Ahlusunnah vs Ahlubidd’ah (Wahabi Al yahudiah)

Bahaya wahabi alyahudiah yang mengaku salafy

Archive for April, 2008

Aqidah Muslim (Tarjamah dari Universiti Al azhar Al syarif)

Posted by admin on April 20, 2008

عقيدة المسلمين

AQIDAH MUSLIMIN

Teks asal bagi risalah akidah ini telah diakui dan dicop dengan cop rasmi oleh Fakulti Usuluddin, Universiti al-Azhar al-Sharif setelah diteliti


AQIDAH MUSLIMIN

1. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu agama yang (hukum mempelajarinya) fardu ain?

Jawapan: Setiap mukallaf diwajibkan mempelajari suatu kadar ilmu agama yang dia perlu yang terdiri daripada akidah, bersuci, solat, puasa, zakat bagi orang diwajibkan untuk mengeluarkannya, haji bagi orang yang berkemampuan, maksiat-maksiat hati, tangan, mata dan sebagainya.

Allah تعالى berfirman:

ö@è% ö@yd “ÈqtGó¡o„ tûïÏ%©!$# tbqçHs>ôètƒ tûïÏ%©!$#ur Ÿw tbqßJn=ôètƒ3

(سورة الزمر: 9)

Maknanya: “Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui”. (Surah al-Zumar: 9)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

(رواه البيهقي)

Maknanya: “Menuntut ilmu agama (yang daruri atau teras itu) adalah wajib ke atas setiap muslim”. (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi)

2. Apakah hikmah penciptaan jin dan manusia?

Jawapan: Untuk diperintahkan oleh Allah supaya beribadah kepada-Nya.

Allah تعالى berfirman:

$tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur žwÎ) Èbr߉ç7÷èu‹Ï9

(ٍسورة الذريات: 56)

Maknanya: “dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku”. (Surah al-Dharriyyat: 56)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

(رواه الشيخان)

Maknanya: “Hak Allah ke atas para hamba hendaklah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu pun. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

3. Bagaimanakah ibadah menjadi sah?

Jawapan: Beribadah kepada Allah menjadi sah apabila dilakukan oleh orang yang meyakini kewujudan Allah dan tidak menyamakan atau menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun dari makhluk-Nya.

Allah تعالى berfirman:

}§øŠs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. Öäï†x«

(سورة الشورى: 11)

Maknanya: “Tiada suatu pun yang sama seperti-Nya (Allah)”. (Surah al-Shura: 11)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لا فِكْرَة فِي الرَّبِّ

(رواه أبو القاسم الأنصاري)

Maknanya: “Tidak boleh berfikir (membayangkan) tentang Allah”. (Diriwayatkan oleh Abu`l-Qasim al-Ansari)

Al-Ghazali berkata:

لاتَصِحُّ الْعِبَادَةُ إِلا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ

Maknanya: “Ibadah tidak sah kecuali selepas mengetahui (Allah yang wajib) disembah”.

4. Kenapa Allah mengutus para rasul?

Jawapan: Allah telah mengutus para rasul untuk mengajar manusia tentang kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka, dan untuk mengajak manusia supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.

Allah تعالى berfirman:

y]yèt7sù ª!$# z`¿ÍhŠÎ;¨Y9$# šúï̍Ïe±u;ãB tûï͑ɋYãBur

(سورة البقرة: 213)

Maknanya: “..maka Allah mengutuskan para nabi sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan”. (Surah al-Baqarah: 21)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لا إِلَهَ إِلا اللهُ

(رواه الترمذي وغيره)

Maknanya; “Perkataan paling utama yang aku dan para nabi sebelumku mengungkapkannya ialah لا إله إلا الله (Tiada tuhan yang wajib disembah melainkan Allah)”. (Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan selainnya)

5. Apakah erti Tauhid?

Jawapan: Al-Imam al-Junayd berkata:

التَّوْحِيدُ إِفْرَادُ الْقَدِيـمِ مِنَ الْمُحْدَثِ

(رواه الحافظ الخطيب البغدادي)

Maknanya: “Tauhid ialah menyucikan (Allah) al-Qadim (Yang Maha Sedia Ada tidak mempunyai permulaan) dari (menyerupai makhluk-Nya) yang baharu (ada yang didahului dengan tiada dan ada permulaan). (Diriwayatkan oleh al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi)

Allah تعالى berfirman:

}§øŠs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. Öäï†x«

(سورة الشورى: 11)

Maknanya: “Tiada suatu pun yang sama seperti-Nya (Allah)”. (Surah al-Shura: 11)

Suatu ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya tentang amalan yang paling utama, lalu Baginda صلى الله عليه وسلم menjawab:

إِيـمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

6. Sila bincangkan tentang kewujudan Allah.

Jawapan: Allah ada yang tiada sebarang keraguan pada kewujudan-Nya. Adanya Allah tanpa kayf (bagaimana, bentuk atau cara)[1], tanpa tempat, tanpa arah atau ruang dan tidak menyamai suatu pun daripada makhluk-Nya serta tiada suatu pun daripada makhluk-Nya yang menyerupai-Nya.

Allah تعالى berfirman:

’Îûr& «!$# A7x©

(سورة إبراهيم: 10)

Maknanya: “Tiada keraguan akan adanya Allah”. (Surah Ibrahim: 10)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ

(رواه البخاري وغيره)

Maknanya: “Allah ada (azali yakni ada tanpa permulaan) dan tiada sesuatu pun selain-Nya”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya)

7. Apakah makna firman Allah تعالى: öNçGYä. $tBt ûøïr&ó Oä3yètB uqèdur (Surah al-Hadid: 4)?

Jawapan: Maknanya ialah Allah mengetahui tentang kamu di mana pun kamu berada seperti yang dikatakan oleh al-Imam Sufyan al-Thawri, al-Imam al-Shafi^i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik dan selain mereka.

Allah تعالى berfirman:

¨br&ur ©!$# ô‰s% xÞ%tnr& Èe@ä3Î/ >äóÓx« $RHø>Ïã

(سورة الطلاق: 12)

Maknanya: “Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Surah al-Talaq: 12)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

ارْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا

وَإِنَّـمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا

(رواه البخاري)

Maknanya: “janganlah kamu memaksa diri untuk mengeraskan suara kerana kamu bukanlah berdoa kepada Zat yang tuli dan ghaib, sesungguhnya kamu berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat (secara maknawi bukan fizikal). (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

Makna hadis ini ialah tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah.

8. Apakah dosa yang paling besar?

Jawapan: Dosa yang paling besar ialah kufur. Perkara yang termasuk dalam kekufuran ialah syirik. Makna syirik ialah menyembah selain Allah. Allah تعالى berfirman tentang Luqman, bahawa Luqman berkata:

¢Óo_ç6»tƒ Ÿw õ8Ύô³è@ «!$$Î/ ( žcÎ) x8÷ŽÅe³9$# íOù=Ýàs9 ÒOŠÏàtã

(سورة لقمان: 13)

Maknanya: “…Wahai anak kesayanganku! Janganlah engkau menyekutukan Allah kerana sesungguhnya penyekutuan (terhadap Allah) itu adalah kezaliman yang amat besar”. (Surah Luqman: 13)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah ditanya tentang dosa yang paling besar, lalu Baginda صلى الله عليه وسلم bersabda:

أَن تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

(رواه البخاري وغيره)

Maknanya: “Apabila engkau mengadakan suatu sekutu bagi Allah sedangkan Dia telah menciptakanmu”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya).

9. Apakah makna ibadah?

Jawapan: Ibadah adalah kemuncak ketundukan dan ketaatan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafiz al-Subki.

Allah تعالى berfirman:

Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbr߉ç7ôã$$sù

(سورة الأنبياء: 25)

Maknanya: “Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Aku (Allah), maka beribadahlah (sembahlah) kepada-Ku”. (Surah al-Anbiya‘: 25)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

(رواه الشيخان)

Maknanya: “Hak Allah ke atas para hamba ialah mereka hendaklah beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

10. Adakah perkataan الدعاء boleh diertikan dengan makna ibadah?

Jawapan: Ya, Allah تعالى berfirman:

ö@è% !$yJ¯RÎ) (#qãã÷Šr& ’În1u‘ Iwur à8Ύõ°é& ÿ¾ÏmÎ/ #Y‰tnr& ÇËÉÈ

(سورة الجنّ: 20)

Maknanya: “Katakanlah (wahai Muhammad) sesungguhnya aku hanyalah beribadah kepada Tuhanku dan tidak menyekutukan-Nya dengan seorang pun”. (Surah al-Jinn: 20)

Allah تعالى berfirman:

Ÿxsù (#qããô‰s? yìtB «!$# #Y‰tnr& ÇÊÑÈ

(سورة الجنّ: 18)

Maknanya: “Maka janganlah kamu beribadah kepada seseorang bersama Allah”. (surah al-Jinn: 18)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Doa adalah ibadah”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

11. Adakah perkataan الدعاء boleh diertikan dengan selain daripada makna ibadah?

Jawapan: Ya, Allah تعالى berfirman:

žw (#qè=yèøgrB uä!$tãߊ ÉAqߙ§9$# öNà6oY÷t/ Ïä!%tæ߉x. Nä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/

(سورة النور: 63)

Maknanya: “Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain”. (Surah al-Nur: 63)

12. Apakah hukum memanggil atau menyeru (النداء) seseorang nabi atau wali meskipun bukan di hadapan mereka, dan apakah hukum meminta daripada seseorang nabi atau wali akan sesuatu yang dari segi kebiasaannya tidak berlaku ?

Jawapan: Perkara sedemikian boleh dilakukan kerana perbuatan seperti itu tidak pernah dianggap peribadatan atau penyembahan kepada selain Allah. Ucapan “wahai Rasululallah!” semata-mata bukanlah penyekutuan dengan Allah. Ini kerana telah thabit bahawa Bilal ibn al-Harith al-Muzani رضي الله عنه (seorang sahabat Baginda صلى الله عليه وسلم) mendatangi maqam (kubur) Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika tahun kemarau pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Kemudian Bilal berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَسْقِ لأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا

(رواه البيهقي وغيره)

Maknanya: “Wahai Rasulullah! Mohonlah (kepada Allah ta’ala) agar air hujan diturunkan untuk umatmu, kerana sesungguh mereka telah mengalami bencana”. (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dan selainnya).

Amalan Bilal di atas sama sekali tidak diingkari oleh Sayyidina Umar dan selain beliau, bahkan mereka menilai perbuatan tersebut sebagai amalan yang baik.

Allah تعالى berfirman:

öqs9ur öNßg¯Rr& ŒÎ) (#þqßJn=¤ß öNßg|¡àÿRr& x8râä!$y_ (#rãxÿøótGó™$$sù ©!$#

txÿøótGó™$#ur ÞOßgs9 ãAqߙ§9$# (#r߉y`uqs9 ©!$# $\/#§qs? $VJŠÏm§‘

(سورة النساء: 64)

Maknanya: “Sesungguhnya jika mereka ketika menzalimi diri sendiri (dengan berbuat dosa) kemudian mereka mendatangimu lalu memohon keampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan keampunan buat mereka, nescaya mereka mendapati bahawa Allah adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (Surah al-Nisa‘: 64)

Telah thabit bahawa Ibn ^Umar رضي الله عنهما telah berkata: يا محمد yang bermakna: “Wahai Muhammad!” ketika beliau mengalami kelumpuhan di kakinya, selepas itu beliau sembuh. Peristiwa ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitabnya al-Adab al-Mufrad.

13. Jelaskan makna istighathah dan isti^anah dengan dalil.

Jawapan: Istighathah bererti meminta pertolongan ketika kesempitan atau kesulitan, manakala makna isti^anah lebih umum dan luas.

Allah تعالى berfirman:

(#qãZŠÏètFó™$#ur Ύö9¢Á9$$Î/ Ío4qn=¢Á9$#ur

(سورة البقرة: 45)

Maknanya: “Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang”. (Surah al-Baqarah: 45)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

تَدْنُو الشَّمْسُ مِن رُءُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذِ اسْـتَغَاثُوا بِآدَمَ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Pada hari kiamat matahari terlalu hampir dengan kepala manusia. Ketika itu mereka meminta pertolongan kepada Nabi Adam عليه السلام“. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

Dalam hadis ini ada dalil bahawa meminta pertolongan kepada selain Allah taala itu boleh dilakukan tetapi wajib beriktikad bahawa tidak ada yang boleh mendatangkan bahaya dan tidak ada yang boleh memberikan manfaat secara hakikatnya kecuali Allah.

14. Bincangkan tentang tawassul dengan para nabi.

Jawapan: Tawassul dengan para nabi dibolehkan dengan ijma^ (kesepakatan) ulama. Tawassul ialah memohon kepada Allah akan kedatangan suatu manfaat (kebaikan) atau penghindaran suatu mudarat (keburukan) dengan menyebut nama seseorang nabi atau wali untuk memuliakan mereka disertai dengan iktikad bahawa hakikatnya hanya Allah sahajalah yang mendatangkan mudarat dan manfaat.

Allah تعالى berfirman:

(#þqäótGö/$#ur Ïmø‹s9Î) ss#‹Å™uqø9$#

(سورة المائدة: 35)

Maknanya: “Kamu carilah perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kamu dengan Allah”. (Surah al-Ma‘idah: 35)

Dalam satu hadis ada satu peristiwa yang disebutkan bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengajar seorang buta bertawassul dengan Baginda. Setelah orang buta itu bertawassul bukan di hadapan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka Allah mengembalikan penglihatannya semula. Hadis yang menceritakan peristiwa ini diriwayatkan oleh al-Tabrani dan beliau menghukumkan hadis tersebut sebagai sahih.

15. Bincangkan tentang tawassul dengan para wali Allah.

Jawapan: Tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang yang berada di jalan kebenaran (Ahlu`l-Haqq) mencakupi generasi salaf dan generasi khalaf yang berlainan daripada pendapat bahawa tawassul dengan para wali itu dibolehkan.

Dalam hadis disebutkan bahawa Sayyidina Umar bertawassul dengan al-^Abbas (bapa saudara Nabi) dengan berkata:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا

(رواه البخاري)

Maknanya: “Ya Allah kami bertawassul kepada-Mu dengan bapa saudara Nabi kami (supaya Engkau menurunkan air hujan)”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).

16. Jelaskan makna Hadis al-Jariyah[2].

Jawapan: Hadis tersebut mudtarib (suatu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz matannya yang berbeza-beza dan saling bertentangan sehingga menjadikannya dihukumkan sebagai hadis da^if). Meskipun ada ulama yang menganggap hadis tersebut sebagai sahih, namun mereka tidak mengertikan bahawa Allah mendiami atau berada di langit.

Al-Imam al-Nawawi telah berkata dalam huraiannya terhadap hadis tersebut:

قَوْلُ أَيْنَ الله سُؤَالٌ عَنِ الْمَكَانَةِ لا عَنِ الْمَكَانِ

Maknanya: “Perkataan أين الله (di mana Allah) adalah suatu soalan tentang darjat atau kedudukan bukannya tentang tempat”.

Oleh itu, makna perkataan Baginda صلى الله عليه وسلم di atas ialah: “Apakah peganganmu dari segi pengagunganmu terhadap Allah?”. Selanjutnya, perkataan hamba perempuan في السماء (di langit) itu pula bermakna: “Sangat tinggi tahap pengagunganku terhadap-Nya”. Oleh itu, tidak boleh berpegang bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bertanya kepada hamba perempuan tersebut tentang tempat (bagi Allah) dan tidak boleh berpegang bahawa hamba perempuan itu telah bermaksud Allah bertempat di langit.

Sayyidina Ali رضي الله عنه وكرم وجهه berkata:

لا يُقَالُ أَيْنَ لِمَنْ أَيَّنَ الأَيْنَ

(ذكره أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية)

Maknanya:“Tidak boleh dikatakan (disoalkan tentang) di mana (tempat) bagi Allah yang telah menempatkan di mana (tempat). (Disebutkan oleh Abu`l-Qasim al-Qushayri dalam al-Risalah al-Qushayriyyah)

Al-Imam Abu Hanifah berkata dalam kitabnya al-Fiqhu`l-Absat:

كَانَ قَبْلَ الْمَكَانِ, كَانَ وَلَمْ يَكُنْ أَيْنٌ وَلا خَلْقٌ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

Maknanya: “Dia (Allah) ada (azali) sebelum (kewujudan) tempat. Dia ada (azali) dengan keadaan belum ada suatu (penciptaan) tempat dan suatu (penciptaan) makhluk yang lain, dan Dia adalah pencipta segala sesuatu”.

Allah تعالى berfirman:

}§øŠs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. Öäï†x«

(سورة الشورى: 11)

Maknanya: “Tiada suatu pun yang sama seperti-Nya (Allah)”. (Surah al-Shura: 11)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ

(رواه البخاري وغيره)

Maknanya: “Allah ada (azali yakni ada tanpa permulaan) dan tiada sesuatu pun selain-Nya”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya)

17. Hukum orang yang mencaci Allah adalah kafir. Jelaskan perkara ini dengan dalil.

Jawapan: Al-Qadi ^Iyad menaqalkan ijma^ (kesepakatan ulama mujtahidin) bahawa orang mencaci Allah adalah kafir meskipun dalam keadaan marah, bergurau atau hati yang tidak lapang (tidak reda dengan makian tersebut daripada ucapannya sendiri).

Allah تعالى berfirman:

ûÈõs9ur óOßgtFø9ry™ Æä9qà)u‹s9 $yJ¯RÎ) $¨Zà2 ÞÚqèƒwU Ü=yèù=tRur 4

ö@è% «!$$Î/r& ¾ÏmÏG»tƒ#uäur ¾Ï&Î!qߙu‘ur óOçFYä. šcrâä̓öktJó¡n@ ÇÏÎÈ

Ÿw (#râ‘É‹tG÷ès? ô‰s% Länöxÿx. y‰÷èt/ óOä3ÏY»yJƒÎ)

(سورة التوبة: 65-66)

Maknanya: “Dan jika kamu bertanya kepada mereka (tentang perkara yang mereka katakan itu), tentulah mereka akan menjawab: “sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main sahaja”. Katakanlah (kepada mereka): “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu boleh memperolok-olokkan! Tidak perlu kamu meminta maaf, sebenar kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman”. (Surah al-Tawbah: 65-66)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنََّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا يَرَى بِـهَا بَأْسـًا

يَهْوِي بِـهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفـًا

(رواه الترمذي)

Maknanya: “Sesungguhnya boleh terjadi seorang hamba mengucapkan perkataan (yang memperolok-olokkan atau menghina Allah atau syariat-Nya) yang dia tidak menganggapnya sebagai bahaya, (sedangkan perkataan tersebut) akan menjerumuskannya ke (dasar) neraka (yang untuk sampai kepadanya) selama 70 tahun (diperlukan dan hanya dihuni oleh orang-orang kafir sahaja). (Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi)

18. Apakah dalil yang membolehkan ziarah kubur bagi lelaki dan perempuan?

Jawapan: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

زُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم بِالآخِرَةِ

(رواه البيهقي)

Maknanya: “Kamu ziarahilah kubur kerana sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat”. (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi)

19. Bagaimanakah cara untuk masuk Islam?

Jawapan: Dengan pengucapan dua kalimah syahadah disertai dengan niat masuk Islam, bukannya dengan pengucapan istighfar seperti: أستغفر الله. Jangan terkeliru dengan zahir firman Allah تعالى tentang Nabi Nuh عليه السلام bahawa Baginda bersabda:

àMù=à)sù (#rãÏÿøótFó™$# öNä3­/u‘

(سورة نوح: 10)

Maknanya: “Maka aku berkata: “Kamu pohonlah keampunan daripada Tuhan kamu”. (Surah Nuh: 10)

Ini kerana maknanya yang sebenar ialah bahawa Nabi Nuh عليه السلام telah mengajak kaum Baginda untuk masuk Islam dengan beriman kepada Allah dan Nabi-Nya Nuh عليه السلام supaya Allah mengampunkan mereka.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

(متفق عليه)

Maknanya: “Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

20. Jelaskan hukum mengucapkan pujian buat Rasulullah صلى الله عليه وسلم?

Jawapan: Pengucapan pujian buat Rasulullah صلى الله عليه وسلم dibolehkan dengan ijma^.

Allah تعالى berfirman:

y7¯RÎ)ur 4’n?yès9 @,è=äz 5OŠÏàtã ÇÍÈ

(سورة القلم: 4)

Maknanya: “Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) berperilaku yang agung”. (Surah al-Qalam: 4)

Allah تعالى berfirman:

çnr⑨“tãur çnrã|ÁtRur

(سورة الأعراف: 157)

Maknanya: “..mereka memuji dan membelanya (Rasulullah)”. (Surah al-A^raf: 157)

Perkataan عزّروه membawa makna memuji dan mengagungkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah seperti berikut:

إِنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ مَدَحْنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِقَوْلِهِنَّ أَمَامَ النَّبِيِّ:

“يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِن جَارٍ”

Maknanya: “Sesungguhnya sebahagian wanita ada memuji Nabi عليه السلام di hadapan Baginda sendiri dengan kata-kata: “Oh! Betapa mulianya Muhammad sebagai seorang jiran””.

Telah thabit bahawa sangat ramai sahabat Nabi memuji Baginda seperti Hassan ibn Thabit, al-^Abbas dan selain mereka, sedangkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم sendiri tidak mengingkari perkara tersebut, bahkan Baginda menilainya sebagai perbuatan yang baik.

21. Bincangkan tentang siksaan kubur.

Jawapan: Wajib beriman dengan siksaan kubur dan hukum ini thabit dengan ijma^. Barangsiapa mengingkarinya maka dia telah kafir.

Allah تعالى berfirman:

â‘$¨Y9$# šcqàÊt÷èム$pköŽn=tæ #xr߉äî $|‹Ï±tãur ( tPöqtƒur ãPqà)s? èptã$¡¡9$# (#þqè=Åz÷Šr&

tA#uä šcöqtãöÏù £‰x©r& É>#x‹yèø9$# ÇÍÏÈ

(سورة غافر: 46)

Maknanya: “Neraka dinampakkan kepada mereka (orang-orang kafir pengikut Firaun) pada waktu pagi dan petang (di alam barzakh), dan pada hari berlakunya kiamat, (dikatakan kepada malaikat): “Masukkan keluarga Firaun ke siksaan yang amat pedih”. (Surah Ghafir: 46)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Kamu mohonlah perlindungan dengan dari siksaan kubur”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

22. Apakah makhluk Allah yang pertama?

Jawapan: Makhluk pertama ialah air. Allah تعالى berfirman:

$oYù=yèy_ur z`ÏB Ïä!$yJø9$# ¨@ä. >äóÓx« @cÓyr

(سورة الأنبياء: 30)

Maknanya: “Dan kami telah menjadikan segala sesuatu yang hidup daripada air”. (Surah al-Anbiya‘: 30)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ

(رواه ابن حبان)

Maknanya: “Setiap sesuatu diciptakan daripada air”. (Diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

23. Bincangkan tentang bahagian-bahagian bid^ah dan apakah dalil yang menunjukkan bahawa bid^ah hasanah itu ada?

Jawapan: Bid^ah dari segi bahasa ialah setiap perkara yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya, manakala dari segi istilah pula bid^ah terbahagi kepada dua, iaitu bid^ah huda dan bid^ah dalalah.

Allah تعالى berfirman:

ºp§‹ÏR$t6÷du‘ur $ydqããy‰tGö/$# $tB $yg»uZö;tGx. óOÎgøŠn=tæ žwÎ) uä!$tóÏGö/$# ÈbºuqôÊ͑ «!$#

(سورة الحديد: 27)

Maknanya: “…dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah sedangkan kami tidak mewajibkannya kepada mereka melainkan (mereka sendiri yang mengada-adakannya) untuk mencari keredaan Allah”. (Surah al-Hadid: 27)

Allah memuji perbuatan para pengikut Nabi Isa عليه السلام yang muslim kerana mereka menjauh dan memutuskan diri mereka daripada kesukaan nafsu syahwat yang tidak diwajibkan ke atas mereka semata-mata kerana menagih keredaan Allah.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَن سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِن بَعْدِهِ

(رواه مسلم)

Maknanya:“Barangsiapa yang merintis (memulai) dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka dia mendapat pahala perbuatan tersebut dan pahala orang-orang yang melakukan perbuatan itu selepasnya”. (Diriwayatkan oleh Muslim)

Para sahabat Nabi dan generasi muslim selepas mereka banyak melakukan perkara-perkara baru yang baik dalam agama dan umat Islam menerima perkara itu seperti membina mihrab (tempat sembahyang imam di masjid), azan kedua bagi sembahyang Jumaat, meletakkan titik di dalam mushaf dan amalan Maulid Nabi.

24. Bincangkan tentang sihir.

Jawapan: Melakukan sihir adalah haram. Allah تعالى berfirman:

$tBur txÿŸ2 ß`»yJø‹n=ߙ £`Å3»s9ur šúüÏÜ»u‹¤±9$# (#rãxÿx. tbqßJÏk=yèム}¨$¨Y9$# tósÅb¡9$#

(سورة البقرة: 102)

Maknanya: “Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, hal keadaan mereka mengajar sihir kepada manusia (dengan meyakini perkara ini sebagai suatu yang halal dan boleh)”. (Surah al-Baqarah: 102)

Dalam satu hadis ada dinyatakan:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ…

(رواه مسلم)

Maknanya: Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:”Kamu hendaklah menjauhi tujuh perkara yang membinasakan”. Baginda ditanya: “Apakah tujuh perkara itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir…”. (Diriwayatkan oleh Muslim)

25. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa orang yang melempar lembaran yang mengandungi nama Allah ke tempat kotor dengan maksud perlecehan atau penghinaan itu kafir?

Jawapan: tidak boleh melempar suatu lembaran atau kertas yang mengandungi nama Allah ke tempat kotor atau menjijikkan. Orang yang berbuat demikian dengan maksud perlecehan atau penghinaan itu adalah kafir.

Allah تعالى berfirman:

ö@è% «!$$Î/r& ¾ÏmÏG»tƒ#uäur ¾Ï&Î!qߙu‘ur óOçFYä. šcrâä̓öktJó¡n@ ÇÏÎÈ

Ÿw (#râ‘É‹tG÷ès? ô‰s% Länöxÿx. y‰÷èt/ óOä3ÏY»yJƒÎ)

(سورة التوبة: 65-66)

Maknanya: “…Katakanlah (wahai Muhammad kepada mereka): “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu boleh memperolok-olokkan! Tidak perlu kamu meminta maaf, sebenar kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman”. (Surah al-Tawbah: 65-66)

Ibn ^Abidin berkata:

وَيَكْفُرُ مَن رَمَى الْمُصْحَفَ فِي الْقَاذُورَاتِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الاسْتِخْفَافَ

لأَنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى الاسْتِخْفَافِ

Maknanya: “Dan orang (sengaja) melempar mushaf ke tempat kotor atau menjijikkan terkeluar dari Islam meskipun dia tidak bermaksud untuk memperleceh atau menghina kerana perbuatannya itu menunjukkan penghinaan atau perlecehan”

26. Apakah hukum bernazar?

Jawapan: Boleh bernazar dalam perkara ketaatan kepada Allah atau pendekatan diri kepada rahmat Allah dan wajib memenuhi nazar tersebut. Adapun nazar dalam perkara yang diharamkan oleh Allah maka hukumnya haram dan tidak wajib dipenuhi.

Allah تعالى berfirman:

tbqèùqム͑õ‹¨Z9$$Î/

(سورة الإنسان: 7)

Maknanya: “Mereka (sentiasa) memenuhi nazar”.(Surah al-Insan: 7)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah maka hendaklah dia mentaatinya, dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada-Nya maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

27. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa suara perempuan itu bukan aurat?

Jawapan: Allah تعالى berfirman:

z`ù=è%ur Zwöqs% $]ùrã÷è¨B ÇÌËÈ

(سورة الأحزاب: 22)

Maknanya: “Dan katakanlah (wahai isteri-isteri Nabi) dengan perkataan yang baik”. (Surah al-Ahzab: 22)

Al-Ahnaf ibn Qays berkata:

سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِن فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ

فَمَا سَمِعْتُهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِن فِي عَائِشَةَ (فِي أي: فَمٌ)

(رواه الحاكم في المستدرك)

Maknanya: “Aku telah mendengar hadis dari mulut Abu Bakr, Umar, Uthman dan Ali. Dan aku tidak pernah mendengar hadis sebagaimana aku telah mendengarnya dari mulut ^A‘ishah”. (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab beliau al-Mustadrak)

28. Bincangkan tentang sifat Kalam Allah.

Jawapan: Allah bersifat kalam (berkata-kata) tidak seperti kalam kita. Sifat kalam-Nya bukanlah suatu huruf, suatu suara dan suatu bahasa.

Allah تعالى berfirman:

zN¯=x.ur ª!$# 4Óy›qãB $VJŠÎ=ò6s? ÇÊÏÍÈ

(سورة النساء: 164)

Maknanya: “Dan Allah benar-benar memperdengarkan kalam-Nya kepada Musa”. (Surah al-Nisa’: 164)

Al-Imam Abu Hanifah berkata dalam kitab beliau al-Fiqh al-Absat:

وَيَتَكَلَّمُ لا كَكَلامِنَا وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالآلاتِ وَالْحُرُوفِ وَالْمَخَارِجِ

وَاللهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ بِلا ءَالَةٍ وَلا حُرُوفٍ

Maknanya: “Dan Allah bersifat kalam yang tidak seperti sifat kalam kita, dan kita berbicara atau berkata-kata dengan anggota percakapan, huruf dan tempat keluar huruf sedangkan Allah berkata-kata tanpa suatu alat dan suatu tempat keluar huruf”.

29. Apakah makna firman Allah: 3“uqtGó™$# ĸöyèø9$# ’n?tãß`»oH÷q§9$# (Surah Taha: 5)?

Jawapan: Al-Imam Malik berkata:

اسْتَوَى كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَلا يُقَالُ عَنْهُ كَيْفَ وَكَيْفَ عَنْهُ مَرْفُوعٌ

Maknanya: “Istawa (استوى) seperti yang Allah mensifatkan Zat-Nya, tidak boleh dikatakan bagaimana tentangnya (istawa), dan bagaimana mustahil bagi-Nya”

Bagaimana (bentuk) adalah sifat makhluk dan antara sifat makhluk ialah duduk, mendiami, bertempat dan berpihak.

Al-Imam al-Qushayri berkata:

اسْتَوَى أي حَفِظَ وَقَهَرَ وَأَبْقَى

Maknanya: “Istawa bererti menjaga, menguasai dan menetapkan”.

Tidak boleh beriktikad bahawa Allah duduk atau bersemayam di atas arasy kerana pegangan ini adalah akidah Yahudi dan di dalam akidah ini terdapat pendustaan terhadap firman Allah تعالى ini:

Ÿxsù (#qç/ΎôØs? ¬! tA$sVøBF{$#

(سورة النحل, 74)

Maknanya: “Maka janganlah kamu mengadakan sebarang persamaan bagi Allah” (Surah al-Nahl, ayat 74)

Allah تعالى berfirman:

(#rã—tt/ur ¬! ωÏnºuqø9$# ͑$£gs)ø9$# ÇÍÑÈ

(سورة إبراهيم: 48)

Maknanya: “Dan merakaberkumpul untuk dihisab oleh Allah Yang Maha Esa lagi Maha Menundukkan dan Menguasai”. (Surah Ibrahim: 48)

Sayyidina Ali رضي الله عنه وكرم وجهه berkata:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ

(رواه أبو منصور البغدادي)

Maknanya: “Sesungguhnya Allah menciptakan arasy untuk menampakkan kekuasaan-Nya dan bukanlah Allah mengambilnya sebagai suatu tempat bagi zat-Nya”. (Diriwayatkan oleh Abu Mansur al-Baghdadi)

30. Bincangkan tentang Qadar.

Jawapan: Segala sesuatu yang terjadi di alam ini terdiri daripada kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan serta keimanan dan kekufuran adalah dengan takdir, kehendak dan ilmu Allah. Kebaikan, keimanan dan ketaatan ditentukan dengan takdir Allah dengan kesukaan dan keredaan-Nya. Manakala kejahatan, kemaksiatan dan kekufuran ditentukan dengan takdir Allah tanpa kesukaan dan keredaan-Nya. Namun takdir Allah yang merupakan sifat-Nya yang azali dan abadi itu tidak boleh disifatkan dengan kejahatan atau keburukan.

Allah تعالى berfirman:

$¯RÎ) ¨@ä. >äóÓx« çm»oYø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ÇÍÒÈ

(سورة القمر: 49)

Maknanya: “sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan suatu ukuran (ketentuan)”. (Surah al-Qamar: 49)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ

(رواه مسلم)

Maknanya: “Segala sesuatu (terjadi) dengan suatu ukuran (ketentuan Allah) meskipun kebodohan dan kepintaran”. (Diriwayatkan oleh Muslim)

31. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa seorang lelaki berjabat tangan dengan perempuan itu haram?

Jawapan: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لأَن يُطْعَنَ أَحَدُكُم بِحَدِيدَةٍ فِي رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ

(رواه الدارقطني)

Maknanya: “Jika salah seorang di kalangan kamu ditusuk dengan suatu besi di kepalanya, maka itu lebih ringan baginya daripada (disiksa kerana) menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya”. (Diriwayatkan oleh al-Daruqutni)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

زِنَى الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Dan zina kedua tangan itu ialah sentuhan”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

32. Bincangkan tentang pembacaan al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia.

Jawapan: Pembacaan al-Quran untuk orang Islam yang telah meninggal dunia dibolehkan.

Allah تعالى berfirman:

(#qè=yèøù$#ur uŽöy‚ø9$#

(سورة الحج: 77)

Maknanya: “Dan lakukanlah kebaikan”. (Surah al-Hajj: 77)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ û§ƒ

(رواه ابن حبان وصحّحه)

Maknanya: “Kamu bacalah Surah Yasin untuk orang yang telah meninggal dunia di kalangan kamu”. (Diriwayatkan dan disahihkan oleh Ibn Hibban)

Ahlu`l-Haqq (Ulama Ahli`s-Sunnah wa`l Jama^ah) berijma^ bahawa pembacaan al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia dibolehkan dan ada manfaatnya.

Al-Imam al-Shafi^i berkata:

لَوْ قَرَءُوا عِندَ قَبْرِهِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْءَانِ كَانَ حَسَنًا

وَلَوْ قَرِءُوا الْقُرْءَانَ كُلَّهُ كَانَ أَحْسَنَ

(نقله النووي في رياض الصالحين)

Maknanya: “Jika mereka membaca sesuatu dari al-Quran di sisi kubur seorang muslim maka itu suatu perkara yang baik. Jika mereka seluruh al-Quran maka itu lebih baik”. (Dinaqalkan oleh al-Imam al-Nawawi dalam kitab beliau Riyadu`sSalihin)

33. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa orang yang telah meninggal dunia boleh mendapat manfaat dengan sedekah?

Jawapan: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِن ثَلاثٍ

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

(رواه مسلم)

Maknanya: “Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia maka amal perbuatannya (yang dapat terus mengalirkan pahala untuknya) terputus kecuali tiga perkara; iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang akan mendoakan untuknya”. (Dirwayatkan oleh Muslim)

Ketiga-tiga perkara tersebut adalah antara perkara yang boleh diambil manfaat oleh seorang muslim yang telah meninggal dunia kerana perkara-perkara itu menjadi sebab dalam hal ini.

Demikian juga Allah تعالى berfirman:

br&ur }§øŠ©9 Ç`»|¡SM~Ï9 žwÎ) $tB 4Ótëy™ ÇÌÒÈ

(سورة النجم: 39)

Maknanya: “Dan sesungguhnya tiada (balasan) bagi manusia melainkan (berdasarkan) apa yang telah diusahakan”. (Surah al-Najm: 39)

Yakni kebaikan yang telah dilakukan oleh si mati sendiri bermanfaat baginya, manakala kebaikan orang lain untuk si mati yang bukan perbuatannya sendiri itu pula bermanfaat baginya dengan anugerah dan kelebihan Allah ke atasnya. Contohnya solat jenazah yang bukannya perbuatan si mati tetapi dia yang dapat manfaat dengan solat tersebut.

Demikian juga doa Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk orang lain. Doa itu bukanlah perbuatan orang yang didoakan tetapi dia mendapat manfaat dengan doa Baginda صلى الله عليه وسلم itu, seperti doa Baginda صلى الله عليه وسلم untuk Ibn ^Abbas رضي الله عنهما:

اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Ya Allah! Kurniakanlah baginya ilmu hikmah dan ilmu takwil al-Quran”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

34. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa Qiyam Ramadan (Solat Tarawih) boleh dilakukan lebih dari 11 rakaat?

Jawapan: Allah تعالى berfirman:

(#qè=yèøù$#ur uŽöy‚ø9$# öNà6¯=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ÇÐÐÈ

(سورة الحج: 77)

Maknanya: “Dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya”. (Surah al-Hajj: 77)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Solat malam itu dilakukan dua rakaat dua rakaat. Apabila ada di kalangan kamu bimbang masuk waktu subuh maka lakukanlah solat Witir satu rakaat”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

الصَّلاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَن شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَن شَاءَ اسْتَكْثَرَ

(رواه مسلم)

Maknanya: “Solat adalah suatu amalan paling baik, maka barangsiapa yang mahu dia boleh menyedikitkan bilangan rakaatnya dan barangsiapa mahu dia boleh memperbanyakkan bilangan rakaatnya”[3]. (Diriwayatkan oleh Muslim).

35. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa boleh menggunakan rebana?

Jawapan: Terdapat satu hadis yang berbunyi:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلرَّسُولِ: إِنِّي نَذَرْتُ إِن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا

أَنْ أَضْرِبَ بِالدُّفِّ بَيْنَ يَدَيْكَ, قَالَ: إِن كُنتِ نَذَرْتِ فَأَوْفِي بِنَذَرِكِ

(رواه أبو داود)

Maknanya: Bahawa ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم: “Sesungguhnya aku telah bernazar untuk memukul rebana di hadapanmu jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat”. Baginda صلى الله عليه وسلم pun bersabda: “Jika engkau telah bernazar maka penuhilah nazarmu itu”. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

36. Siapakah nabi dan rasul yang pertama?

Jawapan: Nabi dan rasul yang pertama ialah Adam عليه السلام.

Allah تعالى berfirman:

¨bÎ) ©!$# #’ssÜô¹$# tPyŠ#uä %[nqçRur

(سورة ءال عمران: 33)

Maknanya: “Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh…(sebagai nabi)”. (Surah Al ^Imran: 33)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

ءَادَمُ فَمَن سِوَاهُ مِنَ الأَنبِيَاءِ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(رواه الترمذي)

Maknanya: “Adam dan selainnya dari kalangan para nabi berada di bawah panjiku pada hari kiamat”. (Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi)

37. Apakah sifat wajib bagi para nabi dan sifat mustahil bagi mereka?

Jawapan: Para nabi wajib (pasti pada akal) bersifat benar, amanah, pintar, menjaga diri dari perbuatan tercela, berani, fasih atau petah berbicara. Mereka mustahil bersifat dusta, khianat, kecelaan, zina, semua dosa besar dan kekufuran sebelum kenabian dan selepas kenabian.

Allah تعالى berfirman:

yxà2ur $oYù=žÒsù ’n?tã tûüÏJn=»yèø9$# ÇÑÏÈ

(سورة الأنعام: 86)

Maknanya: “Dan semuanya (para nabi itu) kami melebihkan darjat mereka ke sekalian makhluk”. (Surah al-An^am: 86)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ

(رواه الترمذي)

Maknanya: “Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan tampan rupanya dan merdu suaranya”. (Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi)

38. Apakah makna firman Allah تعالى: ÇÌÈ ô‰s9qムöNs9urô$Î#tƒ öNs9 (Surah al-Ikhlas: 3)?

Jawapan: Makna firman Allah di atas ialah Allah tidak berasal dari sesuatu dan tidak ada suatu pun yang menjadi pecahan dari-Nya (seperti Dia tidak beranak). Oleh itu, Allah tidak menempati sesuatu, tiada suatu pun yang terlepas atau terpecah dari-Nya dan tiada suatu pun yang menempati-Nya.

Al-Imam Ja^far al-Sadiq berkata:

مَن زَعِمَ أَنَّ اللهَ فِي شَيْءٍ أَوْ مِن شَيْءٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ أَشْرَكَ

(رواه القشيري في الرسالة القشيرية)

Maknanya: “Barangsiapa yang beranggapan bahawa Allah di dalam sesuatu, daripada sesuatu atau di atas sesuatu maka sesungguhnya dia telah menjadi musyrik”. (Diriwayat oleh al-Qushayri dalam al-Risalah al-Qushayriyyah)

39. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa boleh berselawat Nabi صلى الله عليه وسلم selepas azan?

Jawapan: Boleh berselawat ke atas Nabi صلى الله عليه وسلمselepas azan dan tidak perlu hiraukan orang yang mengharamkannya.

Allah تعالى berfirman:

¨bÎ) ©!$# ¼çmtGx6Í´¯»n=tBur tbq=|Áム’n?tã ÄcÓÉ<¨Z9$# 4

$pkš‰r¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#q=|¹ Ïmø‹n=tã (#qßJÏk=y™ur $¸JŠÎ=ó¡n@ ÇÎÏÈ

(سورة الأحزاب: 56)

Maknanya: “Sesunggunya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya”. (Surah al-Ahzab: 56)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

(رواه مسلم)

Maknanya: Apabila kamu mendengar muazzin (mengumandangkan azan) maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya kemudian berselawatlah ke atasku”. (Diriwayat oleh Muslim)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَن ذَكَرَنِي فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ

(رواه الحافظ السخاوي)

Maknanya: “Barangsiapa yang menyebutku[4] maka hendaklah berselawat ke atasku”. (Diriwayatkan oleh al-Hafiz al-Sakhawi)

40. Apakah maksud riddah? Dan berapakah bahagiannya?

Jawapan: Riddah ialah terputusnya keislaman dengan sebab kekufuran. Riddah terbahagi kepada tiga bahagian:

1. Riddah Qawliyyah (perkataan) seperti mencaci atau memaki Allah atau para nabi atau Islam meskipun dalam keadaan marah.

2. Riddah Fi^liyyah (perbuatan) seperti melempar mushaf al-Quran ke tempat-tempat yang kotor dan memijak mushaf al-Quran.

3. Riddah Qalbiyyah (hati) seperti beriktikad bahawa Allah itu adalah suatu jisim atau benda atau roh atau bahawa Dia duduk atau bersemayam di atas arasy atau bahawa Dia mendiami atau berada langit atau di setiap tempat dengan zat-Nya atau berpegang bahawa Dia berada di suatu penjuru atau pihak.

Allah تعالى berfirman:

ô‰s)s9ur (#qä9$s% spyJÎ=x. ̍øÿä3ø9$# (#rãxÿŸ2ur y‰÷èt/ ö/ÏSÏJ»n=ó™Î)

(سورة التوبة: 74)

Maknanya: “Dan sebenarnya mereka telah mengatakan perkataan kufur dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka”. (Surah al-Tawbah: 74)

Allah تعالى berfirman:

Ÿw (#r߉àfó¡n@ ħôJ¤±=Ï9 Ÿwur ̍yJs)ù=Ï9

(سورة فصلت: 37)

Maknanya: “Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan”. (Surah Fussilat: 37)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ

أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

(رواه مسلم والبخاري)

Maknanya: “Sesungguhnya boleh terjadi seorang hamba mengucapkan perkataan (yang menghina Allah, para nabi atau syariat-Nya) yang dia tidak menganggapnya sebagai bahaya, (sedangkan perkataan itu) boleh menjerumuskannya ke dalam (dasar) neraka (yang kedalamannya) lebih jauh daripada jarak di antara timur dan barat”. (Diriwayatkan Muslim dan al-Bukhari)

41. Apakah dalil yang menunjukkan boleh menyambut Maulid Nabi?

Jawapan: Allah تعالى berfirman:

(#qè=yèøù$#ur uŽöy‚ø9$# öNà6¯=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ÇÐÐÈ

(سورة الحج: 77)

Maknanya: “Dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya”. (Surah al-Hajj: 77)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَن سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا

(رواه مسلم)

Maknanya:“Barangsiapa yang merintis (memulai) dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka dia mendapat pahala perbuatan tersebut…”. (Diriwayatkan oleh Muslim)

42. Apakah maksud sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِن بِاللهِ?

Jawapan: Makna hadis ini termasuk dalam bab keutamaan iaitu bahawa yang paling utama dimohon dan diminta pertolongan adalah Allah. Namun hadis ini tidak pula bermakna: “Jangan kamu memohon dan meminta pertolongan kepada selain Allah”. Hal ini sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban:

لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤمِنًا وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلا تَقِيٌّ

Maknanya: “Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang yang beriman dan janganlah makananmu dimakan melainkan oleh orang yang bertaqwa”.

Hadis di atas bermakna bahawa orang yang paling utama untuk diberikan makanan ialah orang yang bertaqwa dan orang yang paling utama untuk dijadikan sahabat atau kawan ialah orang yang beriman. Hadis tersebut tidak membawa makna bahawa haram memberi makanan kepada orang yang tidak bertaqwa dan haram bersahabat dengan orang bukan mukmin.

Sesungguhnya Allah memuji orang Islam di dalam al-Quran dengan firman-Nya:

tbqßJÏèôÜãƒur tP$yè©Ü9$# 4’n?tã ¾ÏmÎm7ãm $YZŠÅ3ó¡ÏB $VJŠÏKtƒur #·ŽÅ™r&ur ÇÑÈ

(سورة الإنسان: 8)

Maknanya: “Dan mereka memberikan makanan mereka kerana Allah kepada orang miskin, anak yatim dan orang (kafir yang menjadi) tawanan”. (Surah al-Insan: 8)

Sebenarnya di dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim ada diceritakan tentang tiga orang yang terperangkap di dalam sebuah gua memohon kepada Allah agar mereka dapat keluar dari gua itu dengan wasilah amal soleh mereka, kemudian Allah memlepaskan mereka dari terperangkap.

43. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa kaum lelaki dan kaum perempuan dibolehkan untuk menziarahi makam Nabi صلى الله عليه وسلم?

Jawapan: Ziarah makam Nabi صلى الله عليه وسلم disunatkan dengan ijma^ seperti yang dinaqalkan oleh al-Qadi ^Iyad dan al-Nawawi.

Allah تعالى berfirman:

öqs9ur öNßg¯Rr& ŒÎ) (#þqßJn=¤ß öNßg|¡àÿRr& x8râä!$y_ (#rãxÿøótGó™$$sù ©!$#

txÿøótGó™$#ur ÞOßgs9 ãAqߙ§9$# (#r߉y`uqs9 ©!$# $\/#§qs? $VJŠÏm§‘

(سورة النساء: 64)

Maknanya: “Sesungguhnya jika mereka ketika menzalimi diri sendiri (dengan berbuat dosa) kemudian mereka mendatangimu lalu memohon keampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan keampunan buat mereka, nescaya mereka mendapati bahawa Allah adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (Surah al-Nisa‘: 64)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَن زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاَعَتِي

(رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي)

Maknanya: “Barangsiapa yang menziarahi makamku maka pasti dia mendapat syafaatku”. (Diriwayatkan oleh al-Daruqutni dan dinilai sebagai kuat oleh al-Hafiz al-Subki)

Adapun hadis yang berbunyi:

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ

Maknanya (yang zahir): “Tidak boleh bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan kecuali perjalanan ke tiga masjid (al-Masjid al-Haram, Masjid Nabawi, al-Masjid al-Aqsa)”.

Maka makna sebenar hadis di atas ialah barangsiapa yang mahu bermusafir dengan tujuan mendirikan solat di suatu masjid maka sepatutnya dia pergi bermusafir ke tiga masjid yang berkenaan kerana bersembahyang di dalam masjid-masjid tersebut melipatgandakan pahala. Anjuran atau saranan di dalam hadis tersebut sebagai sunat bukannya wajib. Oleh itu, hadis tersebut dikhususkan dengan perjalanan dengan tujuan solat dan tidak dinyatakan pula di dalam hadis tersebut bahawa tidak boleh menziarahi makam Nabi صلى الله عليه وسلم.

44. Apakah dalil yang menunjukkan boleh mengambil berkat (tabarruk)?

Jawapan: Perbuatan mengambil berkat dengan Nabi صلى الله عليه وسلم dan bekas atau peninggalan Baginda صلى الله عليه وسلم dibolehkan. Allah تعالى berfirman tentang Nabi Yusuf عليه السلام:

(#qç7ydøŒ$# ÓÅ‹ÏJs)Î/ #x‹»yd çnqà)ø9rsù 4’n?tã Ïmô_ur ’Î1r& ÏNùtƒ #ZŽÅÁt/

(سورة يوسف: 93)

Maknanya: “Kamu pergilah membawa bajuku ini kemudian letakkanlah baju ini di wajah ayahku nescaya dia boleh melihat kembali”. (Surah Yusuf: 93)

Satu hadis menyatakan:

الرَّسُولُ قَسَّمَ شَعْرَهُ وَوَزَّعَهُ بَيْنَ النَّاسِ لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ

(رواه الشيخان)

Maknanya: “Rasulullah صلى الله عليه وسلم membahagi-bahagikan dan mengedarkan rambutnya di kalangan orang ramai supaya mereka mengambil berkat dengan rambut itu”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

45. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa boleh memakai tangkal (hirz) yang mengandungi ayat al-Quran dan seumpamanya dan tidak mengandungi kata-kata, rajah-rajah atau angka-angka (yang tidak difahami atau tidak jelas maknanya) yang diharamkan?

Jawapan: Allah تعالى berfirman:

ãAÍi”t\çRur z`ÏB Èb#uäöà)ø9$# $tB uqèd Öä!$xÿÏ© ×puH÷qu‘ur tûüÏZÏB÷sßJù=Ïj9

(سورة الإسراء: 82)

Maknanya: “Dan kami menurunkan suatu dari al-Quran itu sebagai penawar atau penyembuhan dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Surah al-Isra‘: 82)

Satu hadis menyatakan:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو: كُنَّا نُعَلِّمُ صِبْيَانَنَا الآيَاتِ مِنَ الْقُرْءَانِ

وَمَن لَمْ يَبْلُغْ نَكْتُبْهَا عَلَى وَرَقَةٍ وَنُعَلِّقُهَا عَلَى صَدْرِهِ

(رواه الترمذي)

Maknanya: Abdullah ibn ^Amr berkata: “Kami pernah mengajar beberapa ayat al-Quran kepada anak-anak kecil kami, manakala anak yang belum baligh pula kami menulis ayat-ayat tersebut di atas suatu kertas dan menggantungkannya di atas dadanya”. (Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi)

46. Bincangkan tentang dhikru`llah (menyebut nama Allah) ketika mengiringi jenazah?

Jawapan: Menyebut nama Allah ketika mengiringi jenazah hukumnya boleh tanpa ada khilaf.

Allah تعالى berfirman:

$pkš‰r¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#râè0øŒ$# ©!$# #[ø.ό #ZŽÏVx. ÇÍÊÈ

(سورة الأحزاب: 41)

Maknanya: “Wahai orang-orang yang beriman! Berzikirlah (sebutlah) nama Allah dengan suatu zikir (sebutan) yang banyak”. (Surah al-Ahzab: 41)

Allah تعالى berfirman:

tûïÏ%©!$# tbrãä.õ‹tƒ ©!$# $VJ»uŠÏ% #YŠqãèè%ur 4’n?tãur öNÎgÎ/qãZã_

(سورة ءال عمران: 191)

Maknanya: “Orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring”. (Surah Al ^Imran: 191)

Satu hadis menyatakan:

كَانَ رَسُولُ اللهِ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ

(رواه مسلم)

Maknanya: “Rasulullah صلى الله عليه وسلم berzikir (mengingati) Allah dalam setiap keadaan”. (Diriwayatkan oleh Muslim)

47. Bincangkan tentang takwil.

Jawapan: Takwil ialah mengeluarkan nas (al-Quran dan Hadis) dari kefahaman zahirnya. Takwil dibolehkan terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang zahirnya membawa kekeliruan bahawa Allah mempunyai anggota tangan atau anggota muka, atau bahawa Dia duduk di atas arasy atau mendiami di sesuatu arah atau pihak, atau bahawa Dia disifatkan dengan suatu sifat daripada sifat-sifat makhluk.

Allah تعالى berfirman:

$tBur ãNn=÷ètƒ ÿ¼ã&s#ƒÍrùs? žwÎ) ª!$# 3 tbqã‚Å™º§9$#ur ’Îû ÉOù=Ïèø9$#

(سورة ءال عمران: 7)

Maknanya: “Dan tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya (ayat-ayat mutashabihat) kecuali Allah dan orang-orang mendalam ilmunya”. (Surah Al ^Imran: 7)

Dalam suatu hadis diriwayatkan bahawa Baginda صلى الله عليه وسلم telah berdoa untuk Ibn ^Abbas رضي الله عنهما, iaitu:

اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ

(رواه البخاري وابن ماجه والحافظ ابن الجوزي)

Maknanya: “Ya Allah! Kurniakanlah baginya ilmu hikmah dan ilmu takwil al-Quran”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibn Hibban dan al-Hafiz Ibn al-Jawzi)

48. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa iman adalah syarat penerimaan segala amal soleh?

Jawapan: Allah تعالى berfirman:

ÆtBur ö@yJ÷ètƒ z`ÏB ÏM»ysÎ=»¢Á9$# `ÏB @Ÿ2sŒ ÷rr& 4Ós\Ré& uqèdur Ö`ÏB÷sãB y7Í´¯»s9résù tbqè=äzô‰tƒ sp¨Yyfø9$# Ÿwur tbqßJn=ôàム#ZŽÉ)tR ÇÊËÍÈ

(سورة النساء: 124)

Maknanya: “Barangsiapa yang mengerjakan amalan soleh dari kalangan lelaki atau perempuan sedang dia seorang yang beriman (ertinya ini sebagai syarat), maka mereka itu akan memasuki syurga dan mereka tidak akan dianiaya sama sekali”. (Surah al-Nisa‘: 124)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

(رواه البخاري)

Maknanya: “Perbuatan atau amalan yang paling utama (secara mutlaknya) ilah beriman dengan Allah dan Rasul-Nya”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

49. Apakah makna firman Allahتعالى : ¼çmygô_ur žwÎ) î7Ï9$yd >äóÓx« ‘@ä. (Surah al-Qasas: 88)?

Jawapan: Al-Imam al-Bukhari mentakwil firman Allah ¼çmygô_ur žwÎ) daripada ayat di atas dengan katanya:

إِلا مُلْكَهُ

Maknanya: “kecuali kekuasaan-Nya”

Al-Imam Sufyan al-Thawri berkata:

إِلا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَ اللهِ أَيْ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ

Maknanya: “…kecuali sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan reda Allah iaitu amal soleh”

50. Apakah makna firman Allah تعالى: uÚö‘F{$# ãNä3Î/ y#Å¡øƒs† br& Ïä!$yJ¡¡9$# ’Îû `¨B LäêYÏBr&uä (Surah al-Mulk: 16)?

Jawapan: Seorang ahli tafsir al-Fakhr al-Razi dalam kitab tafsirnya dan Abu Hayyan al-Andalusi dalam kitab tafsirnya al-Bahr al-Muhit:

الْمُرَادُ بِـ(`¨B ’Îû (Ïä!$yJ¡¡9$# الْمَلائِكَةُ

Maknanya: “Yang dimaksudkan dengan Ïä!$yJ¡¡9$# ’Îû `¨B (yang berada di langit) ialah para malaikat”

Oleh itu, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukanlah bahawa Allah berada atau mendiami langit.

51. Apakah makna firman Allah: ÇÍÐÈ tbqãèřqßJs9 $¯RÎ)ur 7‰&‹÷ƒrÎ/ $yg»oYø‹t^t/ uä!$uK¡¡9$#ur (Surah al-Dharriyyat: 47)?

Jawapan: Ibn ^Abbas رضي الله عنهما berkata:

7‰&‹÷ƒrÎ/)) أَيْ بِقُدْرَةٍ

Maknanya: “(yang maksudkan dengan) 7‰&‹÷ƒrÎ/ ialah dengan kekuasaan”

Oleh itu, yang dimaksudkan dengan perkataan يد dari segi bahasa Arab dalam konteks ayat di atas bukanlah anggota tangan kerana Allah Maha Suci dari sifat demikian.


[1] Persoalan bagaimana atau cara hanya layak diajukan tentang sifat makhluk kerana ia merujuk kepada suatu bentuk, pergerakan dan perubahan sifat. Oleh itu, Allah Maha Suci dari sebarang persoalan bagaimana kerana ia melibatkan sifat makhluk.

[2] Hadis al-Jariyah sebuah hadis yang mengandungi peristiwa pertanyaan Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada seorang jariyah (hamba perempuan) yang telah diriwayatkan dalam pelbagai lafaz oleh beberapa ulama hadis seperti al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Bab Tahrim al-Kalam fi al-Salah, al-Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, Bab Tashmit al-^Atish dan Bab fi al-Raqabati`l-Mu’minah, al-Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta’, Bab Ma Yajuz Mina`l-^Itq fi al-Riqab al-Wajibah, al-Imam al-Bayhaqi, al-Imam Ahmad, al-Imam Ibn Hibban dan lain-lain lagi.

[3] Solat yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah solat sunat atau nafil bukannya solat fardu

[4] Meliputi sama ada setelah seseorang itu menyebut, mendengar atau menulis nama, gelaran dan kata ganti nama Baginda صلى الله عليه وسلم.

Advertisements

Posted in akidah, salafy, shohih | Leave a Comment »

Memahami Konsep Tauhid ( Kitab Risalah Tauhid – Syaikh Abdul Ghani Yahya )

Posted by admin on April 20, 2008

Bab 1 : Memahami Konsep Tauhid

Pengertian Tauhid

Mengesakan Allah , tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kesucian, kebesaran dan keadilan .

Pengertian Iman

Keyakinan yang kukuh dengan hati, mengakui dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota.

Rukun Iman dan Pengertiannya

Rukun

 • Percaya kepada Allah
Sifat Allah
Wajib
Mustahil
Harus
20
Lawan sifat 20
1
 • Percaya kepada Malaikat
Malaikat yang wajib dipercayai secara tafsili
Jibril Menyampaikan wahyu
Mikail Membawa rezeki
Israfil Meniup sangkakala
‘Izrail Mencabut nyawa
Munkar Menyoal mayat di dalam kubur
Nakir Menyoal mayat di dalam kubur
Raqib Mencatit amalan kebajikan
Atid Mencatit amalan kejahatan
Malik Menjaga pintu neraka
Ridwan Menjaga pintu syurga
 • Percaya kepada Kitab
Kitab Samawi
Al-Quran
Injil
Zabur
Taurat
Muhammad
Bahasa Arab
Isa
Bahasa Siryani
Daud
Bahasa Qibti
Musa
Bahasa Ibrani
 • Percaya kepada Rasul
1. Adam 2. Idris 3. Nuh 4. Hud 5. Saleh
6. Ibrahim 7. Luth 8. Ishak 9. Ismail 10. Ya’qub
11. Yusuf 12. Ayub 13. Syu’aib 14. Harun 15. Musa
16. Ilyasa’ 17. Zulkifli 18. Daud 19. Sulaiman 20. Ilyas
21. Yunus 22. Zakaria 23. Yahya 24. Isa 25. Muhammad S.A.W.
 • Percaya kepada Hari Akhirat
 • Percaya kepada Qadha’ dan Qadar
  • Erti Qadha’ adalah perlaksanaan setiap satu perkara
  • Erti Qadar pula adalah ketentuan setiap satu perkara
  • Oleh itu percaya kepada Qadha’ dan Qadar adalah setiap perkara yang terjadi itu adalah kehendak dan ketentuan Allah

Bab 2 : Permulaan Ilmu Tauhid

Mabadi ( Permulaan ) Ilmu Tauhid

Perkataan ‘ Mabadi ‘ itu bahasa Arab jama’ daripada perkataan mabda’ Bererti : Punca , mula terbit . Maksudnya keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Disebut juga Pembukaan sesuatu ilmu. Adalah Mabadi ilmu tauhid itu sepuluh perkara :

1) Nama ilmu ini :
Iaitu dinamakan Ilmu Tauhid , Ilmu Kalam , Ilmu Usuluddin, Ilmu ‘Aqaid, Ilmu sifat dan Al-Iman.

2) Tempat ambilannya :
Iaitu diterbitkan daripada Al-Quraan dan Al-Hadith.

3) Kandungannya :
Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Allahdan kepada rasul-rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperolehi I’ktikad yang yakin, kepercayaan yang putus yang mana ia akan menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan tersebut.

4) Tempat bahasannya ( Maudhu’nya )kepada empat tempat :

Pertama : Pada zat Allah Ta’ala dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifat yang mustahil atasNya dan sifat yang harus padaNya.

Kedua : Pada zat Rasul-rasul dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifat yang mustahil atasNya dan sifat yang harus padanya.

Ketiga : Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan aradh-aradh yang mana menjadi dalil dan bukti atas wujud yang menjadikannya.

Keempat : Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal perkara ghaib contohnya arash , syurga , mahsyar ,neraka dan lain-lain tentang hari Qiamat.

5) Faedah Ilmu Tauhid :
Iaitu dapat mengenal Allah s.w.t. dan percayakan rasul serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal.

6) Nisbah ilmu Tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain :
Ilmu yang merangkumi ilmu asas di dalam ajaran Islam dan yang paling utama sekali.

7) Yang menghantarkan :
Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan orang yang pertama menerima ilmu Tauhid daripada Allah Ta’ala ialah nabi Adam a.s. dan yang akhir sekali ialah Saidina Muhammad s.a.w.

8) Hukumnya :
Iaitu fardhu A’in atas tiap-tiap orang mukallaf lelaki atau perempuan mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t. dengan cara ijmal ( ringkas ) dan dengan cara tafsil ( huraian atau satu persatu ) berserta dengan dalil ijmal . Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardhu kifayah .

9) Kelebihannya :
Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain kerana menurut hadith Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud :
” Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak memfardhukan sesuatu yang terlebih afdhal daripada mengEsakan Allah dan ada sesuatu itu terlebih afdhal daripadanya ,nescaya tetaplah telah difardhukan ke atas MalaikatNya padahal setengah daripada Malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya.”
( Riwayat Hakim )

10) Kesudahan ilmu ini :
Iaitu dapat membezakan di antara ‘aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil.

Bab 3: Hukum ‘Aqal

Sesungguhnya setiap orang yang hendak mengenal Allah s.w.t. dan mengetahui sifat-sifatnya , maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum ‘aqal dan bahagiannya.

Pengertian Hukum ‘Aqal :

Hukum ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain atau menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu ( Adat ) dan tidak tergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf ( bersalahan dengan hukum Syari’e ).

Pengertian ‘Aqal :

Adalah ‘Aqal itu satu sifat yang dijadikan Allah s.w.t. pada manusia sehingga dengan itu manusia berbeza dengan haiwan. Maka dengannya boleh menerima ilmu Nazhariyyah ( Ilmu yang berkehendakkan berfikir ) dan boleh mentadbirkan segala pekerjaan dengan fikiran yang halus dan daripadanya tempat lahirnya berbagai-bagai manafaat dan kebahagiaan kepada manusia.

Dan aqal itu berhajat kepada undang-undang Syarak dan undang-undang Syarak juga tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki melainkan berhajat kepada ‘aqal. Dan di antara keduanya berhajat antara satu dengan yang lain ( ‘ Aqal berhajat kepada Syarak dan Syara’ berhajat kepada ‘Aqal ) .

Bahagian Hukum ‘Aqal :

Adalah hukum ‘aqal itu terbahagi kepada tiga :

1) Wajib ‘Aqli iaitu perkara yang tiada diterima ‘aqal akan tiadanya, hakikatnya mesti menerima ada.Yang demikian wajib bagi Allah s.w.t. bersifat qidam maka maksudnya ialah mesti ada Allah s.w.t bersifat qidam.

2) Mustahil ‘Aqli iaitu perkara yang tidak diterima ‘aqal akan adanya , hakikatnya mesti tiada . Yang demikian mustahil Allah s.w.t. bersifat baharu maka maksudnya tidak sekali-kali Allah s.w.t. itu bersifat baharu.

3) Harus ‘Aqli iaitu perkara yang diterima ‘aqal adanya dan tiadanya, maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada seperti keadaan seseorang itu adakalanya boleh bergerak atau diam.

Bahagian Wajib ‘Aqli :

Adalah wajib ‘aqli terbahagi dua :

1) Wajib ‘aqli Dharuri – Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan dan kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua .

2) Wajib ‘aqli Nazhari – Iaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatang- kan dalil-dalil atas ketetapan hukumnya itu seperti menghukumkan wajib adanya Allah s.w.t. yang menjadikan alam ini berserta dengan bahasan dan dalil-dalilnya.

Bahagian Mustahil ‘Aqli :

Adalah Mustahil ‘Aqli terbahagi dua :

1) Mustahil ‘Aqli Dharuri – Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada Berkehendak kepada bahasan dan mendirikan dalil seperti contoh menghukumkan tiada terima ;aqal satu itu separuh daripada tiga.

2) Mustahil ‘Aqli Nazhari – Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada Dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu seperti menghukumkan tiada terima ‘aqal ada yang mensyirik bagi Allah s.w.t. maka dengan itu ‘aqal menghukumkan mustahil ada syirik bagi Allah s.w.t itu melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendatangkan dalil.

Bahagian Harus ‘Aqli :

Adalah Harus A’qli itu terbahagi dua :

1) Harus ‘Aqli Dharuri – Iaitu menghukumkan sesuatu boleh terima ada dan tiada dengan tidak berkehendakkan bahasan dan mendatangkan dalil seperti menghukumkan keadaan seseorang itu adakalanya ia bergerak atau diam .

2) Harus ‘Aqli Nazhari – Iaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperti contoh memberikan ganjaran pahala kepada orang yang tidak beramal , maka ‘aqal menghukumkan hal itu adalah harus melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Allah s.w.t. memberikan seperti itu .

Bab 4 : Kejadian Alam

Sesungguhnya apabila seseorang itu berfikir dan meneliti kejadian alam ini maka ia dapat petunjuk bahawa Allah s.w.t yang telah menjadikannya.

1. Melihat sesuatu kejadian yang ada disekeliling kita seperti kerusi atau meja dan sebagainya maka kita dapati kerusi atau meja tersebut tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya.

Maka dengan itu kita beri’tiqad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang menjadikan dan menciptakannya tentulah Allah s.w.t yang Maha Pencipta.

2. Kita meneliti dan mengkaji dengan lebih jauh lagi akan perbuatan-perbuatan orang yang membuat kerusi atau meja ada yang berbagai bentuk dan rupa, yang mana mereka sentiasa membuat dan mengukir kerusi atau meja tadi dengan lebih baik dan lebih halus lagi ukirannya tetapi tidak pernah lengkap dan sempurna.

Maka itu kelemahan dan kekurangan manusia yang mengikut kadar dan ilmu serta kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta’ala. Maka kita menyedari bahawa Allah Ta’ala adalah Maha Sempurna di dalam mencipta kejadian alam ini.

3. Kita melihat akan kejadian langit dan bumi ini dan alam cekerawala ini daripada manusia, bulan, matahari, haiwan, tumbuh-tumbuhan yang mana setiap jenis dijadikan dengan cukup lengkap dan sempurna. Contohnya manusia yang dijadikan adalah sebaik-baik kejadian iaitu: berakal, bertutur, mendengar dan lain-lain sifat lagi.

Dan apabila kita perhatikan alam cekerawala seperti bumi, langit, bulan, matahari dan lain-lain yang mana semuanya dicipta untuk manafaat dan keperluan semua makhluk yang mana semua itu melemahkan akal para cerdik pandai memikirkan segala kejadian tersebut yang tiada tolok bandingnya. Maka nyatalah di sini bahawa penciptanya mempunyai kuasa yang Maha Sempurna, Ilmu yang Maha luas dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan.

Sesungguhnya dari Kaedah Syar’iyyah dan berita para Nabi bahawa yang menjadikan alam ini ialah Allah s.w.t kerana segala perbuatanNya menunjukkan bekas bagi segala sifat yang Maha Suci dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya kerana segala makhluk ciptaanNya sentiasa bersifat lemah dan mempunyai segala kekurangan.


Rujukan : ( Kitab Risalah Tauhid – Abdul Ghani Yahya )

Bab 5 : Mengenal Allah S.W.T.

1. Mengenal Allah s.w.t adalah fardhu Ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namaNya dan sifat-sifatNya yang bertepatan dengan syarak yang berlandaskan ajaran para Nabi dan Rasul.

2. Nama-nama Allah s.w.t (Al-Asma ‘ul-Husna) dan sifat-sifat yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Nama Allah s.w.t yang lebih masyhur di antara segala nama-namaNya ialah Allah, disebut lafaz Al-Jalalah (Lafaz yang Maha Besar) dan yang lain daripada ini diketahui melalui Al-Quran dan Al-Hadith. Semuanya sentiasa menjadi sebutan umat Islam contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mukmin.

3. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagian :-


1) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan Ijmali (Ringkas) iaitu bahawa beriktiqad dan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus (jazam) bahawa wajib bagi Allah s.w.t bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasNya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan.

2) Mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t dengan jalan tafsili (satu persatu) iaitu bahawa beriktiqad dan berpegang oleh seseorang dengan iktiqad yang putus dengan dalil aqli (dengan akal) dan dalil naqli (dengan Al-Quran dan Hadith) bahawa wajib dan beriktiqad dengan iktiqad yang putus dengan dalil aqli dan naqli. Maka mustahil atas Allah s.w.t bersifat dengan segala lawan sifatyang wajib tersebut.

4. Mengenal Allah s.w.t wajib melalui tiga perkara :-

1) Iktiqad yang putus (jazam) iaitu tiada syak, dzan dan waham. Jika iktiqadnya ada salah satu daripada tiga tadi maka tidak dinamakan mengenal Allah s.w.t.

2) Muafakat (bersetuju) iktiqad itu dengan yang sebenar (bertepatan dengan iktiqad Ahli Sunnah Wal-Jamaah), maka tidak dinamakan mengenal jika iktiqad tidak bertepatan dengan yang sebenar (Ahli Sunnah Wal-Jamaah) seperti iktiqad orang Nasrani dan Yahudi.

3) Dengan dalil sekalipun dengan dalil ijmali, jika iktiqadnya putus (jazam) serta bertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah tetapi jika tidak dengan dalil maka dinamakan taqlid.

5. Iktiqad yang tidak terputus atau tidak bertepatan dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah, maka para ulama membuat persetujuan bahawa menghukum orang itu kafir. Dan bagi iktiqad orang bertaqlid itu timbul perselisihan ulama padanya. Mengikut qaul yang muktamad orang yang bertaqlid itu tidak dihukumkan kafir jika taqlidnya putus dengan dihukum mukmin yang menderhaka (jika ia belajar maka tidak dihukumkan mukmin yang derhaka).

6. Makna taqlid ialah menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil dan keterangan.

7. Taqlid terbahagi kepada dua bahagian :-

1) Taqlid Jazam (putus)
– Iktiqad yang teguh dan tidak akan berubah walaupun orang yang diikuti itu berubah. Maka taqlid ini di sisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah sah imannya kerana ada mempunyai iktiqad yang jazam (putus).

2) Taqlid yang tidak Jazam (Tidak Putus)
– Menerima perkataan orang lain dengan tidak teguh sekiranya orang yang diikuti seperti guru-gurunya, ibubapanya atau lainya. Iktiqad mereka berubah-ubah mangikut orang yang diikutinya. Maka taqlid ini dihukumkan tidak sah imannya kerana serupa imannya dengan syak,zhan atau waham(tiada putus).

8. Kesimpulannya iman orang yang bertaqlid sentiasa di dalam bahaya atau bimbang dan tergantung kebenarannya atas orang yang diikutinya. Jika benar perjalanan orang yang diikutinya seperti guru-gurunya maka mengikutnya selamat, tetapi jika sebaliknya binasalah mereka.

9. Hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh menuntut Ilmu Tauhid yang sahih supaya terlepas ia daripada syak dan waham dalam iman kerana di akhir zaman ini terdapat ramai ahli-ahli bida’ah.

10. Taqlid itu membawa mudharat kerana jalan membawa kepada sesat yang amat hina yang tiada layak pada seseorang manusia.


Rujukan : ( Kitab Risalah Tauhid – Abdul Ghani Yahya )

Bab 6 : Sifat 20

Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.w.t. yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil ( satu persatu ) iaitu 20 sifat :

1. Wujud : Ertinya Ada

Iaitu tetap dan benar yang wajib bagi zat Allah Ta’ala yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab. Maka wujud ( Ada ) – disisi Imam Fakhru Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia a’in maujud dan bukan lain daripada a’in maujud , maka atas qaul ini adalah wujud itu Haliyyah ( yang menepati antara ada dengan tiada) .

Tetapi pada pendapat Imam Abu Hassan Al-Ashaari wujud itu ‘ain Al-maujud , kerana wujud itu zat maujud kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Kepercayaan bahawa wujudnya Allah s.w.t. bukan sahaja di sisi agama Islam tetapi semua kepercayaan di dalam dunia ini mengaku menyatakan Tuhan itu ada.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
” Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi nescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan……………”
( Surah Luqman : Ayat 25 )


2. Qidam : Ertinya Sedia

Pada hakikatnya menafikan ada permulaan wujud Allah s.w.t kerana Allah s.w.t. menjadikan tiap-tiap suatu yang ada, yang demikian tidak dapat tidak keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Jika sekiranya Allah Ta’ala tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, maka hukumnya adalah mustahil dan batil. Maka apabila disebut Allah s.w.t. bersifat Qidam maka jadilah ia qadim. Di dalam Ilmu Tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan Qadim iaitu Azali. Setengah ulama menyatakan bahawa kedua-dua perkataan ini sama maknanya iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Dan bagi tiap-tiap qadim itu azali tetapi tidak boleh sebaliknya, iaitu tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada empat bahagian :

1 ) Qadim Sifati ( Tiada permulaan sifat Allah Ta’ala )
2 ) Qadim Zati ( Tiada permulaan zat Allah Ta’ala )
3 ) Qadim Idhafi ( Terdahulu sesuatu atas sesuatu seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak )
4 ) Qadim Zamani ( Lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya satu tahun )

Maka Qadim Haqiqi ( Qadim Sifati dan Qadim Zati ) tidak harus dikatakan lain daripada Allah Ta’ala.


3. Baqa’ : Ertinya Kekal

Sentiasa ada, kekal ada dan tiada akhirnya Allah s.w.t . Pada hakikatnya ialah menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta’ala. Adapun yang lain daripada Allah Ta’ala , ada yang kekal dan tidak binasa Selama-lamanya tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki ( yang sebenar ) Bahkan kekal yang aradhi ( yang mendatang jua seperti Arasy, Luh Mahfuz, Qalam, Kursi, Roh, Syurga, Neraka, jisim atau jasad para Nabi dan Rasul ).

Perkara –perkara tersebut kekal secara mendatang tatkala ia bertakluq dengan Sifat dan Qudrat dan Iradat Allah Ta’ala pada mengekalkannya. Segala jisim semuanya binasa melainkan ‘ajbu Az-zanabi ( tulang kecil seperti biji sawi letaknya di tungking manusia, itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak ). Jasad semua nabi-nabi dan jasad orang-orang syahid berjihad Fi Sabilillah yang mana ianya adalah kekal aradhi jua. Disini nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada tiga bahagian :

1) Tiada permulaan dan tiada kesudahan iaitu zat dan sifat Alllah s.w.t.
2) Ada permulaan tetapi tiada kesudahan iaitu seperti Arash , Luh Mahfuz , syurga dan lain-lain lagi.
3) Ada permulaan dan ada kesudahan iaitu segala makhluk yang lain daripada perkara yang diatas tadi ( Kedua ).


4. Mukhalafatuhu Ta’ala Lilhawadith. Ertinya : Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang baharu.

Pada zat , sifat atau perbuatannya sama ada yang baru , yang telah
ada atau yang belum ada. Pada hakikat nya adalah menafikan Allah Ta’ala menyerupai dengan yang baharu pada zatnya , sifatnya atau perbuatannya.
Sesungguhnya zat Allah Ta’ala bukannya berjirim dan bukan aradh Dan tiada sesekali zatnya berdarah , berdaging , bertulang dan juga bukan jenis leburan , tumbuh-tumbuhan , tiada berpihak ,tiada ber-
tempat dan tiada dalam masa. Dan sesungguhnya sifat Allah Ta’ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu kerana sifat Allah Ta’ala itu qadim lagi azali dan melengkapi ta’aluqnya. Sifat Sama’ ( Maha Mendengar ) bagi Allah Ta’ala berta’aluq ia pada segala maujudat tetapi bagi mendengar pada makhluk hanya pada suara sahaja. Sesungguhnya di dalam Al-Quraan dan Al-Hadith yang menyebut muka dan tangan Allah s.w.t. , maka perkataan itu hendaklah kita iktiqadkan thabit ( tetap ) secara yang layak dengan Allah Ta’ala Yang Maha Suci daripada berjisim dan Maha Suci Allah Ta’ala bersifat
dengan segala sifat yang baharu.


5. Qiamuhu Ta’ala Binafsihi : Ertinya : Berdiri Allah Ta’ala dengan sendirinya .

Tidak berkehendak kepada tempat berdiri ( pada zat ) dan tidak
berkehendak kepada yang menjadikannya
Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah s.w.t. berkehendak
kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya.
Allah s.w.t itu terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu sama ada
pada perbuatannya atau hukumannya.
Allah s.w.t menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-
undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada
sekalian makhluk .
Allah s.w.t menjadikan sesuatu ( segala makhluk ) adalah kerana
kelebihan dan belas kasihannya bukan berhajat kepada faedah.
Allah s.w.t. Maha Terkaya daripada mengambil apa-apa manafaat
di atas kataatan hamba-hambanya dan tidak sesekali menjadi
mudharat kepada Allah Ta’ala atas sebab kemaksiatan dan kemung-
karan hamba-hambanya.
Apa yang diperintahkan atau ditegah pada hamba-hambanya adalah
perkara yang kembali faedah dan manafaatnya kepada hamba-hamba-
nya jua.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
” Barangsiapa berbuat amal yang soleh ( baik ) maka pahalanya
itu pada dirinya jua dan barangsiapa berbuat jahat maka bala-
sannya ( seksaannya ) itu tertanggung ke atas dirinya jua “.
( Surah Fussilat : Ayat 46 )

Syeikh Suhaimi r.a.h berkata adalah segala yang maujudat itu dengan
nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikannya ,
terbahagi kepada empat bahagian :
1) Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadi-
kannya iaitu zat Allah s.w.t.
2) Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang men-
jadikannya iaitu segala aradh ( segala sifat yang baharu ).
3) Terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak
kepada yang menjadikannya iaitu segala jirim. ( Segala zat yang baharu ) .
4) Terkaya daripada yang menjadikannya dan berdiri ia pada zat
iaitu sifat Allah Ta’ala.


Bab 6 : Sifat 20

Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.w.t. yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil ( satu persatu ) iaitu 20 sifat :

6. Al – Wahdaniyyah.
Ertinya : Esa Allah Ta’ala pada zat , pada sifat dan pada perbuatan.

Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat , pada
sifat dan pada perbuatan sama ada bilangan yang muttasil ( yang ber-
hubung ) atau bilangan yang munfasil ( yang bercerai ).
Makna Esa Allah s.w.t. pada zat itu iaitu menafikan Kam Muttasil pada
Zat ( menafikan bilangan yang berhubung dengan zat ) seperti tiada zat
Allah Ta’ala tersusun daripada darah , daging , tulang ,urat dan lain-lain.
Dan menafikan Kam Munfasil pada zat ( menafikan bilangan yang ber-
cerai pada zat Allah Ta’ala )seperti tiada zat yang lain menyamai zat
Allah Ta’ala.


Makna Esa Allah s.w.t pada sifat iaitu menafikan Kam muttasil pada
Sifat ( menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya ) iaitu tidak
sekali-kali bagi Allah Ta’ala pada satu-satu jenis sifatnya dua qudrat
dan menafikan Kam Munfasil pada sifat ( menafikan bilangan –
bilangan yang bercerai pada sifat ) iaitu tidak ada sifat yang lain
menyamai sebagaimana sifat Allah s.w.t. yang Maha Sempurna.


Makna Esa Allah s.w.t. pada perbuatan iaitu menafikan Kam
Muttasil pada perbuatan ( menafikan bilangan yang bercerai –cerai pada
perbuatan ) iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti
perbuatan Allah bahkan segala apa yang berlaku di dalam alam semua-
nya perbuatan Allah s.w.t sama ada perbuatan itu baik rupanya dan
hakikatnya seperti iman dan taat atau jahat rupanya tiada pada hakikat-nya seperti kufur dan maksiat sama ada perbuatan dirinya atau
perbuatan yang lainnya ,semuanya perbuatan Allah s.w.t dan tidak
sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya hanya pada
usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas.


Maka wajiblah bagi Allah Ta’ala bersifat Wahdaniyyah dan ternafi bagi
Kam yang lima itu iaitu :
1) Kam Muttasil pada zat.
2) Kam Munfasil pada zat.
3) Kam Muttasil pada sifat.
4) Kam Munfasil pada sifat.
5) Kam Munfasil pada perbuatan.
Maka tiada zat yang lain , sifat yang lain dan perbuatan yang lain
menyamai dengan zat , sifat dan perbuatan Allah s.w.t .
Dan tertolak segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada
menyengutukan Allah Ta’ala dan perkara-perkara yang menjejaskan
serta merosakkan iman.


7. Al – Qudrah :
Ertinya : Kuasa qudrah Allah s.w.t. memberi bekas pada mengadakan
meniadakan tiap-tiap sesuatu.

Pada hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali yang thabit
( tetap ) berdiri pada zat Allah s.w.t. yang mengadakan tiap-tiap yang
ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada bersetuju dengan iradah.
Adalah bagi manusia itu usaha dan ikhtiar tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau meniadakan , hanya usaha dan ikhtiar pada jalan menjayakan sesuatu .
Kepercayaan dan iktiqad manusia di dalam perkara ini berbagai-bagai
Fikiran dan fahaman seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan iktiqad.
1) Iktiqad Qadariah :
Perkataan qadariah iaitu nisbah kepada qudrat . Maksudnya orang yang beriktiqad akan segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat semuanya terbit atau berpunca daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri dan sedikitpun tiada bersangkut-paut dengan kuasa Allah s.w.t.
2) Iktiqad Jabariah :
Perkataan Jabariah itu nisbah kepada Jabar ( Tergagah ) dan maksudnya orang yang beriktiqad manusia dan makhluk bergantung kepada qadak dan qadar Allah semata-mata ( tiada usaha dan ikhtiar atau boleh memilih samasekali ). 3) Iktiqad Ahli Sunnah Wal – Jamaah :
Perkataan Ahli Sunnah Wal Jamaahialah orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang-orang Islam iaitu beriktiqad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya, tetapi ada perbuatan yang di sengaja pada zahir itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas sebenarnya sengaja hamba itu daripada Allah Ta;ala jua. Maka pada segala makhluk ada usaha dan ikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin dan ikhtiar serta usaha hamba adalah tempat pergantungan taklif ( hukum ) ke atasnya dengan suruhan dan tegahan
( ada pahala dan dosa ).


8. Al – Iradah :
Ertinya : Menghendaki Allah Ta’ala.

Maksudnya menentukan segala mumkin tentang adanya atau
tiadanya.
Sebenarnya adalah sifat yang qadim lagi azali thabit berdiri pada
Zat Allah Ta’ala yang menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mumkin . Maka Allah Ta’ala yang selayaknya menghendaki tiap-tiap sesuatu apa yang diperbuatnya.
Umat Islam beriktiqad akan segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku adalah dengan mendapat ketentuan daripada Allah Ta’ala tentang rezeki , umur , baik , jahat , kaya , miskin dan sebagainya serta wajib pula beriktiqad manusia ada mempunyai nasib ( bahagian ) di dalam dunia ini sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
” Janganlah kamu lupakan nasib ( bahagian ) kamu
di dalam dunia ” .
( Surah Al – Qasash : Ayat 77 )

Kesimpulannya ialah umat Islam mestilah bersungguh-sungguh
untuk kemajuan di dunia dan akhirat di mana menjunjung titah
perintah Allah Ta’aladan menjauhi akan segala larangan dan
tegahannyadan bermohon dan berserah kepada Allah s.w.t.


9. Al – Ilmu :
Ertinya : Mengetahui Allah Ta’ala .

Maksudnya nyata dan terang meliputi tiap-tiap sesuatu sama ada yang
Maujud (ada) atau yang Ma’adum ( tiada ).
Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada ( thabit ) qadim lagi azali
berdiri pada zat Allah Ta’ala.


Allah Ta’ala Maha Mengetahui akan segala sesuatu sama ada perkara
Itu tersembunyi atau rahsia dan juga yang terang dan nyata.
Maka Ilmu Allah Ta’ala Maha Luas meliputi tiap-tiap sesuatu di
Alam yang fana’ ini.


10. Al – Hayat .
Ertinya : Hidup Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap qadim lagi azali berdiri pada zat
Allah Ta’ala .
Segala sifat yang ada berdiri pada zat daripada sifat Idrak ( pendapat )
Iaitu : sifat qudrat , iradat , Ilmu , Sama’ Bashar dan Kalam.

Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.w.t. yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil ( satu persatu ) iaitu 20 sifat :

Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.w.t. yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil ( satu persatu ) iaitu 20 sifat :

11. Al – Samu’ : Ertinya : Mendengar Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada
Zat Allah Ta’ala. Iaitu dengan terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud sama ada yang maujud itu qadim seperti ia mendengar kalamnya atau yang ada itu harus sama ada atau telah ada atau yang akan diadakan. Tiada terhijab ( terdinding ) seperti dengan sebab jauh , bising , bersuara , tidak bersuara dan sebagainya. Allah Ta’ala Maha Mendengar akan segala yang terang dan yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud :
” Dan ingatlah Allah sentiasa Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.
( Surah An-Nisa’a – Ayat 148 )


12. Al – Bashar : Ertinya : Melihat Allah Ta’ala .

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri
pada zat Allah Ta’ala. Allah Ta’ala wajib bersifat Maha Melihat sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak , jauh atau dekat , terang atau gelap , zahir atau tersembunyi dan sebagainya. Firman Allah Ta’ala yang bermaksud :

” Dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan “.
( Surah Ali Imran – Ayat 163 )


13 . Al – Kalam : Ertinya : Berkata-kata Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada , yang qadim lagi azali ,
berdiri pada zat Allah Ta’ala. Menunjukkan apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud :
” Aku Allah , tiada tuhan melainkan Aku ………”.
( Surah Taha – Ayat 14 )

Dan daripada yang mustahil sebagaimana firman Allah Ta’ala yang
bermaksud :
” ……..( kata orang Nasrani ) bahawasanya Allah Ta’ala
yang ketiga daripada tiga……….”.
( Surah Al-Mai’dah – Ayat 73 )

Dan daripada yang harus sebagaimana firman Allah Ta’ala yang
bermaksud :
” Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang
kamu perbuat itu”.
( Surah Ash. Shaffaat – Ayat 96 )

Kalam Allah Ta’ala itu satu sifat jua tiada berbilang.
Tetapi ia berbagai-bagai jika dipandang dari perkara yang dikatakan
iaitu :
1) Menunjuk kepada ‘amar ( perintah ) seperti tuntutan mendiri-
solat dan lain-lain kefardhuan.
2) Menunjuk kepada nahyu ( tegahan ) seperti tegahan mencuri dan lain-lain larangan.
3) Menunjuk kepada khabar ( berita ) seperti kisah-kisah Firaun
dan lain-lain.
4) Menunjuk kepada wa’ad ( janji baik ) seperti orang yan taat
dan beramal soleh akan dapat balasan syurga dan lain-lain.
5) Menunjuk kepada wa’ud ( janji balasan seksa ) seperti orang
yang menderhaka kepada ibubapa akan dibalas dengan azab
seksa yang amat berat.


14. Kaunuhu Qadiran :
Ertinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala ,
tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , iaitu lain daripada
sifat Qudrat.


15.Kaunuhu Muridan :
Ertinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala ,
tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , iaitu lain daripada
sifat Iradat.

Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.w.t. yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil ( satu persatu ) iaitu 20 sifat :

16.Kaunuhu ‘Aliman : Ertinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Mengetahui akan
Tiap-tiap sesuatu.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala , tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , iaitu lain daripada sifat Al-Ilmu.


17.Kaunuhu Haiyan : Ertinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Hidup.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , iaitu lain daripada sifat Hayat.


18.Kaunuhu Sami’an : Ertinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum, iaitu lain daripada sifat Sama’.


19.Kaunuhu Bashiran : Ertinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ).

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , iaitu lain daripada sifat Bashar.


20.Kaunuhu Mutakalliman : Ertinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Berkata-kata.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , iaitu lain daripada sifat Qudrat.

Bab 7 : Sifat Mustahil Bagi Allah s.w.t

Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah yang menjadi lawan daripada dua puluh sifat yang wajib baginya. Maka dengan sebab itulah di nyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu-persatu :


1. ‘Adam beerti “tiada”

2. Huduth beerti “baharu”

3. Fana’ beerti “binasa”

4. Mumathalatuhu Lilhawadith beerti “menyerupai makhluk”

5. Qiyamuhu Bighayrih beerti “berdiri dengan yang lain”

6. Ta’addud beerti “berbilang-bilang”

7. ‘Ajz beerti “lemah”

8. Karahah beerti “terpaksa”

9. Jahl beerti “jahil/bodoh”

10. Mawt beerti “mati”

11. Samam beerti “tuli”

12. ‘Umy beerti “buta”

13. Bukm beerti “bisu”

14. Kaunuhu ‘Ajizan beerti “keadaannya yang lemah”

15. Kaunuhu Karihan beerti “keadaannya yang terpaksa”

16. Kaunuhu Jahilan beerti “keadaannya yang jahil/bodoh”

17. Kaunuhu Mayyitan beerti “keadaannya yang mati”

18. Kaunuhu Asam beerti “keadaannya yang tuli”

19. Kaunuhu A’ma beerti “keadaannya yang buta”

20. Kaunuhu Abkam beerti “keadaannya yang bisu”

Bab 8: Sifat Harus Bagi Allah s.w.t

Adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta’ala hanya satu sahaja iaitu Harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau di sebut sebagai mumkin. Mumkin ialah sesuatu yang harus ada dan tiada.

Posted in akidah, salafy, shohih | 2 Comments »

Sejarah Pergerakan Wahabi /ahlu bid’ah wal jama’ah

Posted by admin on April 20, 2008

Sejarah Pergerakan Wahabi

GUNAWAN YUSUF
Mon, 05 Dec 2005 16:23:01 -0800

 Sejarah Pergerakan Wahabi

SEJARAH RINGKAS MUHAMMAD ABDUL WAHAB

Muhammad b. Abdul Wahab b. Sulaiman b. Ali b.
Muhammad b. Ahmad b. Rashid b. Barid b. Musaraf
an-Najdi at-Tamimi ( gambar) di lahirkan pada tahun (
1115H-1119 @ 1703-1787M ) di daerah Najd .Sebenarnya
ulama dan ahli sejarah berselisih pendapat tentang
kelahiran Muhammad Abdul Wahab. Tahun 1690M/1111H
merupakan  pendapat Shaikh Zaini Dahlan Mufti Mekah
juga ahli sejarah sementara .Pada tahun 1694M/1115H
adalah Golongan Wahabi manakala pada 1703M/1124H
adalah ahli sejarah Barat. Muhammad Iqbal mengatakan
beliau lahir pada 1700M/1121H.

Ayahnya Abdul Wahab yang merupakan seorang qadhi pada
ketika itu telah mendapat firasat bahawa Muhammad
Abdul Wahab akan menyesatkan umat Islam, kita sendiri
telah sedia maklum hadis nabi yang berbunyi "
Takutilah kamu akan firasat orang-orang mukminin
sesungguhnya mereka melihat dengan Nur Allah
(pandangan mata hati )" .Banyak hadis-hadis lain yang
menyentuh tentang firasat dan mimpi yang baik
merupakan sebahagian daripada kenabian, perstiwa
tersebut terbukti benar apabila berlakunya
pertentangan antara beliau dengan ayahnya sehingga,
membuatkan Muhammad Abdul Wahab menyampikan dakyahnya
secara tersembunyi. Kejahilan masyarakat dan kekuatan
politk, adalah antara faktor dakyah Muhamaad ,meresap
di kalangan masyarakat Badwi Najd.

ABDUL WAHAB MEMULAKAN PERGERAKAN DAN SERANGAN

Ahli Najd terbahagi kepada dua golongan , badwi dan
moden. Golongan moden mengamalkan perniagan manakala
golongan badwi kerap berperang dan bermusuhan sesama
kabilah bagi menguasai wadi,kawasan ternakan dan
sebagainya. Kabilah Najd pada ketika itu terdiri dari
Bani Khalid, Hawazin, Harb, Qahtani, al-Ajmani,
ad-Dawasir, Al Saud, Al Asobah ( Kuwait ) , Al
Khalifah ( Baharin ) Zafir dan banyak lagi. Kawasan
Najd ketika itu di luar kawalan Khilafah Daulah
Uthmaniah, besar kemungkinan kawasan tersebut
terpencil dan merupakan kawasan pendalaman.

Muhammad Abdul Wahab ke Iraq dan berbincang dengan
beberapa ulama' fuqaha' lalu memberikan dan menyatukan
beberapa pandangan baru dan lama., akan tetapi beliau
dimarahi dan diusir, kemudian beliau terus pulang ke
Najd, dan melahirkan pandangan baru yang mengakibatkan
penduduk Najd terbahagi kepada 2 puak, mereka yang
memerangi dan mereka yang menuruti. Kemudian Muhammad
Abdul Wahab melarikan diri ke al-Uyainah lalu
bersahabat dengan Amir al-Uyainah sehingga di akhiri
dengan perkahwinan dengan anak perempuannya ( Amir
al-Uyainah ).Ini secara tidak langsung memberi laluan
kepada beliau untuk menyebarkan ajarannya. Setelah
menetap di al-Uyainah kira-kira 8 bulan beliau
akhirnya diusir keluar. Apabila mengetahui
kedudukannya terancam, maka beliau cuba menemui
beberapa ketua-ketua kabilah dan pemimpin tertinggi
untuk mendapat perlindungan dan sokongan sehinggalah
ke ad-dar'iyah, lalu menemui Muhammad b. Saud.
Pertemuan yang membawa mala petaka pada umat Islam
ini, telah menjalinkan persepakatan dan persetujuan
bagi membentuk agama baru secara rasmi, di dalam
kekuatan politik, ketenteraan dan peperangan pada
1165H / 1744M.

ULAMA AL-HARMAIAN MENENTANG MUHAMMAD ABDUL WAHAB

Ketika mana Muhammad Abdul Wahab bersama pengikutnya
mengkafirkan kaum muslimin ,beliau telah mengutuskan
sekumpulan pengikutnya untuk merosakkan aqidah Ulama'
al-Harmain serta memasukkan beberapa syubahat dan
muslihat. Kemudian Ulama' al-Harmain (diantara mereka
ialah As-Shaikh Ahmad al-Ba Alawi, As-Shaikh Umar
Abdul Rasul, As-Shaikh Aqail b. Yahya al-'Alawi ,
As-Shaikh Abdul Malik dan As-Shaikh Hussin
al-Maghribi) bangkit lantas menolak dengan memberikan
beberapa keterangan dan hujjah sehingga melemahkan
mereka Akhirnya Ulama' al-Harmain menegaskan bahawa
golongan Wahabi ini adalah jahil dan sesat, setelah
meneliti bahawa aqidah yang dibawa olehnya adalah
mengkafirkan umat Islam. Ulama' Harmian pun menulis
sepucuk surat lalu diajukan perkara tersebut kepada
Qadhi as-Syar'e Mekah, yang akhirnya menjatukan
hukuman kepada mereka yang mulhid ini dipenjara,
malangnya ada segelintir daripada mereka telah berjaya
meloloskan diri ke ad-Dar'iyah ( sekarang ibu negeri
Wahabi yang pertama di Riyad ) dengan perasan sombong
dan angkuh. Peristiwa tersebut berlaku di bawah
pemerintahan As-Syarif Masud b. Said b. Saad b. Zaid
yang wafat pada 1153H/1732M.

Muhammad bin Abdul Wahab pula telah wafat pada tahun
1206H/1792M ketika berumur 90 tahun. Seterusnya
gerakan ini diambil alih oleh Sulaiman bin Abdullah
bin Abdul Wahab.

WAHABI MENYERANG MEKAH DAN TAIF

Apabila pembesar-pembesar Mekah menyekat kemasukan
golongan Wahabi untuk mengerjakan Haji, lalu mereka
menukar strategi dengan membahagikan kepada 2
kumpulan. Kumpulan pertama di bawah kesetiaan Amir
Mekah yang hanya bersedia untuk berperang sesama
mereka iaitu kumpulan kedua dan Amir Mekah As-Syarif
Ghalib b. Musaaid b. Said b. Saad b. Zaid. Lantaran
itu, berlakulah pertempuran yang mengakibatkan ramai
yang terkorban seterusnya golongan Wahabi dapat
menyebarkan dakyah mereka lalu membentuk tentera yang
terdiri daripada kabilah-kabilah badwi di bawah
pemerintahan Amir Mekah. Pada tahun 1217H / 1802M
tentera-tentera Wahabi sampai di Taif dan mengepungnya
pada bulan Zul Qa'edah 1217H, lalu menawan dan
membunuh lelaki serta wanita termasuklah kanak-kanak
,sehingga tiada seorang pun yang terlepas daripada
kekejaman Wahabi. Setelah itu mereka merampas dan
merosakkan segala harta benda serta melakukan
keganasan yang tidak terkira dan seterusnya menuju ke
Mekah. Apabila mereka mengetahui pada bulan tersebut
ramai jemaah haji terutamanya dari Syam dan Mesir,
boleh jadi mereka akan diserang, lalu mereka bercadang
untuk menetap seketika di Taif, sehinggalah selesai
musim haji. Setelah jemaah haji pulang ke negara
masing-masing, golongan Wahabi pun menuju ke Mekah,
Amir Mekah as-Syarif Galib pada ketika itu tidak mampu
menyekat kemaraan bala tentera Wahabi yang pada ketika
itu telah tiba di Jeddah. Berita tersebut akhirnya
dihidu oleh penduduk Mekah sehingga mereka berasa
amat takut apa yang berlaku di Taif akan menimpa
mereka. Namun demikian, penduduk Mekahtidak dapat
membuat apa-apa persediaan untuk menghadapi mereka.
Pada Muharram1248H, golongan ini telah berjaya
memasuki Kota Mekah dan menetap di sana selama 14
hari. Dalam tempoh masa inilah mereka melakukan
kerosakan serta membuat ketetapan laranganmenziarahi
makam nabi-nabi dan solihin.

Kemudian tentera Wahabi menuju pula ke Jeddah untuk
membunuh Amir as-Syarif. Setibanya di sempadan Jeddah,
golongan Wahabi telah diserang olehtentera Amir mekah
yang menatijahkan mereka menerima kekalahan teruk.
Kegagalan untuk menawan kota Jeddah ini megakibatkan
mereka berundur dan pulang semula ke Mekah.

WAHABI MENAWAN MEKAH DAN MADINAH.

Selepas 8 hari, lalu golongan Wahabi mengumpulkan
bala tenteranya di sana (Mekah) dan melantik seorang
Amir as-Syarif Abdul Mu'ain iaitu saudara as-Syarif
Ghalib, serta cuba berbaik-baik semula dengan penduduk
Mekah dan memburuk-burukan mereka.

Pada tahun 1220H mereka merompak dan mengepung
penduduk Mekah serta memutuskan segala bekalan makanan
sehingga menyebabkan penduduk Mekah kelaparan yang
mengakibatkan mereka terpaksa memakan daging anjing
akibat kebuluran yang bersangatan. Melihatkan keadaan
ini, Amir Mekah terpaksa mengadakan perjanjian dan
perdamian, antara syarat perjanjian tersebut hendaklah
berbaik-baik dengan penduduk Mekah. Setelah tempoh
perdamaian tamat maka sekali lagi pada akhir bulan Zul
Qa'edah 1220H, mereka berjaya memasuki kota Mekah dan
Madinah. Setelah tiba di Madinah , mereka menceroboh
'Bilik Nabi' dan mengambil semua harta benda
termasuklah lampu dan bekas air daripada emas dan
perak, permata, zamrud yang tidak ternilai harganya,
lalu melakukan beberapa perkara keji dan jelek,
sehingga menyebabkan ramai dari kalangan ulama'
melarikan diri antaranya Shaikh Ismail Al-Barzanji,
Shaikh Dandrawi dan ramai lagi .Kemudian mereka
menghancurkan semua qubah di perkuburan Baqe' seperti
qubah Ahli Bait, Isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi ,
lalu mereka cuba pula untuk memusnahkan kubah baginda
Rasulullah s.a.w. , apabila mereka melihat di kubah
tersebut terdapatnya “ lambang bulan sabit “ yang
pada sangkaan mereka diperbuat daripada emas tulin,
mereka mereka menarik balik keputusan tersebut.
Sesungguhnya Maha Suci Allah yang telah memalingkan
mereka daripada perbuatan keji dan melampau itu.Mereka
juga telah memecahkan lampu-lampu di Madinah serta
membahagikan kepada beberapa pengikutnya yang setia
kepadanya. Kota Madinah akhirnya di tinggalkan dalam
keadaan sepi selama beberapa hari tanpa azan, iqamah
dan solat. ( Sila rujuk kitab ;Nuzhatul an-Nazirin fi
Tarikh Masjid al-aw'walin wal akhirin oleh Jaafar bin
Syaid Ismail al-Madani al-Barzanji)

Mereka juga melarang kemasukan jemaah haji dari Mesir
dan Syam yang merupakan pekerja-pekerja seperti
menenun kelambu Kaabah dan seumpamanya. Mubarak b.
al-Mudayyiqi akhirnya telah dilantik menjadi Amir
Wahabi pemerintahan mereka berlalu selama kira-kira 7
tahun.

SERANGAN THOSON BASHA KE ATAS WAHABI

Sultan Muhammad Khan telah mengutus Muhammad Ali
Basha pemerintah kerajaan Mesir supaya menyediakan
seramai 8-10 ribu tentera untuk memerangi
pelampau-pelampau Wahabi pada tahun 1226H, lalu beliau
melantik anaknya Thoson Basha keluar dari negara Mesir
pada bulan Ramadhan 1226H melalui jalan laut dan
darat. Akhirnya berlakulah pertempuran yang maha
dahsyat di perkampungan Khif ( dari Madinah kira-kira
90km) sehingga mengakibatkan ramai daripada jumlah
tentera Mesir telah terkorban dan setengahnya pula
gagal pulang ke Mesir. Kemenangan yang dicapai oleh
golongan Wahabi ini, adalah disebabkan oleh sokongan
daripada beberapa kabilah badwi seramai 10 ribu orang
yang telah berpakat untuk mengalahkan tentera Mesir.
Peristiwa yang bersejarah lagi berdarah ini berlaku
pada bulan Zul Hijjah 1226H/1805M. Sebenarnya tentera
Thoson Basha juga terpaksa berhadapan seramai 30 ribu
tentera Wahabi yang telah mengepung di bahagian Barat
di bawah pimpinan al-Amir Faisal

SERANGAN MUHAMMAD ALI BASHA KE ATAS WAHABI

Keazaman Muhammad Ali Basha dengan sendirinya menuju
ke Hijaz pada tahun 1227H untuk menemui tenteranya.
Setelah itu beliau bersama tenteranya menguasai
as-Safra' dan al-Hudidah pada bulan Ramadhan dan
memasuki kota Madinah pada akhir bulan Zul Qa'edah .
Kemudian beliau menguasai pula di persisiran pantai
Jeddah pada awal bulan Muharram 1228H, lalu terus
menuju ke Mekah dan menguasainya di sana.Pada bulan
Rabiul Awal tahun 1228H Muhammad Ali Basha
memerintahkan para utusannya ke Darul Khilafah
Uthmaniah yang berpusat di Turki bersama mereka
anak-anak kunci kota Mekah, Madinah, Jeddah dan Taif.
Pada bulan Syawal 1228H Muhammad Ali Basha kembali
semula ke Hijaz, sebelum tiba di Hijaz ,as-Syarif
Ghalib telah menangkap Osman al-Mudayyiqi yang
merupakan Amir Wahabi di Taif, kemudian menghantarnya
ke Darul Khilafah Uthmaniah dan dihukum bunuh.
Setelah Muhamad Ali Basha tiba di Mekah pada bulan Zul
Qa'edah, beliau menangkap pula as-Syarif Ghalib ibnu
Musa'd lalu menghantarnya ke Darul Sultanah , kemudian
beliau melantik pula anak saudaranya As-Syarif Yahya
bin Surur ibnu Musa'd untuk dilantik sebagai
pemerintah di Mekah Pada bulan Muharam tahun 1229H
Muhamad Ali Basha menangkap pula Amir Wahabi Madinah
lalu menghantarnya ke Darul Khilafah Uthmaniah lalu
dihukum bunuh, kepalanya di gantung di “ Bab As-Saraya
” sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Osman
al-Mudayyiqi ,adapun as-Syarif Ghalib beliau telah
dihantar ke Salanik di Turki dan tinggal di sana
dengan mendapat penghormatan sehingga beliau wafat
dan dikebumikan pada 1231H.

Pada bulan Sya'ban 1229H Muhamad Ali Basha sekali lagi
telah mengutus tenteranya ke Turbah, Bisyah, Ghamid,
Zahran dan 'Asir untuk mengesan dan menjejaki serta
memerangi golongan Wahabi lalu berhasrat untuk
membinasakannya sehingga ke akar umbi .Setibanya di
Darul Wahabi mereka terus memerangi golongan Wahabi
dan menawanya kemudian memusnahkan negeri mereka .Pada
bulan Jamadil Awal 1229H Amir Saud Wahabi meninggal
dunia lalu digantikan oleh anaknya Abdullah b. Saud.
Muhammad Ali Basha kembali semula ke Darul Wahabi
semasa mengerjakan haji dan tinggal di Mekah pada
bulan Rejab 1230H, kemudian pulang semula ke Mesir
setelah meninggalkan Hassan Basha di Mekah. Muhamad
Ali Basha tiba di Mesir pada pertengahan bulan Rejab
1230H, ini menjadikan tempoh beliau di Hijaz
kira-kira 1 tahun 7 bulan. Beliau pulang ke Mesir
setelah melaksanakan tanggugjawabnya dan tugasnya di
bumi Hijaz. Maka tinggalah beberapa golongan Wahabi
yang bertempiaran di setiap pelusuk kabilah badwi dan
selebihnya tinggal di Ad-Dar'yah kemudian melantik
Abdullah b. Saud sebagai peminpin mereka.

BERPERANG DENGAN IBRAHIM BASHA

Amir Wahabi Abdullah b. Saud cuba berbaik-baik dengan
Thuson Basha bin Muhamad Ali Basha (adik kepada
Ibrahim) ketika mereka berada di Madinah, sehingga
terjalin hubungan persahabatan di bawah pemerintahan
Muhammad Ali Basha yang membuatkan Muhammad Ali Basha
tidak menyetujuinya. Oleh kerana itu, Muhamad Ali
Basha telah memperlengkapkan tenteranya untuk
memerangi golongan Wahabi, di bawah pimpinan anaknya
Ibrahim Basha(abang suluong). Pada tahun 1232H Ibrahim
Basha bersama tenteranya tiba di Ad Dar'yah yang
merupakan ibu negeri Wahabi yang pertama di Riyad,
maka berlakulah pertempuran sengit yang berakhir pada
bulan Zul Qa'edah 1233H dengan tertangkapnya Abdullah
b. Saud Amir Wahabi.

AMIR WAHABI DIHUKUM BUNUH

Setelah tertangkapnya Amir Wahabi, lalu beliau di bawa
bersama pembesarnya ke Mesir dan tiba di sana pada 17
Muharram 1234H. Mereka kemudianya diarak oleh beberapa
orang askar dengan penuh kehinaan, lalu
berbondong-bondonglah penduduk Mesir menyaksikan
perarakan yang bersejarah itu. Apabila Amir Wahabi
memasuki Istana, maka Muhamad Ali Basha dengan
tersenyum duduk disisinya seraya berkata ;

Muhammad Ali Basha : Apakah ini berterusan (
peperangan ) ?

Amir Wahabi : Ini adalah peperangan timbal balik
(sekali menang dan sekali kalah ).

Muhammad Ali Basha: Apa pendapat kamu tentang anakku
Ibrahim Basha ?

Amir Wahabi: Beliau seorang gigih dan kuat seperti
juga kami

Muhammad Ali Basha : Aku berharap pada kamu disisi
Maulana as-Sultan.

Lalu mereka pun menuju ke bilik Ibrahim Basha di Bulaq
,bersamanya terdapat sebuah kota kecil yang berbungkus

Muhamad Ali Basha : Apa ini ?

Amir Wahabi : Ini aku dapati daripada ayahku yang
beliau perolehi di sebuah bilik sahabatnya bersama
ku.

Kemudian Muhammad Ali Basha menyuruh agar kota
tersebut di buka, maka beliau dapati 3 lembaran Mushaf
daripada khazanah al-Muluk yang tidak pernah
dilihatnya lebih baik sebelum ini,di samping itu juga
terdapat 300 butir permata yang besar-besar daripada
zamrud.

Muhamad Ali Basha : Ini yang kamu ambil di Hujrah
as-Syarif ( di dalam maqam nabi)

Amir Wahabi : Aku dapatinya daripada ayahku, beliau
tidak mengambilnya di Hujrah as-Syarif ,bahkan
memperolehinya daripada penduduk Mekah dan Madinah dan
orang-orang as-Syarif.

Muhammad Ali Basha: Sah! Kamu ambil daripada as-Syarif

Kemudian Amir Wahabi pun di hantar ke Darul Khilafah
Uthaminah ,sementara itu Muhammad Ali Basha kembali
semula ke Hijaz dan seterusnya ke Mesir pada Muhaaram
1230H.,selepas beliau memusnahkan Negeri ad-Dar'yah
sehinggalah golongan Wahabi meninggalkan penempatan
mereka. Ketika Amir Wahabi tiba di Darul Khilafah
Utmaniah pada bulan Rabi'ul Awal, beliau bersama
pengikutnya diarak mengelilingi Kota Turki untuk
dipertontonkan oleh semua lapisan masyarakat. Akhirnya
Amir Wahabi dihukum bunuh di “Bab Hamaayun ” manakala
para pengikutnya pula dihukum bunuh dari suatu sudut
yang berbeza-beza. Apa yang dapat kita fahami daripada
rentetan peristiwa tersebut golongan Wahabi Badwi ini
kerap mengamalkan sikap berperangan dan membuat
kekacawan di Semenanjung Arab, kemudian pula
bercita-cita untuk menguasai di seluruh Tanah Arab.

SERANGAN JIHAD TERHADAP WAHABI

Ramai di kalangan Ulama' Mekah, Madinah, Qadhi dan
Mufti di seluruh pelusuk dunia berfatwa agar serangan
jihad dilancar ke atas golongan Wahabi, mereka terdiri
daripada kalangan ulama' yang mu'tabar seperti
As-Shaikh Ahmad al-Ba Alawi, As-Shaikh Umar Abdul
Rasul, As-Shaikh Aqail b. Yahya al-'Alawi , As-Shaikh
Abdul Malik dan As-Shaikh Hussin al-Maghribi.

Setelah mereka selesai menunaikan solat lalu menuju ke
'Bab as-Thani' mereka dapati sekumpulan orang Islam
telah dizalimi dan diseksa dengan sengaja oleh
golongan yang ingin memasuki Masjidil Haram serta
diancam untuk dibunuh, maka bertempiaranlah mereka
melarikan diri dan memberitahu golongan Wahabi
bahawa mereka adalah penduduk Mekah. Setelah itu
berhimpunlah sekelian ulama' di bahagian mimbar untuk
mendengar khutbah yang disampaikan oleh Khatib Abu
Hamid lalu beliau membaca Risalah Muhammad Abdul Wahab
an-Najdi al-Mal'uni. berbunyi : Wahai! Ulama',Qadhi,
Mufti adakah kamu dengar dan tahu akan perutusan
ini…..…

( Sila rujuk beberapa Risalah Muhamad Abdul Wahab
an-Najdi al-Mal'uni at-Tamimi al-Kadzabi )

Kemudian ada pula daripada Ulama', Qadhi, Mufti
bermazhab empat dari kalangan penduduk Mekah di
seluruh dunia yang datang untuk mengerjakan haji
bersidang dan bermusyawarah sementara menunggu 10
Muhaaram untuk memasuki Masjidil Haram. Akhirnya
ulama' menghukumkan mereka kafir dan mengarahkan Amir
Mekah memaksa dan menyingkirkan mereka (golongan
Wahabi ) keluar daripada Masjidil Haram. Setelah itu
mereka mewajibkan semua orang Islam membantu dan
bersatu. Barang siapa yang melarikan diri tanpa uzur
adalah berdosa, dan barang siapa memeranginya jadilah
mujahid dan barang siapa yang dibunuh memperolehi
syahid. Akhirnya ijmak ulama' bersepakat tanpa
berlaku sebarang kekhilafan, telah menulis surat
kepada Amir Mekah. Selepas menunaikan solat Maghrib
mereka pun mengadap Amir Mekah. Justeru itu, seluruh
penduduk Mekah bersatu serta mendokong kesatuan Amir
Mekah untuk melancarkan serangan jihad dan
menyingirkan mereka daripada Mekah (Sila rujuk
al-ajwibahtu al-Makkiyatu fi rad 'al ar-Risalati
an-Najdiyati m.s.84-86 )

Kesimpulan yang boleh saya paparkan disini, Muhammad
Abdul Wahab dan pengikutnya ditakrifkan sebagai Bughah
iaitu sekumpulan orang Islam yang bermusuh atau ingkar
kepada Pemeritah Tertinggi sehingga tertubuhnya sebuah
pasukan bersenjata dan berhasrat untuk menentang
Pemerintah Tertinggi, dan mereka ini wajib diperangi
setelah diberi amaran. Peristiwa seumpama ini pernah
berlaku di zaman sahabat. Antaranya ialah peperangan
antara Saidina Abu Bakr dengan Musilamatul Al-al-Kazab
yang mengaku menjadi nabi , setelah itu peperangan
Siffin antara golongan Saidina Ali dengan tentera
Muawiyah ,dan juga tentera Khawarij. ( lihat kitab
Qalyubi Wa Umairah .Bab Bughah m.s.171-174 Kitab
unggul Mazhab Sayafe")
------------------------------------------------------------------------------------------

Sejarah Kelam Salafi
Oleh: Abu Rifa al-Puari
Publikasi 28/03/2004

hayatulislam.net - Dalam beberapa artikel sebelumnya,
kita telah memperoleh penjelasan bahwa salafi merasa
dirinya paling benar, selamat dan masuk syurga
(Karakter 1), sehingga hanya salafi saja golongan yang
boleh eksis didunia. Sedangkan golongan lain sesat,
bid’ah dan tidak selamat sehingga layak dicela dan
jangan diungkapkan secuil-pun kebaikannya (Karakater
2).

“Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang golongan
yang selamat, dia berkata: ‘Mereka adalah para ulama
salaf. Dan setiap orang yang mengikuti jalan para
salafush-shalih’” (lihat 1).

Tentu yang mereka maksudkan dengan “jalan para
salafush-shalih” adalah golongan SALAFI, bukan
golongan-golongan yang lain!

Tentu kita penasaran, darimana berasal golongan yang
demikian gencarnya mempromosikan dirinya paling benar
dan semua golongan yang lain salah, sesat dan bid’ah
sehingga layak dicela ini? Kapankah golongan ini
didirikan, siapa saja pendirinya dan bagaimana sejarah
berdirinya? Mari kita telaah satu persatu pertanyaan
yang mengganjal tersebut.

Salafi Sudah Ada Sejak Nabi Adam AS?

Salafi meyakini bahwa golongan mereka telah ada
semenjak manusia pertama, yakni Nabi Adam AS.

“Dengan demikian, Da'wah Salafiyyah adalah da'wahnya
seluruh Nabi, mulai dari Nabi Nuh sebagai Rasul
pertama sampai dengan Nabi Muhammad yang merupakan
Nabi dan Rasul terakhir yang diutus kepada umat
manusia, semoga damai dan rahmat Allah selalu tercurah
bagi mereka semua. Maka sejarah dari Da'wah Salafiyyah
dimulai sejak dari Nabi pertama. Hal ini bahkan ada
yang mengatakan bahwa dimulainya Da'wah Salafiyyah ini
dimulai dari Nabi Adam 'alaihis Salam, sebab da'wah
ini adalah da'wah yang murni. Dan Da'wah Salafiyyah
adalah da'wah dalam rangka memahami Al Qur'an dan As
Sunnah, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah
memerintahkan umat ini untuk melakukan hal tersebut.
Da'wah ini dilakukan atas perintah dari Allah dan
Rasul-nya kepada kita guna mendapatkan pahala yang
akan diberikan oleh Allah. Dan da'wah ini menjauhkan
kita dari apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya
larang untuk dilakukan, karena takutnya pada siksa
dari Allah. Jadi, sejarah dimulainya Da'wah Salafiyyah
ini adalah tidak hanya terjadi sejak satu abad, dua
abad atau lima abad yang lalu. Sedangkan da'wah yang
dimulai pada periode waktu tertentu adalah da'wah yang
dilakukan oleh berbagai kelompok-kelompok sesat,
seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh, Hizbut
Tahrir, Sururiyyah/Qutubiyyah dan selainnya dari
berbagai macam kelompok da'wah yang baru bermunculan.
Itulah hal pertama yang ingin saya jelaskan” (lihat
2).

Dengan pernyataan salafi sebagai golongan yang telah
ada semenjak da’wah Nabi Adam AS dan diteruskan para
Nabi sesudahnya maka inilah golongan tertua didunia,
golongan yang telah lahir semenjak Nabi Adam AS
dilahirkan dan diutus oleh Allah SWT sebagai manusia
pertama.

Mungkin anda akan tertegun sejenak, bukankah
pernyataan salafi yang menyatakan bahwa salafi telah
ada semenjak Nabi Adam AS menunjukkan sikap arogan
yang luar biasa. Dengan pernyataan keberadaan salafi
sebagai da’wah awal para Nabi, sehingga salafi menjadi
golongan tertua dunia, maka tidak ada peluang sekecil
apapun golongan lain menyatakan bahwa golongan
merekalah yang benar. Karena salafi menyatakan bahwa
merekalah golongan yang paling benar, ajarannya murni
dan telah dimulai semenjak keberadaan Nabi Adam AS.

Sikap arogan salafi ini diperkuat lagi bahwa salafi
adalah Islam itu sendiri, artinya jika anda seorang
muslim maka anda harus mengaku sebagai salafi, jika
tidak maka mungkin keislaman anda diragukan. Anda
tidak cukup mengaku muslim, karena orang syi’ah juga
mengaku muslim. Anda tidak cukup mengaku muslim
berdasarkan Al-Quran dan sunnah, karena orang Asy’ari
juga mengaku hal yang sama. Maka anda harus mengaku
salafi, maka inilah yang benar, selamat dan masuk
syurga, sedangkan yang lain sesat dan bid’ah. Saya
tidak tahu persis, apakah Nabi Adam AS pernah mengaku
sebagai salafi atau bukan?

Dan diharuskan mempunyai penisbatan yang membedakan
pada zaman ini, sehingga tidak cukup kita katakan,
“Saya muslim” atau, “Madzab saya muslim!” Sebab semua
kelompok-kelompok mengatakan demikian, baik Rafidhi
(Syi'i), Ibadi (Khowarij), Qodyani (Ahmadiyyah) dan
firqoh-firqoh selain mereka! Maka apa yang membedakan
kamu dengan mereka (kelompok-kelompok ) tersebut?

Kalau engkau berkata, cSaya muslim berdasarkan Al
Qur'an dan As Sunnah” maka pernyataan seperti itu
tidak cukup. Sebab orang-orang yang berada pada
kelompok, baik itu Asy'ari, Maturidy, dan
golongan-golongan lain mengaku mengikuti kedua dasar
tersebut (Al Qur'an dan As Sunnah).

Dan tidak diragukan lagi bahwa nama yang jelas dan
terang yang dapat membedakan dengan yang lainnya
adalah kita katakan, “saya seorang muslim berdasarkan
Al Kitab dan as Sunnah, mencocoki dengan cara atau
metode (manhaj) salafus shalih”. Yakni cukup engkau
katakan, “saya salafi!” (lihat 10).

Bukanlah tiap orang berhak-baik seorang alim ataupun
penuntut ilmu- untuk mengeluarkan ataupun memasukkan
seseorang kedalam salafiyyah. Karena salafiyyah
bukanah perusahaan, yayasan sosial, ataupun partai
politik. Salafiyyah adalah Islam itu sendiri (lihat
13).

Lantas betulkah salafi telah ada semenjak Nabi Adam
AS?, darimanakah sebetulnya salafi berasal?

Dimulai Dari Muhammad bin Abdul Wahab

Pemikiran para salaf dimulai pada abad ke-4 H, disaat
ulama-ulama Madzhab Hanbali yang pemikirannya bermuara
pada Imam Ahmad bin Hanbal. Madzhab ini menghidupkan
aqidah ulama salaf dan memerangi paham lainnya.

Golongan ini kemudian muncul kembali pada abad ke-7 H
dengan kemunculan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu
Taimiyah menambahkan beberapa hal pemikiran Hanbali
sesuai kondisi zamannya. Ibnu Taimiyah ditangkap dan
dipenjara beberapa kali, pada tahun 726 H beliau
dipenjara kembali karena perdebatan mendatangi kuburan
nabi dan orang-orang shalih, akhirnya beliau meninggal
dipenjara Damaskus pada tahun 20 Dzulhijjah 728 H dan
selama dipenjara ditemani murid beliau Ibnul Qayyim
Al-Jauziyah.

Selanjutnya pada abad ke-12 H pemikiran serupa muncul
kembali di Jazirah Arab yang dihidupkan oleh Muhammad
bin Abdul Wahab, yang selanjutnya disebut kaum Wahabi
(lihat 3, hal 225; lihat 4, hal 61; lihat 6).

Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai nama lengkap
Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin
Ahmad bin Rasyid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid
bin Musyarraf, dilahirkan di negeri Uyainah pada tahun
1115 H. Daerah Uyainah ini terletak di wilayah Yamamah
yang masih termasuk bagian dari Najd. Letaknya berada
di bagian barat laut dari kota Riyadh yang jaraknya
(jarak antara Uyainah dan Riyadh) lebih kurang 70 km.
Beliau belajar kepada ulama bermadzhab Hanbali di
Bashrah ( lihat 5).

Sehingga diyakini da’wah Salafi dimulai dengan
kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab ini, aliran Wahabi
(Wahabiyyah) sebagai sumber pemikirannya. Wahabiyyah
muncul atas reaksi terhadap sikap pengkultusan dalam
bentuk mencari keberkatan dari orang-orang tertentu
melalui ziarah kubur, disamping bid’ah yang
mendominasi tempat kegamaan dan aktifitas duniawi.
Pada hakikatnya Wahabiyyah tidak membawa pemikiran
baru tentang aqidah, mereka hanya mengamalkan apa yang
telah dikemukan oleh Ibnu Taimiyah dalam bentuk yang
lebih keras, dibandingkan apa yang telah diamalkan
oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Mereka menertibkan
berbagai hal yang tidak pernah disinggung oleh Ibnu
Taimiyah.

Kaum wahabi menghancurkan kuburan-kuburan sahabat dan
meratakannya dengan tanah, tindakan wahabi berdasarkan
sabda Nabi saw mengingkari tindakan Bani Israil yang
menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai mesjid.
Kaum wahabi juga melarang mengganti kain penutup
raudhah dengan alasan bid’ah, sehingga kain itu
menjadi usang, kotor dan tidak enak dipandang mata.

Kaum wahabi (yang berpusat di Riyadh) dengan bantuan
Inggris melakukan pembangkangan bersenjata
(peperangan) terhadap kekhilafahan Utsmaniyah, Inggris
memberikan bantuan dana dan senjata kepada kaum wahabi
dan dikirim melalui India. Mereka berusaha merampas
wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekhilafahan
Utsmaniyah agar mereka bisa mengatur wilayah tersebut
sesuai dengan paham wahabi, kemudian mereka
menghilangkan madzhab lain dengan kekerasan. Sehingga
kaum wahabi mengalami penentangan dan bantahan yang
bertubi-tubi dari para ulama, pemimpin dan tokoh
masyarakat yang menganggap pendapat wahabi
bertentangan dengan pemahamam kitabullah dan sunnah.

Da’wah kaum wahabi ini tidak diterima oleh umat,
sehingga kata ‘wahabi’ menjadi momok tersendiri di
tengah-tengah umat.

Apa sebenarnya Wahhabi itu? Mengapa mereka begitu
benci setengah mati terhadap Wahhabi? Sehingga
buku-buku yang membicarakan Muhammad bin Abdul Wahhab
mencapai 80 kitab atau lebih. Api kebencian mereka
begitu membara hingga salah seorang di antara mereka
mengatakan bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
bukan anak manusia, melainkan anak setan, Subhanallah,
adakah kebohongan setelah kebohogan ini? (lihat 11).

Sehingga dengan cara yang unik ulama wahabi
menjelaskan makna kata ‘wahabi’ berasal dari asma
Allah SWT, meskipun awalnya memang wahabi berasal dari
kata Muhammad bin Abdul Wahab.

“Orang-orang bodoh seperti mereka tidak mengetahui
bahwa ‘wahabi’ dinisbatkan kepada ‘Al-wahab’. Adalah
salah satu dari asma Allah yang telah memberikan
kepada umat manusia ajaran tauhid murni dan
menjanjikan syurga kepada mereka” (lihat 1, hal 85).

Kaum wahabi tahun 1788 M menyerang dan menduduki
Kuwait serta mengepung Baghdad, tahun 1803 menyerang
dan menduduki Makkah. Pada tahun 1804 menduduki
Madinah dan menghancurkan kubah besar yang digunakan
untuk menaungi makam Rasulullah saw, mempreteli
seluruh batu perhiasan dan ornamennya yang sangat
berharga. Setelah menguasai seluruh daerah Hijaz,
mereka begerak kedaerah Syam, tahun 1810 menyerang
Damaskus dan Najaf. Kekhilafahan Utsmaniyah
mengerahkan kekuatan menghadapinya tetapi tidakn, maka hendaklah
sabar dalam menaati mereka” (lihat 8, hal 43-44).

Padahal Rasulullah Saw bepesan dalam hadits shahih
bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk selagi
bermaksiat kepada Allah SWT,

Tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam hal
kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu
dalam hal kebaikan. [HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan
An-Nasa’i].

Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma’ruf. [HR
Bukhari dan Muslim].

Sungguh bertentangan sikap salafi terhadap penguasa
sekuler dengan sikap yang diajarkan Rasulullah Saw
kepada kita. Sikap yang bertentangan dengan sunnah
Rasulullah Saw ini dilakukan salafi untuk kepentingan
da’wah mereka, mereka lebih mengutamakan dunianya dari
pada akhiratnya. Mengaku ahlus-sunnah tetapi dengan
menentangnya, bagaimana bisa?

“Adapun menyiarkan dan menyebarkan kesalahan-kesalahan
penguasa (walaupun mereka benar-benar berbuat salah)
diatas mimbar-mimbar serta memprovokasi masyarakat
baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan,
dapat menimbulkan fitnah (malapetaka) yang merugikan
dakwah Ahlus Sunnah wal-jamaah” (lihat 9, hal 40).

Salafi juga merestui pemimpin wanita yang nyata-nyata
tidak direstui oleh Rasulllah Saw dalam sebuah hadits
shahih-nya, salafi memahaminya sebagai realita dan
mencoba-mencoba disesuaikan dengan syari’at. Ini
sungguh sikap pramatis dan menyalahi kaidah dalam
menetapkan hukum syari’at, yakni menjadi realitas
sebagai sumber hukum. Seharusnya, realitas adalah
objek hukum bukan sebagai sumber hukum. Mengaku
ahlus-sunnah tetapi dengan menentangnya, bagaimana
bisa?

“Tidak akan berjaya suatu kaum yang dipimpin oleh
seorang wanita” adalah hadis shahih, walaupun realita
sekarang kita lihat banyak wanita yang menjadi
pemimpin, dalam hal ini kita diperintahkan untuk
melihat realita dan menyesuaikan dengan syariat. Jika
pemimpin wanita ini memerintahkan untuk taat kepada
Allah maka dia wajib dipatuhi, sebaliknya jika dia
memerintahkan untuk kemaksiatan maka kita tidak akan
patuh kepadanya (ihat 12).

Sehingga dapat kita maklumi kenapa salafi aman-aman
saja dan aktifis da’wah mereka tidak ditangkapi ketika
berda’wah dinegeri-negeri sekuler, karena da’wah
salafi yang tidak berani terang-terangan mengkritik
penguasa dan mengungkapkan kemaksiaatan mereka kepada
Allah SWT. Baik penguasa wanita yang menyalahi ajaran
Rasulullah Saw yang mulia, maupun kebijakan penguasa
yang menyalahi syari’at Allah SWT. Ini sungguh sikap
yang tidak terpuji, pengecut dan menjauhkan umat dari
pemahaman Islam yang benar, karena penguasa-penguasa
itu telah bermaksiat kepada Allah ketika tidak
menerapkan hukum-hukum Allah swt. Bahkan jika salafi
mempunyai keberanian mengkritik penguasa dan
mengungkapkan kemaksiaatannya, kemudian penguasa
membunuhnya maka ia mati syahid, inilah puncak segala
amal ibadah karena syurga balasannya,

Seutama-utamanya jihad adalah ucapan/menyampaikan
(kata-kata) yang haq di hadapan penguasa yang zalim.
[HR Ahmad, At-Tirmidzi dan Nasa’i].

Pemimpin para Syuhada adalah Hamzah, dan seseorang
yang berdiri di hadapan penguasa yang dzalim kemudian
(ia) menasehatinya, lalu penguasa tadi membunuhnya.
[HR Hakim].

Bukankah salafi telah mengabaikan sunnah Rasulullah
saw yang mulia dalam mengkritik penguasa dan
mengungkapkan kemaksiaatan yang telah dilakukannya?.
Bukankah terbunuhnya para ulama karena menasehati
penguasa semisal Al-Banna dan Qutb setara dengan
syahidnya Hamzah dalam perang Uhud. Lantas seperti
apakah salafush-shalih (salafi) yang asli?, membebek
kepada penguasa dengan membuat fatwa-fatwa yang sesuai
keinginan penguasa sekuler atau dengan tegas mengkrtik
penguasa secara terang-terangan? Berikut kita bahas
seperti apa salafush-shalih yang asli!

Siapakah Salafush-Shalih Yang Asli?

Dalam masa keemasan kekhilfahan Islam para ulama
sangat berpengaruh dan selalu dimintai nasehat oleh
penguasa, tidak mau menemui (mendekati) penguasa dan
tidak segan-segan mengkritik penguasa dengan keras.
Kita bisa saksikan ulama tabi’in Sa’id bin Musayyab
yang menolak menemui Khalifah Abdul Malik bin Marwan
(692-705 M) disaat Khalifah meminta nasehat, karena
orang yang membutuhkan nasehatlah seharusnya yang
mendatangi para ulama, begitu kata Sa’id bin Musayyab.

Sa’id bin Musayyab juga pernah menolak menikahkan
puterinya dengan Al-Walid bin Abdul Malik (putra Abdul
Malik bin Marwan), malahan beliau menikahkan puterinya
dengan seorang duda yang miskin tetapi ta’at yakni Abu
Wada’ah. Alasan beliau menolaknya adalah: “Puteriku
adalah amanat dileherku, maka kupilihkan apa yang
sesuai untuk kebaikan dan keselamatan dirinya” lihat
7, hal 22-32 Tetapi kenyataannya, Muhammad bin Abdul
Wahab sendiri berbesanan dengan keluarga Ibnu Saud
(lihat 3, hal 251).

Dalam kisah lain, ulama Hasan Al-Basri yang tidak
segan-segan menentang dan mengecam dengan keras
penguasa Iraq Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Saat Hasan
Al-Basri dipanggil oleh Hajjaj untuk dihukum mati,
Hasan Al-Basri datang dengan tabah dan berwibawa,
sehingga Hajjaj membatalkan hukumannya dan malah
meminta beberapa nasehat kepada Hasan Al-Basri.

Penguasa (wali/gubernur) baru Iraq berikutnya adalah
Hubairah Al-Fazari (masa Khalifah Yazid bin
Abdulmalik, 720-724 M), Hubairah menjalankan perintah
Khalifah Yazid yang kadang-kadang melenceng dari
Islam. Hasan Al-Basri memberikan nasehat kepada
Hubairah: “Ya Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah
atas Yazid dan jangan takut kepada Yazid karena Allah.
Sebab ketahuilah bahwa Allah SWT bisa menyelamatkanmu
dari Yazid, sedangkan Yazid tak mampu menyelamatkanmu
dari Allah” (lihat 7, hal 53-56).

Khatimah:

1. Keyakinan salafi bahwa mereka telah ada semenjak
nabi Adam AS, maka inilah golongan tertua didunia.
Tetapi setelah ditelaah sejarah kemunculan salafi,
maka terungkap salafi bermula dari da’wah Muhammad bin
Abdul Wahab yang mengambil madzhab Hanbali sebagai
sumber pemikirannya. Sehingga pernyataan bahwa salafi
telah ada sejak nabi Adam AS, merupakan sikap arogan
dan mau menang sendiri saja.

2. Kaum wahabi (yang merupakan awal da’wah salafi)
telah melakukan pembangkangan (bughat) kepada
kekhilafahan Utsmaniyah yang syah, dengan bantuan dana
dan senjata dari Inggris. Sikap ini sungguh
bertentangan dengan ajaran Rasulullah saw yang mulia,
untuk ta’at kepada Amirul mu’minin.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul, serta ulil amri diantara kalian. (Qs.
an-Nisaa' [4]: 59).

3. Sikap kaum wahabi yang menentang kekhilafahan
Utsmaniyah, bertolak belakang dengan sikap salafi yang
tidak berani mengkritik dan mengungkapkan kemaksiaatan
penguasa sekuler yang tidak menerapkan hukum-hukum
Allah swt, hal ini dilakukan untuk kepentingan da’wah
mereka. Mereka lebih mengutamakan dunia dari pada
akhiratnya, padahal memberikan kritik kepada penguasa
sekuler merupakan bagian dari jihad.

Seutama-utamanya jihad adalah ucapan/menyampaikan
(kata-kata) yang haq di hadapan penguasa yang zalim.
[HR Ahmad, At-Tirmidzi dan Nasa’i].

4. Para tabi’in yang harus kita teladani kehidupannya,
mereka mengkritik penguasa dengan keras dan
terang-terangan, semisal kisah tabi’in Sa’id bin
Musayyab, Hasan Al-Basri, dll, merekalah
salafush-shalih yang asli. Sedangkan mereka-mereka
yang tidak berani mengkritik penguasa dan
mengungkapkan kemaksiaatan mereka, bermesraan, serta
membuat fatwa-fatwa yang sesuai dengan keinginan
penguasa, kemungkinan besar salafush-shalih (salafi)
palsu!

5. Saksikanlah aktifis da’wah dari Ikhwanul Muslimin,
Hizbut Tahrir, FIS Al-Jazair, Refaah Turki, Jama’at
Islami Sudan dan berjuta-juta aktifis Islam lainnya
yang memperjuangkan tegaknya Islam secara kaffah
dimuka bumi dan mengkritik kebijakan penguasa-penguasa
sekuler secara tegas dan terang-terangan, tetapi
mereka ditangkapi dan dibunuhi diberbagai belahan
dunia, mereka mengalami hal yang sama seperti yang
dialami para tabi’in yang tegas dan terang-terangan
mengkritik penguasa dizamannya. Kemudian bandingkanlah
dengan salafi yang berda’wah diberbagai negara dunia
secara aman, tenteram dan damai dibawah ketiak
penguasa-penguasa sekuler. Manakah diantara mereka
yang meneladani para tabi’in?, manakah yang mendekati
salafush-shalih?. Semakin jelaslah sekarang, mana yang
meneladani salafush-shalih yang dan mana yang bukan!
Wallahua’lam,

Maraji’:

1. Golongan yang selamat, Muhammad bin Jamil Zainu
2. www.salafy.or.id, fatwa ulama: Kapankah dakwah
salafiyah dimulai?
3. Aliran politk dan aqidah dalam Islam, Imam Muhammad
Abu Zahrah
4. Zikir cahaya kehidupan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
5. www.salafyoon.online: Syaikh Muhammad bin Abdil
Wahhab, Cyber Muslim Salafy
6. www.salafyoon.online: Ibnu Taimiyah, Dai dan
Mujahid Besar, Cyber Muslim Salafy
7. Insan teladan dari para tabi’in, Abdurrahman Ra’fat
Basya
8. Menepis penyimpangan manhaj dakwah, Abu Abdullah
Jamal bin Farihan Al-Haritsi
9. Bunga rampai fatwa-fatwa syari’yah, Abul Hasan
Musthafa
10.www.salafyoon.online: Mengapa Harus Salafiyah, Imam
Al-Bani
11.www.salafyoon.online: Dakwah Wahhabiyyah, Abu
Ubaidah Al Atsari dan Abu Usamah
12.www.salafyoon.online: Soal-Jawab: Bagaimana Dengan
Umara Indonesia, Salim Al Hilali
13.www.salafyoon.online: Soal-Jawab: Salafi Tapi ...,
Musa Ibn Nasr
berhasil, sehingga kekhilafahan Utsmaniyah meminta
bantuan Gubernur Mesir Muhammad Ali, Muhammad Ali
mengutus anaknya Thassun untuk memerangi kaum wahabi
dan berhasil menghancurkan Wahabi pada tahun 1818 M,
ketika itulah kekuatan senjata wahabi mulai surut dan
hanya tinggal beberapa kabilah saja (lihat 3, hal
251-254).

Tetapi dengan bantuan Inggris akhirnya kaum wahabi
berhasil melepaskan diri dari kekhilafahan Ustmaniyah,
mereka mendirikan kerajaan yang turun temurun
diperintah oleh Ibnu Saud dan kerajaan hanya
menggunakan paham wahabi hingga kini. Sangat nyata
taktik yang dilakukan oleh Inggris dalam
mencerai-beraikan kekhilafahan Utsmaniyah, yakni
dengan mempertentangkan wahabi dengan madzhab lainnya
(adu domba), sehingga wilayah-wilayah tersebut lepas
dari genggaman kekhilafahan Utsmaniyah dan Inggris
dapat menguasainya secara politik.

Begitulah, kaum wahabi menyebarluaskan paham mereka
melalui peperangan bersenjata, mengacungkan pedang
kepada khalifah, menyerang kaum muslimin didaerah
Arab, Iraq, Syam dan Kuwait, memaksa kaum muslimin
didaerah yang mereka kuasai untuk menanggalkan madzhab
mereka dan menggunakan paham wahabi saja, karena
mereka meyakini bahwa hanya paham wahabi yang boleh
eksis didunia.

Mereka tidak lagi mempedulikan boleh tidaknya
berkolaborasi dengan kaum kuffar (Inggris), padahal
Rasulullah saw memperingatkan kita agar berhati-hati
dengan orang-orang kafir, jangan menjadikan mereka
sebagai teman dekat (teman kepercayaan) dan jangan
jadikan mereka sebagai wali. Tetapi mereka mengabaikan
semua itu dengan alasan menjalankan sunnah Rasulullah
Saw, mengaku ahlus-sunnah tetapi dengan menentangnya,
bagaimana bisa?

Siapa saja diantara kalian mengambil mereka
(orang-orang kafir) sebagai wali, maka sesungguhnya
orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.
(Qs. al-Maa'idah [5]: 51).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar
kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya
(menimbulkan) kemudharatan bagimu. (Qs. Ali-'Imraan
[3]: 118).

Tindakan kaum wahabi membangkang dan mengacungkan
pedang kepada khalifah dari kekhilafahan Utsmaniyah,
sungguh pembangkangan yang nyata kepada seorang
Khalifah yang telah diangkat kaum muslimin, dalam
hukum syara’ ini disebut bughat. Pelaku bughat harus
diperangi oleh Khalifah, sampai mereka kembali tunduk
kepada khalifah.

Jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin
berperang maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu
dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap
golongan yang lain maka perangilah golongan yang
berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara
keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Qs.
al-Hujuraat [49]: 9).

Sangat kontradiksi dengan pembangkangan wahabi
terhadap kekhilafahan Utsmaniyah, dimana saat ini
salafi tidak berani menentang penguasa sekuler
ditempat mereka menetap, mereka menggunakan ayat lain
yang menyatakan ketaatannya kepada penguasa sekuler
itu,

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul, serta ulil amri diantara kalian. (Qs.
an-Nisaa' [4]: 59).

Sungguh ironis, mereka membangkang kepada kekhilafahan
Utsmaniyah yang menjalankan hukum Islam, tetapi saat
ini mereka bemesraan dengan para penguasa sekuler
menentang hukum Islam ditempat mereka menetap, baik
penguasa kerajaan, presiden, maupun diktator militer.
Salafi meyakini harus ta’at kepada penguasa sekuler,
meskipun ia telah berbuat dzalim kepada rakyatnya dan
bermaksiat kepada Allah SWT dengan tidak menerapkan
hukum-hukum Allah SWT.

“Oleh karena itu janganlah kita membuka kesalahan
mereka (hukam) dimuka umum dan ‘melepaskan tangan’
untuk tidak taat kepada mereka. Walaupun mereka telah
menyimpang, berbuat dzalim dan bermaksiat, asal tidak
berbuat kekufuran secara terang-terangan, sebagaimana
yang diperintahkan Rasulullah Saw. Jika mereka berbuat
maksiat, penganiayaan dan kelalima

Posted in akidah, salafy, shohih | Leave a Comment »

Peringatan Nabi SAW Tentang Munculnya Wahabi / salafy palsu

Posted by admin on April 20, 2008

Peringatan Nabi SAW Tentang Munculnya Wahabi

Ditulis oleh administrator www di/pada Oktober 22, 2007

Hadits-hadits yang memberitakan akan datangnya Faham Wahabi.

Sungguh Nabi s a w telah memberitakan tentang golongan Khawarij ini dalam beberapa hadits beliau, maka hadits-hadits seperti itu adalah merupakan tanda kenabian beliau s a w, karena termasuk memberitakan sesuatu yang masih ghaib (belum terjadi). Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih, sebagaimana terdapat dalam kitab shahih BUKHARI & MUSLIM dan sebagian yang lain terdapat dalam selain kedua kitab tsb. Hadits-hadits itu antara lain:

1. Fitnah itu datangnya dari sini, fitnah itu datangnya dari arah sini, sambil menunjuk ke arah timur (Najed-pen ).

2. Akan muncul segolongan manusia dari arah timur, mereka membaca Al Qur’an tetapi tidak bisa membersihkannya, mereka keluar dari agamanya seperti anak panah yang keluar dari busurnya dan mereka tidak akan kembali ke agama hingga anak panah itu bisa kembali ketempatnya (busurnya), tanda-tanda mereka bercukur kepala (plontos – pen).

3. Akan ada dalam ummatku perselisihan dan perpecahan kaum yang indah perkataannya namun jelek perbuatannya. Mereka membaca Al Qur’an, tetapi keimanan mereka tidak sampai mengobatinya, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, yang tidak akan kembali seperti tidak kembalinya anak panah ketempatnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk, maka berbahagialah orang yang membunuh mereka atau dibunuh mereka. Mereka menyeru kepada kitab Allah, tetapi sedikitpun ajaran Allah tidak terdapat pada diri mereka. Orang yang membunuh mereka adalah lebih utama menurut Allah. Tanda-tanda mereka adalah bercukur kepala (plontos – pen).

4. Di Akhir zaman nanti akan keluar segolongan kaum yang pandai bicara tetapi bodoh tingkah lakunya, mereka berbicara dengan sabda Rasulullah dan membaca Al Qur’an namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, meraka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, maka apabila kamu bertemu dengan mereka bunuhlah, karena membunuh mereka adalah mendapat pahala disisi Allah pada hari kiamat.

5. Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al Qur’an namun tidak sampai mengobati mereka, mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ketempatnya, tanda-tanda mereka ialah bercukur kepala (plontos – pen).

6. Kepala kafir itu seperti (orang yang datang dari) arah timur, sedang kemegahan dan kesombongan (nya) adalah (seperti kemegahan dan kesombongan orang-orang yang) ahli dalam (menunggang) kuda dan onta.

7. Dari arah sini inilah datangnya fitnah, sambil mengisyaratkan ke arah timur (Najed – pen).

8. Hati menjadi kasar, air bah akan muncul disebelah timur dan keimanan di lingkungan penduduk Hijaz (pada saat itu penduduk Hijaz terutama kaum muslimin Makkah dan Madinah adalah orang-orang yang paling gigih melawan Wahabi dari sebelah timur / Najed – pen).

9. (Nabi s a w berdo’a) Ya Allah, berikan kami berkah dalam negeri Syam dan Yaman, para sahabat berkata: Dan dari Najed, wahai Rasulullah, beliau berdo’a: Ya Allah, berikan kami berkah dalam negeri Syam dan Yaman, dan pada yang ketiga kalinya beliau s a w bersabda: Di sana (Najed) akan ada keguncangan fitnah serta disana pula akan muncul tanduk syaitan.

10. Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al Qur’an namun tidak sampai membersihkan mereka. Ketika putus dalam satu kurun, maka muncul lagi dalam kurun yang lain, hingga adalah mereka yang terakhir bersama-sama dengan dajjal.

Dalam hadits-hadits tsb dijelaskan, bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur kepala (plontos – pen). Dan ini adalah merupakan nash atau perkataan yang jelas ditujukan kepada kaum khawarijin yang datang dari arah timur, yakni para penganut Ibnu Abdil Wahab, karena dia telah memerintahkan setiap pengikutnya bercukur rambut kepalanya hingga mereka yang mengikut kepadanya tidaklah dibolehkan berpaling dari majelisnya sebelum melakukan perintah tsb (bercukur – plontos). Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dari aliran-aliran SESAT lainnya. Oleh sebab itu, hadits-hadits tsb jelas ditujukan kepada mereka, sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, seorang mufti di Zubaid. Beliau r a berkata: “Tidak usah seseorang menulis suatu buku untuk menolak Ibnu Abdil Wahhab, akan tetapi sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits Rasulullah s a w itu sendiri yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul), karena ahli bid’ah sebelumnya tidaklah pernah berbuat demikian selain mereka.”

Muhammad bin Abdul Wahhab (pendiri Wahabisme – pen) sungguh pernah juga memerintah kaum wanitanya untuk bercukur (gundul – pen). Pada suatu saat ada seorang wanita masuk agamanya dan memperbarui Islamnya sesuai dengan doktrin yang dia masukkan, lalu dia memerintahkan wanita itu bercukur kepala (gundul pacul – pen). Kemudian wanita itu menjawab: “anda memerintahkan kaum lelaki bercukur kepala, seandainya anda memerintahkan mereka bercukur jenggot mereka maka boleh anda memerintahkan kaum wanita mencukur rambut kepalanya, karena rambut kaum wanita adalah kedudukannya sama dengan jenggot kaum lelaki”.Maka dia kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa terhadap wanita itu. Lalu kenapa dia melakukan hal itu, tiada lain adalah untuk membenarkan sabda Nabi s a w atas dirinya dan para pengikutnya, yang dijelaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul/plontos). Jadi apa yang dia lalukan itu semata-mata membuktikan kalau Nabi s a w itu benar dalam segala apa yang disabdakan.

Adapun mengenai sabda Nabi s a w yang mengisyaratkan bahwa akan ada dari arah timur (Najed – pen) keguncangan dan dua tanduk syaithon, maka sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk syaithon itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad Ibn Abdil Wahhab.Sebagian ahli sejarah menyebutkan peperangan BANI HANIFAH, mengatakan: Di akhir zaman nanti akan keluar di negeri Musailamah seorang lelaki yang menyerukan agama selain agama Islam.

Ada beberapa hadits yang didalamnya menyebutkan akan timbulnya fitnah, diantaranya adalah:

1. Darinya (negeri Musailamah dan Muhammad bin Abdul Wahhab) fitnah yang besar yang ada dalam ummatku, tidak satupun dari rumah orang Arab yang tertinggal kecuali dimasukinya, peperangan bagaikan dalam api hingga sampai keseluruh Arab, sedang memeranginya dengan lisan adalah lebih sangat (bermanfaat – pen) daripada menjatuhkan pedang.

2. Akan ada fitnah yang menulikan, membisukan dan membutakan, yakni membutakan penglihatan manusia didalamnya sehingga mereka tidak melihat jalan keluar, dan menulikan dari pendengaran perkara hak, barang siapa meminta dimuliakan kepadanya maka akan dimuliakan.

3. Akan lahir syaithon dari Najed, Jazirah Arab akan goncang lantaran fitnahnya.Al-Allamah Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Quthub As-Sayyid Abdullah Al-Haddad Ba’Alawi didalam kitabnya :”Jalaa’uzh zhalaam fir rarrdil Ladzii adhallal ‘awaam” sebuah kitab yang agung didalam menolak faham wahabi, beliau r a menyebutkan didalam kitabnya sejumlah hadits, diantaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib r a sbb :“Akan keluar di abad kedua belas nanti dilembah BANI HANIFAH seorang lelaki, tingkahnya seperti pemberontak, senantiasa menjilat (kepada penguasa Sa’ud – pen) dan menjatuhkan dalam kesusahan, pada zaman dia hidup banyak kacau balau, menghalalkan harta manusia, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah manusia, dibunuhnya manusia untuk kesombongan, dan ini adalah fitnah, didalamnya orang-orang yang hina dan rendah menjadi mulia (yaitu para petualang & penyamun digurun pasir – pen), hawa nafsu mereka saling berlomba tak ubahnya seperti berlombanya anjing dengan pemiliknya”. Kemudian didalam kitab tersebut Sayyid Alwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain ialah Muhammad bin Abdul Wahhab dari Tamim. Oleh sebab itu hadits tersebut mengandung suatu pengertian bahwa Ibnu Abdul Wahhab adalah orang yang datang dari ujung Tamim, dialah yang diterangkan hadits Nabi s a w yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa’id Al-Khudri r a bahwa Nabi s a w bersabda :“Sesungguhnya diujung negeri ini ada kelompok kaum yang membaca Al Qur’an, namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, mereka membunuh pemeluk Islam dan mengundang berhala-berhala (Amerika, Inggeris dan kaum Zionis baik untuk penggalian berhala purbakala atau untuk kepentingan yang lain – pen), seandainya aku menjumpai mereka tentulah aku akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum ‘Ad.Dan ternyata kaum Khawarij ini telah membunuh kaum muslimin dan mengundang ahli berhala (Amerika, Zionis dan sekutunya – pen). Ketika Imam Ali bin Abi Thalib kw ditebas oleh kaum khawarij, ada seorang lelaki berkata: “Segala Puji bagi Allah yang telah melahirkan mereka dan menghindarkan kita dari mereka”. Kemudian Imam Ali berkata: “Jangan begitu, demi Tuhan yang diriku berada didalam Kekuasaan-Nya, sungguh diantara mereka ada seorang yang dalam tulang rusuknya para lelaki yang tidak dikandung oleh perempuan, dan yang terakhir diantara mereka adalah bersama dajjal”.

Ada hadits yang diriwayatkan oleh Abubakar didalamnya disebutkan BANI HANIFAH, kaum Musailamah Al-Kadzdzab, Beliau s a w berkata: “Sesungguhnya lembah pegunungan mereka senantiasa menjadi lembah fitnah hingga akhir masa dan senantiasa terdapat fitnah dari para pembohong mereka sampai hari kiamat”.Dalam riwayat lain disebutkan: “Celaka-lah Yamamah, celaka karena tidak ada pemisah baginya”

Di dalam kitab Misykatul Mashabih terdapat suatu hadits berbunyi sbb: “Di akhir zaman nanti akan ada suatu kaum yang akan membicarakan kamu tentang apa-apa yang belum pernah kamu mendengarnya, begitu juga (belum pernah) bapak-bapakmu (mendengarnya), maka berhati-hatilah jangan sampai menyesatkan dan memfitnahmu”.Allah SWT telah menurunkan ayat Al Qur’an berkaitan dengan BANI TAMIM sbb:“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti”. (QS. 49 Al-Hujurat: 4).

Juga Allah SWT menurunkan ayat yang khitabnya ditujukan kepada mereka sbb: “Jangan kamu semua mengangkat suaramu diatas suara Nabi”. (QS. 49 Al-Hujurat 2)Sayyid Alwi Al-Haddad mengatakan: “Sebenarnya ayat yang diturunkan dalam kasus BANI HANIFAH dan mencela BANI TAMIM dan WA”IL itu banyak sekali, akan tetapi cukuplah sebagai bukti buat anda bahwa kebanyakan orang-orang Khawarij itu dari mereka, demikian pula Muhammad bin Abdul Wahhab dan tokoh pemecah belah ummat, Abdul Aziz bin Muhammad bin Su’ud (pendiri kerajaan Saudi Arabia – pen) adalah dari mereka”.

Diriwayatkan bahwa Nabi s a w bersabda: “Pada permulaan kerasulanku aku senantiasa menampakkan diriku dihadapan kabilah-kabilah pada setiap musim dan tidak seorangpun yang menjawab dengan jawaban yang lebih buruk dan lebih jelek daripada penolakan BANI HANIFAH”. Sayyid Alwi Al-Haddad mengatakan: “Ketika aku sampai di Tha’if untuk ziarah ke Abdullah Ibnu Abbas r a, aku bertemu dengan Al-Allamah Syeikh Thahir Asy-Syafi’i, dia memberi tahukan kepadaku bahwa dia telah menulis kitab guna menolak faham wahabi ini dengan judul: “AL-INTISHARU LIL AULIYA’IL ABRAR”. Dia berkata kepadaku: “Mudah-mudahan lantaran kitab ini Allah memberi mafa’at terhadap orang-orang yang hatinya belum kemasukan bid’ah yang datang dari Najed (faham Wahabi), adapun orang yang hatinya sudah kemasukan maka tak dapat diharap lagi kebahagiannya, karena ada sebuah hadits riwayat Bukhari: ‘Mereka keluar dari agama dan tak akan kembali’. Sedang yang dinukil sebagian ulama yang isinya mengatakan bahwa dia (Muhammad bin Abdul Wahhab) adalah semata-mata meluruskan perbuatan orang-orang Najed, berupa anjuran terhadap orang-orang Baduy untuk menunaikan sholat jama’ah, meninggalkan perkara-perkara keji dan merampok ditengah jalan, serta menyeru kemurnian tauhid, itu semua adalah tidak benar”.

Memang nampaknya dari luar dia telah meluruskan perbuatan manusia, namun kalau ditengok kekejian-kekejiannya dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya berupa:

1. Mengkafirkan ummat muslimin sebelumnya selama 600 tahun lebih (yakni 600 tahun sebelum masa Ibnu Taimiyah dan sampai masa Wahabi, jadi sepanjang 12 abad lebih- pen).

2. Membakar kitab-kitab yang relatif amat banyak (termasuk Ihya’ karya Al-Ghazali)3. Membunuh para ulama, orang-orang tertentu & masyarakat umum.

4. Menghalalkan darah dan harta mereka (karena dianggap kafir – pen)

5. Melahirkan jisim bagi Dzat Allah SWT.

6. Mengurangi keagungan Nabi Muhammad s a w, para Nabi & Rasul a s serta para Wali r a

7. Membongkar makam mereka dan menjadikan sebagai tempat membuang kotoran (toilet).

8. Melarang orang membaca kitab “DALAA’ILUL KHAIRAT”, kitab Ratib dan dzikir-dzikir, kitab-kitab maulid Dziba’.

9. Melarang membaca Shalawat Nabi s a w diatas menara-menara setelah melakukan adzan, bahkan telah membunuh siapa yang telah melakukannya.

10. Menyuap orang-orang bodoh dengan doktrin pengakuan dirinya sebagai nabi dan memberi pengertian kepada mereka tentang kenabian dirinya dengan tutur kata yang manis.

11. Melarang orang-orang berdo’a setelah selesai menunaikan sholat.

12. Membagi zakat menurut kemauan hawa nafsunya sendiri.

13. Dia mempunyai i’tikad bahwa Islam itu sempit.

14. Semua makhluk adalah syirik.

15. Dalam setiap khutbah dia berkata bahwa bertawasul dengan para Nabi, Malaikat dan para Wali adalah kufur.

16. Dia mengkafirkan orang yang mengucapkan lafadz: “maulana atau sayyidina” terhadap seseorang tanpa memperhatikan firman Allah yang berbunyi: “Wasayyidan” dan sabda Nabi s a w kepada kaum Anshar: “Quumuu li sayyidikum”, kata sayyid didalam hadits ini adalah shahabat Sa’ad bin Mu’adz.

17. Dia juga melarang orang ziarah ke makam Nabi s a w dan menganggap Nabi s a w itu seperti orang mati lainnya.

18. Mengingkari ilmu Nahwu, lughat dan fiqih, bahkan melarang orang untuk mempelajarinya karena ilmu-ilmu tsb dianggap bid’ah.

Dari ucapan dan perbuatan-perbuatannya itu jelas bagi kita untuk menyakini bahwa dia telah keluar dari kaidah-kaidah Islamiyah, karena dia telah menghalalkan harta kaum muslimin yang sudah menjadi ijma’ para ulama salafushsholeh tentang keharamannya atas dasar apa yang telah diketahui dari agama, mengurangi keagungan para Nabi dan Rasul, para wali dan orang-orang sholeh, dimana menurut ijma’ ulama’ keempat mazhab Ahlissunnah wal jama’ah / mazhab Salafushsholeh (yang asli – pen) bahwa mengurangi keagungan seperti itu dengan sengaja adalah kufur, demikian kata sayyid Alwi Al-Haddad”.

Dia berusia 95 tahun ketika mati dengan mempunyai beberapa orang anak yaitu Abdullah, Hasan, Husain dan Ali mereka disebut dengan AULADUSY SYEIKH atau PUTRA-PUTRA MAHA GURU AGUNG (menurut terminologi yang mereka punyai ini adalah bentuk pengkultusan-individu, mengurangi kemuliaan para Nabi dan Rasul tapi memuliakan dirinya sendiri – dimana kejujurannya? – pen). Mereka ini mempunyai anak cucu yang banyak dan kesemuanya itu dinamakan AULADUSY SYEIKH sampai sekarang.

Catatan: Kalau melihat 18 point doktrin Wahabi diatas maka jelaslah bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang preman dan petualang akidah serta sama sekali tidak dapat digolongkan bermazhab Ahlissunnah Wal Jama’ah atau mazhab Salafush-Sholeh.

Ada lagi doktrin yang tidak disebutkan oleh penulis diatas yaitu:

1. Melarang penggunaan alat pengeras untuk adzan atau dakwa atau apapun.

2. Melarang penggunaan telpon.

3. Melarang mendengarkan radio dan TV

4. Melarang melagukan adzan.

5. Melarang melagukan / membaca qasidah

6. Melarang melagukan Al Qur’an seperti para qori’ dan qari’ah yakni yang seperti dilagukan oleh para fuqoha

7. Melarang pembacaan Burdah karya imam Busiri rahimahullah

8. Melarang mengaji “sifat 20″ sebagai yang tertulis dalam kitab Kifatayul Awam, Matan Jauharatut Tauhid, Sanusi dan kitab-kitab Tauhid Asy’ari / kitab-kitab Ahlussunnah Wal Jama’ah, karena tauhid kaum Wahabi berkisar Tauhid “Rububiyah & uluhiyah” saja.

9. Imam Masjidil Haram hanya seorang yang ditunjuk oleh institusi kaum Wahabi saja, sedang sebelum Wahabi datang imam masjidil Haram ada 4 yaitu terdiri dari ke 4 madzhab Ahlussunnah yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Inilah, apakah benar kaum Wahabi sebagai madzhab Ahlissunnah yang melarang madzhab Ahlussunnah?. Tepatnya, Wahabi adalah: “MADZHAB YANG MENGHARAMKAN MADZHAB”.

10. Melarang perayaan Maulid Nabi pada setiap bulan Rabiul Awal.

11. Melarang perayaan Isra’ Mi’raj yang biasa dilaksanakan setiap malam 27 Rajab, jadi peraktis tidak ada hari-hari besar Islam, jadi agama apa ini kok kering banget?

12. Semua tarekat sufi dilarang tanpa kecuali.

13. Membaca dzikir “La Ilaaha Illallah” bersama-sama setelah shalat dilarang

14. Imam dilarang membaca Bismillah pada permulaan Fatihah dan melarang pembacaan Qunut pada shalat subuh.

Doktrin-doktrin Wahabi ini tidak lain berasal dari gurunya Muhammad bin Abdul Wahhab yakni seorang orientalis Inggris bernama Hempher yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah guna mengadu domba kaum muslimin. Imprealisme / Kolonialisme Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte bahkan agama baru ditengah ummat Islam seperti Ahmadiyah dan Baha’i. Jadi Wahabiisme ini sebenarnya bagian dari program kerja kaum kolonial.

Mungkin pembaca menjadi tercenggang kalau melihat nama-nama putra-putra Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Abdullah, Hasan, Husain dan Ali dimana adalah nama-nama yang tekait dekat dengan nama tokoh-tokoh ahlilbait, hal ini tidak lain putra-putranya itu lahir sewaktu dia belum menjadi rusak karena fahamnya itu dan boleh jadi nama-nama itu diberikan oleh ayah dari Muhammad bin Abdul Wahhab yang adalah seorang sunni yang baik dan sangat menentang putranya setelah putranya rusak fahamnya dan demikian pula saudara kandungnya yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab sangat menentangnya dan menulis buku tentangan kepadanya yang berjudul :”ASH-SHAWA’IQUL ILAHIYAH FIRRADDI ALA WAHABIYAH”. Nama-nama itu diberikan oleh ayahnya tidak lain untuk bertabaruk kepada para tokoh suci dari para ahlilbait Nabi s a w. Kemudian nama-nama itu tidak muncul lagi dalam nama-nama orang yang sekarang disebut-sebut atau digelari Auladusy Syaikh tsb.

Diantara kekejaman dan kejahilan kaum Wahabi adalah meruntuhkan kubah-kubah diatas makam sahabat-sahabat Nabi s a w yang berada di Mu’ala (Makkah), di Baqi’ & Uhud (Madinah) semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan mengunakan dinamit penghancur. Demikian juga kubah diatas tanah dimana Nabi s aw dilahirkan, yaitu di Suq al Leil di ratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta. Saat ini karena gencarnya desakan kaum muslimin international maka kabarnya dibangun perpustakaan. Benar-benar kaum Wahabi itu golongan paling jahil diatas muka bumi ini. Tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai-nilai luhur Islam Semula Alkubbatul Khadra atau kubah hijau dimana Nabi Muhammad s a w dimakamkan juga akan didinamit dan diratakan dengan tanah tapi karena ancaman international maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya.

Semula seluruh yang menjadi manasik haji itu akan dimodifikasi termasuk maqom Ibrahim akan digeser tapi karena banyak yang menentang termasuk Sayyid Almutawalli Syakrawi dari Mesir maka diurungkannya.

Setelah saya memposting tentang Wahabi ini seorang ikhwan mengirim email ke saya melalui Japri dan mengatakan kepada saya bahwa pengkatagorian Wahabi sebagai kelompok Khawarij itu kurang lengkap, karena Wahabi tidak anti Bani Umaiyah bahkan terhadap Yazid bin Muawiyah pun membelanya. Dia memberi difinisi kepada saya bahwa Wahabi adalah gabungan sekte-sekte yang telah menyesatkan ummat Islam, terdiri dari gabungan Khawarij, Bani Umaiyah, Murji’ah, Mujassimah, Musyabbihah dan Hasyawiyah. Teman itu melanjutkan jika anda bertanya kepada kaum Wahabi mana yang lebih kamu cintai kekhalifahan Bani Umaiyah atau Abbasiyah, mereka pasti akan mengatakan lebih mencintai Bani Umaiyah dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat yang pada intinya meskipun Bani Abbas tidak suka juga pada kaum alawi tapi masih ada ikatan yang lebih dekat dibanding Bani Umaiyah, dan Bani Umaiyah lebih dahsyat kebenciannya kepada kaum alawi, itulah alasannya.

Wahai saudaraku yang budiman, waspadalah terhadap gerakan Wahabiyah ini mereka akan melenyapkan semua mazhab baik Sunni (Ahlussunnah Wal Jama’ah) maupun Syi’ah, mereka akan senantiasa mengadu domba kedua mazhab besar. Sekali lagi waspadalah dan waspadalah gerakan ini benar-benar berbahaya dan jika kalian lengah, kalian akan terjengkang dan terkejut kelak. Gerakan ini dimotori oleh juru dakwa – juru dakwa yang radikal dan ekstrim, yang menebarkan kebencian dan permusuhan dimana-mana yang didukung oleh keuangan yang cukup besar (petro-dollar).

Kesukaan mereka menuduh golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahlil bid’ah, itulah ucapan yang didengung-dengungkan disetiap mimbar dan setiap kesempatan, mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri.

Di negeri kita ini mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang menyebarkan dan meng Islam kan penduduk negeri ini. Diantaranya timbulnya fitnah perang padri yang penuh kekejian dan kebiadaban persis seperti ketika Ibnu Sa’ud dan Ibnu Abdul Wahab beserta kaumnya menyerang haramain.

Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih tercampur kemusyrikan Hindu dan Budha, padahal para Wali itu jasanya telah meng Islam kan 90 % penduduk negeri ini. Mampukah wahabi-wahabi itu meng Islam kan yang 10 % sisanya? Mempertahankan yang 90 % dari terkapan orang kafir saja tak bakal mampu, apalagi mau menambah 10 % sisanya. Jika bukan karena Rahmat Allah yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwa ke negeri kita ini tentu orang-orang yang asal bunyi dan menjadi corong bicara kaum wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembah berhala atau masih kafir lainnya (Naudzu Billah min Dzalik).

Klaim Wahabi bahwa mereka penganut As-Salaf, As-Salafushsholeh dan Ahlussunnah wal Jama’ah serta sangat setia pada keteladanan sahabat dan tabi’in adalah omong kosong dan suatu bentuk penyerobotan HAK PATEN SUATU MAZHAB. Mereka bertanggung jawab terhadap hancurnya peninggalan-pininggalan Islam sejak masa Rasul suci Muhammad s a w, masa para sahabatnya r a dan masa-masa setelah itu. Meraka menghancurkan semua nilai-nilai peninggalan luhur Islam dan mendatangkan arkeolog-arkeolog (ahli-ahli purbakala) dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta dollar untuk menggali peninggalan-peninggalan pra Islam baik yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya dengan dalih obyek wisata dsb. Mereka dengan bangga setelah itu menunjukkan bahwa zaman pra Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, maka jelaslah penghancuran nilai-nilai luhur peninggalan Islam tidak dapat diragukan lagi merupakan pelenyapan bukti sejarah hingga timbul suatu keraguan dikemudian hari.Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-ngaku sebagai faham yang hanya berpegang pada Al Qur’an dan As-Sunnah serta keteladanan Salafushsholeh apalagi mengaku sebagai GOLONGAN YANG SELAMAT DSB, itu semua omong kosong dan kedok untuk menjual barang dagangan berupa akidah palsu yang disembunyikan. Sejarah hitam mereka dengan membantai ribuan kaum muslimin di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang di namakan Saudi, suatu nama bid’ah karena nama negeri Rasulullah s a w diganti dengan nama satu keluarga kerajaan yaitu As-Sa’ud). Yang terbantai itu terdiri dari para ulama-ulama yang sholeh dan alim, anak-anak yang masih balita bahkan dibantai dihadapan ibunya.

klo kurang lengkap klik lagi :
sejarah kelam wahabi yg ngaku salafy
http://www.mail-archive.com/urangsunda@yahoogroups.com/msg32056.html

Posted in salafy | Leave a Comment »

Hujjah Imam Abu Hanifah Kalahkan Aqidah bathil Salafy / Wahabi

Posted by admin on April 16, 2008

IMAM ABU HANIFAH TOLAK AKIDAH SESAT “ ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK/BERTEMPAT ATAS ARASY.


Demikian dibawah ini teks terjemahan nas Imam Abu Hanifah dalam hal tersebut ( Rujuk kitab asal sepertimana yang telah di scan) :

Berkata Imam Abu Hanifah: Dan kami ( ulama Islam ) mengakui bahawa Allah ta’al ber istawa atas Arasy tanpa Dia memerlukan kepada Arasy dan Dia tidak bertetap di atas Arasy, Dialah menjaga Arasy dan selain Arasy tanpa memerlukan Arasy, sekiranya dikatakan Allah memerlukan kepada yang lain sudah pasti Dia tidak mampu mencipta Allah ini dan tidak mampu mentadbirnya sepeti jua makhluk-makhluk, kalaulah Allah memerlukan sifat duduk dan bertempat maka sebelum diciptaArasy dimanakah Dia? Maha suci Allah dari yang demikian”. Tamat terjemahan daripada kenyatan Imam Abu Hanifah dari kitab Wasiat beliau.

Amat jelas di atas bahawa akidah ulama Salaf sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah adalah menafikan sifat bersemayam(duduk) Allah di atas Arasy.

kalaulah Allah memerlukan sifat duduk dan bertempat maka sebelum diciptaArasy dimanakah Dia? Maha suci Allah dari yang demikian”

NIH KITABNYA KLO GA PERCAYA :
SAMPUL KITAB
http://bp0.blogger.com/_rRS1Og6ei4o/RzEMp3IyZSI/AAAAAAAAAMg/P2AiecWpXlA/s1600-h/wsiatabuhanifh.jpg

NIH BACA YANG DIGARIS MERAH :
http://bp2.blogger.com/_rRS1Og6ei4o/RzEMfXIyZRI/AAAAAAAAAMY/LvuLA201YZ4/s1600-h/wasiat1.jpg


Posted in akidah, salafy, shohih | Leave a Comment »

Bukti Ibnu Taimiah Pernah Bertaubat Dan Ikut AL-ASYA’IRAH yg dikafirkan oleh Wahhabi

Posted by admin on April 12, 2008

Bukti Ibnu Taimiah Pernah Bertaubat Dan Ikut AL-ASYA’IRAH yg dikafirkan oleh Wahhabi

*INI MERUPAKAN ARTIKEL ULANGAN DITAMBAH DENGAN SCAN KITAB YANG MERUPAKAN BUKTI KUKUH OLEH TUAN BLOG ATAS KENYATAAN YANG DITULIS.SILA RUJUK ARTIKEL ASAL: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/07/ibnu-taimiah-bertaubat-dari-akidah.html

*TETAPI INI TIDAK MENOLAK PENTAKFIRAN ULAMA TERHADAP PEMBAWA AKIDAH TAJSIM. KERANA GOLONGAN MUJASSIMAH TERKENAL DENGAN AKIDAH YANG BERBOLAK-BALIK DAN AKIDAH YANG TIDAK TETAP DAN TIDAK TEGUH.HARAP FAHAM SECARA BENAR DAN TELITI.

Oleh: abu_syafiq As-Salafy (012-2850578)
Assalamu3alaykum

Ramai yang tidak mengkaji sejarah dan hanya menerima pendapat Ibnu Taimiah sekadar dari bacaan kitabnya sahaja tanpa merangkumkan fakta sejarah dan kebenaran dengan telus dan ikhlas.

Dari sebab itu mereka (seperti Wahhabiyah) sekadar berpegang dengan akidah salah yang termaktub dalam tulisan Ibnu Taimiah khususnya dalam permasaalahan usul akidah berkaitan kewujudan Allah dan pemahaman ayat ” Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa”.

Dalam masa yang sama mereka jahil tentang khabar dan berita sebenar berdasarkan sejarah yang diakui oleh ulama dizaman atau yang lebih hampir dengan Ibnu Taimiah yang sudah pasti lebih mengenali Ibnu Taimiah daripada kita dan Wahhabiyah.

Dengan kajian ini dapatlah kita memahami bahawa sebenarnya akidah Wahhabiyah antaranya :
1-Allah duduk di atas kursi.
2-Allah duduk dan berada di atas arasy.
3-Tempat bagi Allah adalah di atas arasy.
4-Berpegang dengan zohir(duduk) pada ayat “Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa”.
5-Allah berada di langit.
6-Allah berada di tempat atas.
7-Allah bercakap dengan suara.
8-Allah turun naik dari tempat ke tempat
dan selainnya daripada akidah kufur sebenarnya Ibnu Taimiah telah bertaubat daripada akidah sesat tersebut dengan mengucap dua kalimah syahadah serta mengaku sebagai pengikut Asyairah dengan katanya “saya golongan Asy’ary”.
(Malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asyairah, lihat buktinya :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-wahhabi-kafirkan-umat-islam.html).

Syeikhul Islam Imam Al-Hafiz As-Syeikh Ibnu Hajar Al-Asqolany yang hebat dalam ilmu hadith dan merupakan ulama hadith yang siqah dan pakar dalam segala ilmu hadith dan merupakan pengarang kitab syarah kepada Sohih Bukhari berjudul Fathul Bari beliau telah menyatakan kisah taubat Ibnu taimiah ini serta tidak menafikan kesahihannya dan ianya diakui olehnya sendiri dalam kitab beliau berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi ‘ayan Al-Miaah As-Saminah yang disahihkan kewujudan kitabnya oleh ulama-ulama Wahhabi juga termasuk kanak-kanak Wahhabi di Malaysia ( Mohd Asri Zainul Abidin).

Kenyatan bertaubatnya Ibnu Taimiah dari akidah sesat tersebut juga telah dinyatakan oleh seorang ulama sezaman dengan Ibnu Taimiah iaitu Imam As-Syeikh Syihabud Din An-Nuwairy wafat 733H.

Ini penjelasannya :
Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi “ayan Al-Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s 148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab nasnya:

وأما تقي الدين فإنه استمر في الجب بقلعة الجبل إلى أن وصل الأمير حسام الدين مهنا إلى الأبواب السلطانية في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة ، فسأل السلطان في أمره وشفع فيه ، فأمر بإخراجه ، فأخرج في يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر وأحضر إلى دار النيابة بقلعة الجبل ، وحصل بحث مع الفقهاء ، ثم اجتمع جماعة من أعيان العلماء ولم تحضره القضاة ، وذلك لمرض قاضي القضاة زين الدين المالكي ، ولم يحضر غيره من القضاة ، وحصل البحث ، وكتب خطه ووقع الإشهاد عليه وكتب بصورة المجلس مكتوب مضمونه : بسم الله الرحمن الرحيم شهد من يضع خطه آخره أنه لما عقد مجلس لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سلار الملكي الناصري نائب السلطنة المعظمة أسبغ الله ظله ، وحضر فيه جماعة من السادة العلماء الفضلاء أهل الفتيا بالديار المصرية بسبب ما نقل عنه ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وأن الاستواء على حقيقته ، وغير ذلك مما هو مخالف لأهل الحق ، انتهى المجلس بعد أن جرت فيه مباحث معه ليرجع عن اعتقاده في ذلك ، إلى أن قال بحضرة شهود : ( أنا أشعري ) ورفع كتاب الأشعرية على رأسه ، وأشهد عليه بما كتب خطا وصورته : (( الحمد لله ، الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله ، وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية ، وهو غير مخلوق ، وليس بحرف ولا صوت ، كتبه أحمد بن تيمية . والذي أعتقده من قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) أنه على ما قاله الجماعة ، أنه ليس على حقيقته وظاهره ، ولا أعلم كنه المراد منه ، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى ، كتبه أحمد بن تيمية . والقول في النزول كالقول في الاستواء ، أقول فيه ما أقول فيه ، ولا أعلم كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى ، وليس على حقيقته وظاهره ، كتبه أحمد بن تيمية ، وذلك في يوم الأحد خامس عشرين شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة )) هذا صورة ما كتبه بخطه ، وأشهد عليه أيضا أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه ، وتلفظ بالشهادتين المعظمتين ، وأشهد عليه بالطواعية والاختيار في ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصرية حرسها الله تعالى بتاريخ يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة ، وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من الأعيان المقنتين والعدول ، وأفرج عنه واستقر بالقاهرة

Saya terjemahkan beberapa yang penting dari nas dan kenyataan tersebut:

1-
ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وأن الاستواء على حقيقته ، وغير ذلك مما هو مخالف لأهل الحق
Terjemahannya: “Dan para ulama telah mendapati skrip yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiah yang telahpun diakui akannya sebelum itu (akidah salah ibnu taimiah sebelum bertaubat) berkaitan dengan akidahnya bahawa Allah ta’ala berkata-kata dengan suara, dan Allah beristawa dengan erti yang hakiki (iaitu duduk) dan selain itu yang bertentangan dengan Ahl Haq (kebenaran)”.

Saya mengatakan :
Ini adalah bukti dari para ulama islam di zaman Ibnu Taimiah bahawa dia berpegang dengan akidah yang salah sebelum bertaubat daripadanya antaranya Allah beristawa secara hakiki iaitu duduk.

Golongan Wahhabiyah sehingga ke hari ini masih berakidah dengan akidah yang salah ini iaitu menganggap bahawa Istiwa Allah adalah hakiki termasuk Mohd Asri Zainul Abidin yang mengatakan istawa bermakna duduk cuma bagaimana bentuknya bagi Allah kita tak tahu. lihat dan dengar sendiri Asri sandarkan DUDUK bagi Allah di : http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/06/asri-menghidupkan-akidah-yahudi-allah.html .

Sedangkan ibnu Taimiah telah bertaubat dari akidah tersebut.

2-
قال بحضرة شهود : ( أنا أشعري ) ورفع كتاب الأشعرية على رأسه
Terjemahannya: ” Telah berkata Ibnu Taimiah dengan kehadiran saksi para ulama: ‘ Saya golongan Asy’ary’ dan mengangkat kitab Al-Asy’ariyah di atas kepalanya ( mengakuinya)”.

Saya mengatakan :
Kepada Wahhabi yang mengkafirkan atau menghukum sesat terhadap Asya’irah, apakah mereka menghukum sesat juga terhadap Syeikhul islam mereka sendiri ini?!
Siapa lagi yang tinggal sebagai islam selepas syeikhul islam kamu pun kamu kafirkan dan sesatkan?! Ibnu Taimiah mengaku sebagai golongan Asy’ary malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asya’ry pula, rujuk bukti Wahhabi kafirkan golongan As’y’ary :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-wahhabi-kafirkan-umat-islam.html.

3-
والذي أعتقده من قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) أنه على ما قاله الجماعة ، أنه ليس على حقيقته وظاهره ، ولا أعلم كنه المراد منه ، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى ، كتبه أحمد بن تيمية
Terjemahan khot tulisan Ibnu Taimiah dihadapan para ulama islam ketika itu dan mereka semua menjadi saksi kenyataan Ibnu Taimiah :
” Dan yang aku berpegang mengenai firman Allah ‘Ar-Rahman diatas Arasy istawa’ adalah sepertimana berpegangnya jemaah ulama islam, sesungguhnya ayat tersebut bukan bererti hakikatnya(duduk) dan bukan atas zohirnya dan aku tidak mengetahui maksud sebenar-benarnya dari ayat tersebut bahkan tidak diketahui makna sebenr-benarnya dari ayat tersebut kecuali Allah.Telah menulis perkara ini oleh Ahmad Ibnu Taimiah”.

Saya mengatakan:
Ibnu Taimiah telah bertaubat dan mengatakan ayat tersebut bukan atas zohirnya dan bukan atas hakikinya iaitu bukan bererti Allah duduk mahupun bertempat atas arash.
( Bukti Ibnu Taimiah pernah dahulunya berpegang dengan akidah salah: ‘Allah Duduk’

sila rujuk: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-duduk-atas-arasy.html ).

Malangnya kesemua tok guru Wahhabi sehingga sekarang termasuk Al-Bani, Soleh Uthaimien, Bin Baz dan kesemuanya berpegang ayat tersebut secara zohirnya dan hakikatnya (duduk dan bertempat atas arasy). Lihat saja buku-buku mereka jelas menyatakan sedemikian.
Maka siapakah syeikhul islam sekarang ini disisi Wahhabiyah atau adakah syeikhul islam anda wahai Wahhabi telah kafir disebabkan taubatnya?!

4-
وأشهد عليه أيضا أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه ، وتلفظ بالشهادتين المعظمتين
Terjemahannya berkata Imam Nuwairy seperti yang dinyatakan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany : ” Dan aku antara saksi bahawa Ibnu Taimiah telah bertaubat kepada Allah daripada akidah yang salah pada empat masaalah akidah yang telah dinyatakan, dan Ibnu Taimiah telah mengucap dua kalimah syahadah(bertaubat daripada akidah yang salah pernah dia pegangi terdahulu)”.

Saya mengatakan:
Ibnu Taimiah telah memeluk islam kembali dengan mengucap dua kalimah syahadah dan mengiktiraf akidahnya sebelum itu adalah salah dan kini akidah yang salahnya itu pula dipegang oleh golongan Wahhabiyah.

Maka bilakah pula golongan Wahhabiyah yang berpegang dengan akidah yang salah tersebut akan memluk agama islam semula seperti yang dilakukan oleh rujukan utama mereka yang mereka sendiri namakan sebagai Syeikhul Islam?!.

Jadikan qudwah dan ikutan Ibnu Taimiah dalam hal ini wahai Wahhabiyah!.

Ayuh! bertaubatlah sesungguhnya kebenaran itu lebih tinggi dari segala kebatilan. Pintu taubat masih terbuka bagi Wahhabi yang belum dicabut nyawa.

ULAMA-ULAMA YANG MENYATAKAN DAN MENYAKSIKAN KISAH TAUBATNYA IBNU TAIMIAH.

Selain Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi “ayan Al-Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s 148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab yang menyatakan kisah taubat Ibnu Taimiah ramai lagi ulama islam yang menyaksikan dan menceritakan kisah pengakuan tersebut antaranya lagi :

-As-Syeikh Ibnu Al-Mu’allim wafat tahun 725H dalam kitab Najmul Muhtadi Wa Rojmul Mu’tadi cetakan Paris nom 638.

-As-Syeikh Ad-Dawadai wafat selepas 736H dalam kitab Kanzu Ad-Durar – Al0Jam’-239.

-As-Syeikh Taghry Bardy Al-Hanafi bermazhab Hanafiyah wafat 874H dalam Al-Minha As-Sofi m/s576 dan beliau juga menyatakn sepertimana yang dinyatakan nasnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya yang lain berjudul An-Nujum Az-Zahirah Al-Jami’ 580.

Merekalah dan selain mereka telah menyatakan taubat Ibnu Taimiah daripada akidah Allah Duduk dan bertempat di atas arasy.

Kata-kata akhirku dalam penerangan kajian ringkas berfakta ini..

Wahai Wahhabiyah yang berakidah Allah Duduk di atas arasy. Itu adalah akidah kristian kafir dan yahudi laknat (Rujuk bukti :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-duduk-atas-arasy.html .
Berpeganglah dengan akidah salaf sebenar dan khalaf serta akidah ahli hadith yang di namakan sebagai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu Allah tidak memerlukan kepada mana-mana makhlukNya termasuk tempat dilangit mahupun tempat di atas arasy.

Semoga Allah merahmati hambaNya yang benar-benar mencari kebenaran.
Wassalam.

* Saya mengharap komen diberikan atas artikel ini dengan syarat mestilah berfakta yang telus dan ilmiah bukan melulu dan bersemborono khususnya kepada mereka yang mengatakan ianya palsu.

Posted in salafy | 1 Comment »

4 pertanyaan gugurkan aqidah bathil salafy / wahabi

Posted by admin on April 12, 2008

Abdul jalas!!!!!!
itulah sebutan orang2 yg mengartikan “istiwa dgn jalas (duduk) padahal duduk adalah sifat makhluq, dan istiwa punya 15 arti(jalasa (duduk), qadara(menguasai)….. dsb) dan arti yg sesuai dalam ayat2 alquran dan hadis yg sesuai dalah qadara (menguasai)
padahal dlm asmaul husna 99 jg tdk ada sifat jalasa (duduk)
mane luh jawab nih pertanyaan ini :
1. wahabi katakan :
“Allah punya Tangan tetapi beda dng tangan Makhluk”

mereka katakan mereka menerima secara zahir,lalu mereka katakan lagi bahwa yg zahir itu beda dng zahirnya makhluk….
kami bertanya :
lalu makna zahir mana yg mereka katakan “menerima secara zahir” ??

Inilah akidah akal akalan mereka tak ada satu orangpun salaf al shalih yg berakal seperti ini…..

2. yang punya keyakinan keyakinan kalian bahwa Tuhan bersemayam di ‘arsy.

manakah yang berjarak lebih dekat ke ‘arsy : seseorang dalam keadaan berdiri atau sujud?

Coba kalian pikirkan, manakah yang berjarak lebih dekat ke ‘arsy : seseorang dalam keadaan berdiri atau sujud? Sudah tentu berdiri lebih dekat ke ‘arsy. Jadi apabila kalian berpendapat bahwa Allah bersemayam di ‘arsy, maka dimanakah hadits yang mengatakan, “Paling dekatnya kedudukan seorang hamba dengan Tuhannya adalah apabila dia dalam keadaan sujud”.

3. Sebelum allah ciptakan semua makhluq (zaman azali)…..
semua makhluq tdk ada (langit,arsy,tempat, ruang,arah,cahaya, atas,bawah….smua makluq tdk ada,karena Allah blm ciptakan…..
pada saat itu dimana allah?

dan setelah allah ciptakan semua makhluq (langit,arsy,arah,tempat dsb), dimana allah?

Ingat : Sifat allah tetap tdk berubah..sifat allah tdk sama dgn makhluq

4 .kenapa u solat masih hadap kekiblat, katanya allah diatas?

Posted in salafy | Leave a Comment »

Aqidah salafy / wahabi = aqidah kristen

Posted by admin on April 12, 2008

esetengah orang menganggap bahawa perbuatan menjelaskan kesesatan dan kekafiran Wahhabi ini adalah suatu yang memecahbelah saf umat islam.

Saudara islam sekalian, ketahuilah! Sekiranya anda memahami betapa bahaya lagi sesatnya ajaran Wahhabi ini maka anda akan lebih sensitif kerana kejahatan dan kesesatan Wahhabi ini amat bahaya.

Kepada yang mengatakan :bagaimana kita menyesatkan orng yang mengucap dua kalimah syahadah?!

Ketahuilah! Walaupun seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah tapi aqidahnya masih kafir lagi sesat dan dia tidak mengenal Tuhannya dengan mengatakan :
“Allah itu berjisim” maka dia bukan islam.

Imam Abu Hasan Al-Asya’ry menyatakan dalam kitabnya berjudul An-Nawadir :
“ Al-Mujassim Jahil Birobbihi Fahuwa Kafirun Birobbihi”

kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary tersebut bermaksud :

“ Mujassim ( yang mengatakan Allah itu berjisim) adalah jahil mengenai Tuhannya, maka dia dikira kafir dengan Tuhannya ”.

Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (wafat 725) dalam kitab Najmul Muhtadi menukilkan dari Al-Qodi Husain bahawa Imam Syafie menyatakan :
“ Sesiapa beranggapan Allah duduk diatas arasy maka dia KAFIR ”.

Mari kita lihat pandangan ulama Hanafi. Syeikh Kamal Bin Al-Humam Al-Hanafi menyatakan dalam kitab mazhab Hanafi berjudul Fathul Qadir juzuk 1 mukasurat 403 pada Bab Al-Imamah :

“ Sesiapa yang mengatakan Allah itu jisim ataupun Allah itu jisim tapi tak serupa dengan jisim-jisim maka dia telah KAFIR ( ini kerana jisim bukanlah sifat Allah )”.

Maka Wahhabi adalah Mujassimah yang beranggapan bahawa Allah itu jisim duduk diatas arasy.
Tidak harus bagi kita senyap dari mempertahankan aqidah islam dan menjelaskan kesesatan ajaran sesat!.

Kepada mereka yg merasa diri tu Wahhabi tapi tak iqtiqod dengan aqidah2 kufur maka tak usah menyebok mempertahankan aqidah sesat Wahhabi.
Wassalam.
DALAM KITAB WAHHABI :
FATHUL MAJID SYARH KITAB AT-TAUHID
KARANGAN ABDUR RAHMAN BIN HASAN AAL AS-SYEIKH
DISOHIHKAN OLEH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ
CETAKAN PERTAMA TAHUN 1992 BERSAMAAN 1413
MAKTABAH DARUL FAIHA DAN MAKTABAH DARUL SALAM.

Cetakan ini pada mukasurat 356 yg tertera kenyatan kufur yg didakwa oleh Wahhabi sebagai hadis ( pd hakikatnya bukan hadis Nabi ) adalah tertera dalam bahasa arabnya berbunyi:

“ IZA JALASA AR-ROBBU ‘ALAL KURSI ”. perkara kufur ini bererti : “ Apabila Telah Duduk Tuhan Di Atas Kursi ”.

Wahhabi diatas mendalilkan kononnya dari sebuah hadis DHOIF bahkan PALSU yg dicekup dari mana2 aje asalkan sepadan dgn aqidah tasybihnya.
Wahhabi mengunakan HADIS DHOIF pada perkara AQIDAH…apa ini wahai Wahhabi?! mana pegi dakwaan anda adalah AHLUL HADIS?! takkan ahlul hadis guna hadis dhoif lago palsu pada perkara USUL AQIDAH?!

ini pula adalah website kristian kafr yang menceritakan bahawa aqidah kristian kafir adalah Allah Duduk
( sebjik macam aqidah Wahhabi ):

http://www.hesenthisword.com/lessons/lesson5.htm

lihat pada :
عاشرا: ذكر عنه ما ورد عن الله في العهد القديم

Kristian kafir kata pada nom 7 :

“الله جالس على الكرسي العالي” (اش 6 :1-10) .

kata kufur yg bermaksudnya : Allah Duduk Di atas Kursi Yang Tinggi”.

Awas! ini adalah aqidah kristian..jangan ikut!

Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (wafat 725) dalam kitab Najmul Muhtadi menukilkan dari Al-Qodi Husain bahawa Imam Syafie menyatakan :“ Sesiapa beranggapan Allah duduk diatas arasy maka dia KAFIR ”.

Kepada mereka yg merasa diri tu Wahhabi tapi tak iqtiqod dengan aqidah2 kufur maka tak usah menyebok mempertahankan aqidah sesat Wahhabi.
Wassalam.

Posted in salafy | Leave a Comment »

pentingnya aqidah dan bahaya murtad

Posted by admin on April 12, 2008

Oleh :Ustaz Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi Al-Asy’ary (malaysia)

Muqaddimah

Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, DialahYang Mencipta ‘arasy, langit dan bumi, Dialah jua Pencipta tempat, wujudNyatanpa memerlukan tempat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita NabiMuhammad, ahli keluarga dan para sahabat baginda.

Di akhir zaman kini kita sering mendengar dan mengetahui telah berlakunya pelbagai perkara yang amat mengecewakan ulama’ islam dan umatnya. Antaranyaberlaku kes murtad yang membabitkan bangsa melayu yang pada satu masa dahulu terkenal dengan keislamannya. Ulama’ islam mendapati virus murtad ini telah mula merebak kerana kekurangan dalam diri individu muslim itu ilmu aqidah islam sebenar dan kelemahan mengamatinya. Maka disini akan diperjelaskan secar ringkas berberapa perkara yang berkisar dalam tajuk Kepentingan Aqidah Dan Bahaya Murtad. Saya membicarakan perkara yang mungkin sesetengah orang menganggap ianya agak mengerunkan sekiranya diutarakan. Tetapi saya berpendapat sekiranya kepentingan aqidah islam tidak diterapkan dalam generasi islam maka akan lahir suatu hari nanti puluhan ribu yang rosak aqidahnya dalam ertikata lain dikira sebagai murtad.

Kita dapati ramai jua yang tahu peranan masing-masing dalam kes murtad ini dan kepentingan ilmu aqidah untuk diserapkan lagi kepda umat islam, malangnya ramai jua yang mengabaikan tindakan segera atau menganggap ia sebagai suatu yang boleh dilakukan pada masa yang akan datang tanpa disedari semakin hari semakin pupus insan yang mengetahui erti aqidah yang sebenar, semakin hari semakin hilang mutiara ilmu aqidah yang menjadi senjata utama dalam menguatkan serta memajukan lagi taraf insan yang bergelar Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Tidak pernah terdengarkah mereka ini dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dan Imam Abdary bahawa Baginda pernah bersabda yang bermaksud :“ Sesungguhnya manusia itu apabila ia melihat (mengetahui) kemungkaran, tiada pula ia merubahkannya maka Allah akan mengumumkan azabNya ke atas semua manusia ”.

Terlupakah insan ini akan kata-kata yang sering diungkap oleh para ulama seperti Imam Ali Ad-Daqqoq yang bermaksud :“ Senyap dari menyatakan kebenaran merupakan syaitan bisu ”.

Semoga dari nota dan penyampaian ini dapat menguatkan lagi semangat kita dalam memperjuangankan agama Allah. Amin.

1. AQIDAH
1.1. ERTI AQIDAH DAN KAITANNYA DENGAN AMALAN SOLEH

Aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang. Pegangan dan kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah. Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. Tanpa akidahyang benar Allah tidak akan menerima segala amalan soleh. Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan dicatit hanyalah amalan keburukan maka akan hanya dibalas dengan kebururkan. Justeru itu perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan gurauan-senda atau diremeh-remehkan. Hubungan aqidah dan amalan soleh ini berdalilkan firman Allah yang bermaksud:

“ Dan barangsiapa melakukan amalan soleh dari kalangan lelaki atau pun wanita dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan kedalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit”.
An-Nisa Ayat 124.

Ayat ini jelas menerangkan bahawa apa sahaja amalan soleh yang dilakukan orang lelaki mahupun perempuan, imanlah syarat utama penerimaan dari Allah. Begitu juga kenyataan dari hadith Nabi yang bermaksud :

“ Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan RasulNya ( beraqidah dengan aqidah yang betul) ”.
H.R. Sohih Bukhari.

Ini menunjukkan bahawa aqidah merupakan sesuatu yang teramat penting dan perlu diutamakan dari masalah-masalah yang lain.

1.2. PARA ULAMA MENGUTAMAKAN ILMU AQIDAH

Oleh kerana pentingnya ilmu aqidah maka kita dapati seluruh para ilmuan islam akan mengutamakan ilmu aqidah. Perkara ini dapat dipetik dari kenyataan Imam tertua diantara mazhab empat iaitu Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitab beliau Fiqhul Absot yang bermaksud :

“ Ketahuilah bahawa mendalami ilmu usuluddin (aqidah) itu lebih mulia dari mendalami ilmu feqh ”.

Kenyataan Imam Abu Hanifah tersebut tidak bermakna kita tidak harus mempelajari ilmu feqah langsung akan tetapi Imam Abu Hanifah menerangkan kemulian mempelajari dan mengutamakan ilmu aqidah. Begitu juga para ulama yang lain mengutamakan ilmu ini seperti Imam yang menjadi pegangan mazhabnya di tanah air kita iaitu Imam Syafie menyatakan yang bermaksud :

“ Kami telah mendalami ilmu tersebut (aqidah) sebelum ilmu ini (feqh) ”.

1.3. AQIDAH AHL SUNNAH WAL JAMAAH

Kesemua aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah berlandaskan al-quran, al-hadith serta ijmak ulama. Ahli Sunnah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah dinyatakan oleh Allah ta’ala sendiri di dalam al-quran dan apa yang telah dinyatakan leh Rasulullah di dalam Hadith Sohih baginda tanpa mereka meyandarkan sifat tasbih atau tajsim bagi Allah, merekajuga menafikan sifat duduk, bertempat, berkaki, berbetis, zat yang turunnaik dari langit ke bumi, berada di atas langit, berada di atas ‘arasy, dan sebagainya dari sifat yang tidak layak bagi Tuhan yang mencipta segala makhlukNya.

Perkara tersebut kesemua berdasarkan firman Allah di dalam surah As-syuraayat 11 yang bermaksud :

“ Tiada sesuatupun yang menyerupaiNya ”.

Wujudnya Allah tanpa diliputi tempat berdalikan juga dari sabda Nabi Muhammad yang bermaksud :

“ Allah telah sedia wujud (azali) dan tiada sesuatupun selain Allah ituazali ”.
Riwayat Bukhari dalam Sohih Bukhari.

Ini menunjukkan bahawa Dia sahaja yang wujudnya azali manakala tempat, ‘arasy, langit, dan selainnya bukan azali. Ijmak para ulama yang telah dinukilkan oleh Imam Abdul Qohir Bin TohirAl-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 333 cetakan Darul Ma’rifah jelas menunjukkan kewujudan Allah bukanlah berada diatas ‘arasy akan tetapi Allah wujud tanpa diliputi oleh tempat :

“ Dan telah disepakati seluruh para ulama islam bahawaAllah tidak diliputi tempat ”.

Demikian ijmak para ulama yang tidak boleh ditolak lagi oleh golongan mujassimah dan musyabbihah.

2. BAHAYA MURTAD

Isu murtad menjadi satu masaalah yang paling utama bagi sesebuah negara islam. Untuk menyelesaikan kes murtad ini tidak boleh lari dari mengetahui hukum-hakam berkaitan murtad. Maka mempelajari perkara yang boleh membatalkan islam seseorang adalah perlu sepaya kita tidak terjerus ke kancah murtad dan dapat membantu mengislamkan mereka yang telah murtad. Perlu diketahui bahawa wajibkan keatas setiap orang Islam menjaga aqidahnya di dalam Islam dan melindungi dirinya dari apa-apa yang memusnahkan (merosakkan), membatalkan, dan memutuskan aqidahnya, ini dinamakan sebagai keluar dari Islam iaitu Riddah (murtad).

Imam an-Nawawiyy dan Imam-imam yang lain pernah menyatakan:

“Riddah adalah jenis kekufuran yang paling dibenci”.

Telah menjadi satu kebiasaan pada zaman ini dimana seseorang itu dengan secara lalainya menuturkan perkataan-perkataan yang mana membawa mereka keluar dari Islam, mereka tidak menyangka dengan menuturkan perkataan-perkataan itu boleh menjadikan mereka kafir. Maka terjadi kes-kes murtad yang dia tidak sedar bahawa dia telah pun murtad. Semua ini berlandaskan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadith baginda :

“ Sesungguhnya seseorang itu berkata ia dengan kalimat yang tidak disangkakannya merbahaya, yang mana menyebabkannya menjunam jatuh 70 tahun ke dalam neraka ”.

Yakni, menjunam jatuh 70 tahun ke dasar neraka yang dikhaskan untuk orangkafir. Hadith ini diriwayatkan oleh At -Tarmizi (hasan) dengan makna yang sama dari hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Hadith ini membuktikan bahawa seseorang itu akan menjadi kafir apabila menuturkan perkataan kufurnya walaupun dia Tidak tahu(jahil) tentang hukumnya. Dalam keadaan marah atau berjenaka. Yakni, tidak semestinya dalam keadaan tenang sahaja seseorang itu akan menjadi murtad apabila menuturkan perkataan kufur. Ini adalah kerana beradadi dalam keadaan tenang bukanlah menjadi syarat untuk dianggap murtad. Di dalam keadaan marah pun seseorang itu akan jatuh murtad jika dia menuturkan perkataan kufur. Imam Nasafi pernah berkata yang bermaksud :

“ Jika seorang lelaki marah pada anaknya atau hambanya dan memukulnya dengan teruk, kemudian datang seorang yang lain bertanya kepadanya, ‘kenapa engkau melakukan ini? Tidakkah engkau seorang Islam?’

Dengan sengaja dia menjawab,‘tidak!’ , maka dia telah menjadi murtad/kafir.”

Ini juga telah diperkatakan oleh ulama dari mazhab Hanafi dan juga yang lain. Maka kita perlu menjauhi dan menghindari umat islam dari dari bahaya murtad yang tersebar.

2.1. PERKARA-PERKARA YANG MENYEBABKAN MURTAD

Tiga perakara yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad seperti mana yangtelah diterangkan oleh para ulama :-

1- Kufur I’tiqady.
2- Kufur Fi’ly.
3- Kufur Qauly.

1- Kufur I’tiqady ( kufur disebabkan dari pegangan yang salah )

Contoh-contohnya adalah:

a) Ragu-ragu pada Allah atau RasulNya atau Al-Qur’an atau Hari Akhirat atau Syurga atau Neraka atau ganjaranNya atau balasanNya atau perkara yang berkaitan/bersamaan yang mana telah ada ijmak mengenainya.

b) Kepercayaan bahawa dunia ini azali pada jisim dan unsurnya atau cumajisimnya sahaja.

c) Menafikan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang diketahui telahada ijmak seperti Maha Mengetahui segalanya.

d) Menyifati Allah dari apa yang diketahui oleh ulama tidak menepatiNyaseperti mempunyai jasad.

e) Menghalalkan apa yang diketahui dikalangan umat Islam sebagai haram seperti zina, liwat, membunuh, mencuri, merompak atau menyamun.

f) Mengharamkan apa yang diketahui dikalangan umat Islam sebagai halalseperti berjual beli atau nikah.

g) Menafikan kewajipan pada perkara yang diketahui dikalangan umat Islamsebagai wajib hukumnya seperti solat 5 waktu atau salah satu daripada sujud,zakat, puasa, haji atau wudu’.

2- Kufur Fi’ly ( kufur yang disebabkan dari perbuatan )

Contoh-contohnya adalah:

a) Sujud pada berhala atau matahari atau bulan.

b) Sujud kepada makhluk dengan bertujuan untuk menyembahnya.

3- Kufur Qauly ( kufur yang disebabkan dari perkataan )

Contohnya adalah terlalu banyak tidak terhitung darinya. Dinyatakan disini hanya sebahagian darinya :

a) Memanggil kepada seorang Islam yang lain: ‘ Wahai kafir!’ atau ‘WahaiYahudi!’, ‘ Wahai Kristian!’ atau ‘Wahai orang yang tanpa agama!’ dengan makna agama orang yang dikatakan adalah agama yang bersifat kufur atau agamanya adalah Yahudi, Kristian ataupun tanpa pegangan agama tetapi bukan bertujuan untuk menyamakan perbuatan beliau itu dengan perbuatan orangkafir.

b) Mempermain-mainkan salah satu daripada nama Allah , janjiNYA , ancamanNya oleh orang yang sedar ini adalah antara sifat Allah ta’ala.

2.3. TAUBAT MURTAD

Adalah menjadi kewajipan bagi orang yang murtad untuk:

1- Kembali kepada Islam serta merta dengan mengucapkan kalimah shahadah.
2- Meninggalkan segala perkara yang menyebabkan riddah.
3- Berazam tidak akan mengulanginya lagi sehingga mati. Jika seseorang itu tidak kembali kepada Islam dengan serta merta dengan ucapan kalimah shahadah , maka dia mesti dipaksa untuk mengucapkannya. Jika dia tidak juga kembali kepada Islam selepas diarahkannya untuk kembali kepada Islam yakni hasil dari penyaksian 2 lelaki yang adil atau dari pengakuan si murtad itu sendiri, maka Khalifah akan membunuhnya (dan initidak bermakna si murtad boleh terkecuali dari dipaksa dengan memeluk agama lain kerana tidak diterima darinya selain dari agama Islam). Ini dilakukan dengan bersandarkan kepada hadith yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermakna:

“ Barangsiapa yang meninggalkan Islam bunuhlah ia”.

Maka batal baginya: Puasa, tayammum, nikah (sebelum jimak untuk kali pertama), nikah (selepas jima’ untuk kali pertama) sekiranya dia tidak kembali kepadaIslam didalam waktu ^iddah. Nikah orang yang murtad(lelaki atau perempuan)adalah tidak sah samada dengan orang yang Islam ataupun dengan orang yang bukan Islam. Haram hukumnya memakan daging sembelihan orang yang murtad.

Si murtad tidak boleh mewarisi harta dan hartanya juga tidak boleh diwarisi. Sekiranya dia mati, mayatnya tidak boleh (haram) : Disembahyangkan (sesiapa yang menyembahyangkannya akan menjadi murtad sepertinya), dimandikan , dikafankan atau dikuburkan di tanah perkuburan Islam. Hartanya akan diserahkan kepada fay’ .

Demikianlah mengenai bahaya murtad dan kepentingan ilmu aqidah islam sebenar terhadap umat islam kini. Semoga Allah menyelamatkan akidah kita.

Amin ya Robbal ‘alamin.

Posted by Surau Pangsapuri Delima at 12:50 AM 0 comments Links to this post

AQIDAH ISLAM
Aqidah Islam
Bahagian ( 1 )
Oleh :Ustaz Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi Al-Asy’ary

Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, DialahYang Mencipta ‘arasy, langit dan bumi, Dialah jua Pencipta tempat, wujudNyatanpa memerlukan tempat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita NabiMuhammad, ahli keluarga dan para sahabat baginda.

1- Aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang. Dan mukallafadalah seorang yang telah sempurna tiga syarat iaitu1: Telah baligh, 2: Berakal, 3: Sampai kepadanya asas dakwah islam.

2- Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. Tanpaakidah yang benar Allah tidak akan menerima segala amalan soleh. Sekiranyaaqidah seseorang itu salah maka yang akan dicatit hanyalah amalan keburukanmaka akan hanya dibalas dengan keburukan.(Rujuk surah An-Nisa ayat 124).

3- Antara aqidah islam adalah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yangtelah dinyatakan oleh Allah ta’ala sendiri di dalam Al-Quran dan apa yangtelah dinyatakan oleh Rasulullah di dalam Hadith baginda tanpa menyandarkansifat menyamakan atau menjisimkan Allah. Aqidah islam juga menafikan bagiAllah sifat duduk, bertempat, berkaki, berbetis, zat yang turun naik darilangit ke bumi, berada di atas langit, berada di atas ‘arasy, dan sebagainyadari sifat yang tidak layak bagi Allah yang mencipta segalamakhlukNya.(Rujuk surah Asy-Syura ayat 11).

4- Allah wujud tanpa bertempat iaitu Allah pasti ada tanpa Dia memerlukankepada tempat kerana tempat itu adalah makhlukNya, maka Dia tidak berhajatkepada yang lain akan tetapi makhluk-makhluklah berhajat kepadaNya. (Rujuk surah Al-Ikhlas ayat 2, Asy-Sura ayat 11, Al-Hadid ayat 3).

5- Menuntut ilmu asas aqidah islam daripada seseorang yang telahmempelajarinya secara betul merupakan satu kewajipan terhadap setiap muslimdan perlu merasai bahawa ini adalah suatu keutamaan terbesar.

Posted in salafy | Leave a Comment »

Aqidah Ahlusunnah wal jama’ah untuk membungkam Aqidah Bathil Wahhabi

Posted by admin on April 10, 2008

Demi Allah, Inilah aqidah mayoritas aswaja dari zaman rasulullah sahabat dan sekarang (Penjelsan sedikit ttg sifat 20, untuk membungkam aqidah wahabi)

Alqur’an :
laisa kamtslihisyaiun…..(tdk ada sesuatupun yang serupa dgn makhluq)
Allah tdk spt makhluq baik sifat maupun dzatnya…..
mukholafatuhulilhawaditsi…….(Allah berbeda dgn makhluqnya)…..
Allah awal (sebelum Allah ciptakan makhluq, Allah sudah ada)
SIFAT Allah tidak berubah (dulu,sekarang daan yg akan datang sifat Allah tetap tdk berubah)
semua yg baru adalah makhluq (hadith)
Tempat, arah (timur-barat,atas bawah,dismping,didalam),arsy,langit,malaikat adalah makhluq

Makhluq ada dua : 1. ada yg dpt dipegang (berupa benda/materi) (e.g : batu air,tanah)
2. makhluq yg tdk dpt dipegang or nonmateri (contoh : cahaya, bunyi,angin, berdiri, berjalan, duduk)

makhluq bergantung pada Allah tapi Allah tdk bergantung pada makhluq
ALLAH MAHA KUASA…..MAkhluq tidak ada kuasa sedikitpun

(I)
Allah tdk serupa dgn makhluq, yng menyerupakan Allah dgn makhluq (mutasyabih)
adalah kafir
contoh : menyerupakan Allah dgn patung (hindu dsb)>>> kafir
menyerupakan Allah dgn cahaya>>>>kafir
Allah bukan makhluq ,cahaya makhluq
salah mentafsirkan : “Allahu nurussmamawati walardh”
artinya : Allah adalah cahaya langit dan bumi…maknanya harus ditakwilkan : Allah menyinari langit dan bumi dgn cahaya (hidayah, cahaya bintang,bulan matahari dsb……”
orang yg salah tafsir ini seperti ini dalam ibadahnya membayangkan Allah berupa cahaya atau gumpalan cahaya….>>>hukumya kafir

(II)
Allah maha kuasa,…..maka nasrani berkata : “kuasa tdk Allah menjelma menjadi nabi ‘isa?”…..
INGAT : Allah tdk serupa dgn makhluq…..Allah maha kuasa tapi Allah tdk mungkin menerupai makhluq….maka gugurlah pendapat orang nasrani>>>mereka kafir dr sisi aqidah….
(III)
pada zaman azali (saat itu Allah belum menciptakan makhluq)saat itu blm ada langit, arah (atas, bawah,didalam),arsy……
Saat itu (pada zaman azali),Allah ada tanpa Arah dan tempat
karena belum ada smua makhluq (arah,langit,arsy………)
Setelah Allah ciptakan makhluq (langit,arah,arsy) sifat Allah tdk berubah….yaitu Allah ada tanpa tempat dan arah (Allah maujud bilaamakan)
SIFAT ALLAH TIDAK BERUBAH!!!!!!

Nasrani berkata : Allah disurga……
Katakan pada mereka : sebelum Allah ciptakan surga, Allah dimana?
surga adalah makhluq, tdk mungkin yg menciptakan makhluq bergantung atau membutuhkan makhluq…..
sebelum Allah ciptakan surga…Allah sudah ada….dan SAAT ITU, ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN ARAH….
Gugurlah hujjah orang nasrani (kafir)

(IV)
laisa kamtslihisyaiun…..(tdk ada sesuatupun yang serupa dgn makhluq)
Allah tdk spt makhluq baik sifat maupun dzatnya…..

allah tdk berhad (memiliki ukuran dan jarak)…dan tdk bisa dibandingkan dgn ukuran makhluq……

(V)
aisa kamtslihisyaiun…..(tdk ada sesuatupun yang serupa dgn makhluq)
Allah tdk spt makhluq baik sifat maupun dzatnya…..

Allah tdak di suatu arah dan tempat,
Allah tdk bawah,disamping atau didalam sesuatu….
yang mempunyai arah dan tempat pasti Makhluq

sufi sesat berkata :” manungaling kawula gusti” “Allah ada dalam diri saya”
…..karena salah tafsir : “…..allah lebih dekat dari urat nadi”
untuk tahu ma’nanya (hrs ditakwil) : yg lebih dekat dari urat nadi itu adalah ilmu Allah (bahwa kekuasaan dan ilmu Allah itu meliputinya termasuk dalam darah dan nadinya ada dlm kekuasaan Allah”
Jadi orang yang mengatakan Allah berada dalam jasad makhluq adalah kafir krn allah tdk mungkin memiliki sifat makhluq(yaitu memiliki arah)

“Allah ada tanpa tempat dan arah,tdk didalam,disamping atau diatas suatu benda”

(VI)

Allah tdak di suatu arah dan tempat,
Allah tdk bawah,disamping atau didalam sesuatu….
yang mempunyai arah dan tempat pasti Makhluq

Allahu’alal ‘arsy istawa (alqur’an)
sesungguhnya allah mengusai arsynya
istawa adalah balaghah 15 makna : yaitu duduk, menguasai dsb…..
maka yg cocok adalah mengusai
spt : tentara amerika menduduki kota bahdad
kata menduduki (istawa) harus dimaknai : tentara amerika menguasai kota baghdad
itulah makna yg lazim dan tepat……….(tafsir qur’an imam nawawi albantani)
ini betul2 makna “istiwa” artinya ada 15 diantaranya mengusai, bahkan dalam berbagai bahasa bhs indonesia) pun artinya demikian
orang2 mutasyabih mengatakan ini hanya “istawala” yang artinya menguasai
kalo “istiwa” artinya hanya duduk…..awas!!!! ini adalah bohong belaka

sesuai dgn sifat allah = alqodirun (yg maha menguasai mahluqnya)

(VII)
apa beda antara langit, arsy dan baitullah?
langit punya banyak arti: dalam bhsa arab bisa dimaknakan sesuatu yang sangat tinggi (tidak ada yg melampauinya…….lihat dikitab2 tauhid dan balaghah)

langit itu mneyelimuti bumi dunia ini (dan bumi adalah bulat,maka kalo kita dari bumi
langit ada disetiap arah(bumi bulat,arah atasnya org yg di amerika jika ditarik garis lurus adalah arah bawahnya org indonesia)

arsy : kursi allah…..
Arsy adalah kiblatnya para malaikat (dibaitul makmur) dan kiblatnya penduduk sorga untuk beribadah…malaikat thowaf mengelilingi arsy, nabi adam diperintahkan solat untuk menghadap arsy (hadis qudsi)

baitullah : rumah allah….apakah Allah ada dalam baitullah?
tentu tidak dunk…..baitullah adalah kiblatnya penduduk bumi untuk beribadah….
jika ada batu dijatuhkan dari arsy (batu itu jatuh lurus kebawah) maka pasti tepat mengenai baitullah (intisari hadis qudsi)

(VII)
Allah tidak mempunyai arah dan tempat,Allah tidak diatas sesuatu atau dibawah sesuatu atau didalam sesuatu dan juga Allah tidak juga disemua arah…..

ada orang katakan Allah disemua arah…
dgn dalil al quran : kemanapun engkau hadapkan wajahmu, maka distulah wajah allah yg engkau temui (kurang lebih tarjamahan bebasnya)
katakan pd mereka :
maka makna yg sebenarnya : kemanapun engkau hadapkan wajahmu, maka disitulah kiblat allah yg engkau temui (kurang lebih tarjamahan bebasnya)[/b]
ayat ini asbabunuzulnya : adalah dalil pada waktu kita safar dgn kendaraan kita dan tdk tau arah kiblat……

Ada orang bilang : allah dilangit…bgm?
ini sama artinya dgn ada orang katakan Allah disemua arah…ingat bumi itu bulat….

langit dalam beberapa hadis bermakna :
sesuatu yg sangat tinggi …..(pada zaman jahiliyah org menggunakan kata assamai (langit untuk arti demikian)

Penduduk langit adalah malaikat
brg siapa yng mnyanyangi yg ada di bumi,maka yg dilangit akan manyayanginya
(maksudnya Allah akan perintahkan pada penduduk langit (malaikat) untuk menyayanginya”

Nabi SAW bertanya kepada juwairiyah : ainallah (dimana allah)?
maka juwiriyah manjawab : fissamai (dilangit)
imam nawawi (pengarang riyadussholihin) menerangkan panjang lebar : bahwa
maksud pertanyaan nabi SAW adalah ainallah (“bagimana iman/ibadah kamu)? jawabnya : fissamai (sangat tinggi)
ingat kebiasaan sahabat dan nabi jika bertemu adalah bertanya keadaan iman dan ibadahnya!!!! bukan spt kita setiap bertemu bertanya keduniaan kita!!!! (banyak lagi hadis2 spt ini)

“penduduk sorga akan melihat Allah disorga seperti kita melihat bulan purnama” (al-hadis)
imam hanafi :”maksudnya penduduk sorga akan melihat Allah disorga dengan sangat jelas dan Haq (pasti terjadi), tanpa Allah disifati dgn sifat makhluq, tanpa allah disifati dgn sifat arah dan tempat)

(VII)
INgat jgn sampai kita mensifati allah dgn sifat makhluq……
contoh : innalaha ma’almu’minin
“bukan Dzat allah bersama (atau didalam, wihdatulwujud) oraang2ng mukmin….
tapi ditakwilkan : sesungguhnya pertolongan/rahmat allah keatas orang mukmin
(VIII)
Allah turun pada 1/3 malam(alhadis) allah turun ke langit pertama …dsb(bnyak hadis)
bgm cara mntafsirkannya : Bahwa yng turun disini adalah dzat Allah….bukan dzat allah yg turun…..
orang2 sesat menjawab : Allah ya turun, tapi tdk spt turunnya makhluq
ini adalah sesat!!!! turun sudah pasti sifat makhluq, turun sudah pasti dari atas ke bawah!!!!!
syaikh ibnutaimiyah (sebelum bertaubat) pernah menerangkan hadis spt ini didepan pengikutnya; : “Allah turun spt turunnya turunnya saya” syaikh ibnu taimiyah mempraktikan dia turun dari atas mimbar…..ada seorang mufti bermadzab maliki ikut hadir dlm majelis tersebut….dan berkata : ‘bukan spt itu tafsirnya”, maka ibnu taimiyah katakan : “orang ini sesat” maka pengikutnya memukuli mufti tsb…….
ibnu taimiyah telah bertaubat atas aqidahnya ini, dan menulis suatuu risalah/kitab kecil…..tentang taubatnya dan belaiu berlepas dari orang2 yng mingikuti pemikirannya pada kitab2 yang ia tulis sebelumnya…..
insyaAllah akan saya dlm waktu dekat akan saya scan lembaran intinya…dan saya terjamahkan

(VIII)
khusus untuk orang2 yg masih berkeyakinan Allah di langit ,diarsy atau diatas..coba tanyakan pada diri sendiri dan jawablah…..

1. Apakah kalo solat, membayangkan seolah2 Allah diatas kita,sehingga tergambambar/terlintas dalam otak kita sesuatu benda atau makhluq?

Ingat >>>Allah tdk serupa apapun dgn makhluq, Allah tdk ada arahnya dan tdk disimua arah…….
apapun yg akal kamu fikirkan ttg dzat allah adalah salah……
dan yg menyerupakan Allah dgn makhluq adalah kafir!!!!

2. Sebelum allah ciptakan semua makhluq (zaman azali)…..
semua makhluq tdk ada (langit,arsy,tempat, ruang,arah,cahaya, atas,bawah….smua makluq tdk ada,karena Allah blm ciptakan…..
pada saat itu dimana allah?

dan setelah allah ciptakan semua makhluq (langit,arsy,arah,tempat dsb), dimana allah?

Ingat : Sifat allah tetap tdk berubah..sifat allah tdk sama dgn makhluq

hati2 dgn tarjamah alquran dari kerajaan arab, MUI sebenarnya telah ditegur oleh kyai2 dr Nahdliyin

rekan kita dari ponpes alitqon jakarta(syafe’i) katanya dah buat kitab kecil khusus membhas masalah ini……

tolong tambahkan,jika ada yg kurang

tulisannya mas jaka bisa untuk menjelaskan lebih detail:

Begitu pula keyakinan kalian bahwa Tuhan bersemayam di ‘arsy. Coba kalian pikirkan, manakah yang berjarak lebih dekat ke ‘arsy : seseorang dalam keadaan berdiri atau sujud? Sudah tentu berdiri lebih dekat ke ‘arsy. Jadi apabila kalian berpendapat bahwa Allah bersemayam di ‘arsy, maka dimanakah hadits yang mengatakan, “Paling dekatnya kedudukan seorang hamba dengan Tuhannya adalah apabila dia dalam keadaan sujud”.

Kalian juga mengatakan Atta’wil Ta’til (Ta’wil dapat menghilangkan arti) yaitu kalian meniadakan wujud Allah dan sifat-sifat-Nya. Maka batallah akidah kalian dalam melarang takwil dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Adapun kami Ahlus Sunnah mentakwil firman Allah, “Allah sang Maha Rahmat, bersemayam di atas ‘arsy,” dan juga semua ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa Allah menempati arah atau tempat secara dhohir, Allah mempunyai anggota badan atau gerakan atau perpindahan atau semua sifat yang menyerupai makhluk dengan dua takwil, ijmali dan tafsili, seperti yang dikemukakan oleh para salaf dan kemudian diikuti oleh kholaf.

Maka kami katakan, maksud dari semua hal tersebut bukanlah secara dhohir. Akan tetapi mengandung makna yang pantas untuk Allah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, “Bila kaif wa la tasybih.” Artinya adalah tanpa bagaimana dan tak menyerupai apapun. Adapun makna tanpa bagaimana menurut ahlus sunnah ialah segala ayat dan hadis di atas bukanlah bermakna jasmani. Dan bukan seperti yang kalian gembor-gemborkan lafadznya (tanpa bagaimana) tapi kalian meyakini kaif (bagaimana) tersebut.

Adapun takwil tafsili juga diyakini oleh sebagian kecil salaf. Sebagaimana keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal ketika mentakwil ayat, “Dan telah datang Tuhanmu” dengan “Telah datang pahala Tuhanmu.” Di riwayat yang lain, “Telah datang perintah-Nya”.

Kalian mengatakan kedatangan Allah yaitu dengan turunnya Allah dari ‘arsy ke bumi ini sebagaimana para malaikat turun dari tempat yang tinggi ke bumi di hari kiamat. Apabila Imam Ahmad mempunyai keyakinan seperti kalian, tak akan pernah beliau mentakwil ayat seperti di atas, dan akan mengatakan seperti yang kalian katakan. Adapun takwil Imam Ahmad di atas benar-benar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, Sebagaimana dikutip oleh Albaihaqi dalam kitabnya “Biografi Imam Ahmad”.

Begitu pula dalam menafsirkan Saaq (tulang kaki bagian bawah) dalam ayat, “Hari ketika disingkap tulang kaki bagian bawah.” Makna saaq di sini menurut salaf adalah kegentingan yang luar biasa (lihat fathul bari). Tetapi kalian artikan saaq secara tekstual yaitu seperti yang dimiliki manusia… Maka dimana kalian dalam mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk? Maka jelaslah bahwa nisbah kalian kepada Imam Ahmad adalah nisbah palsu.

Imam Bukhori juga menyebutkan dalam kitabnya 2 takwil di 2 ayat. Yang pertama, “Segala sesuatu akan musnah kecuali wajah-Nya.” Makna wajah ditakwilkan dengan kekuasaan, Begitu pula disebutkan oleh Sufyan Ats-tsawri dalam tafsirnya. Yang kedua ialah ayat, “Mengambil dengan ubun-ubunnya.” Makna ubun-ubun beliau takwilkan dengan kekuasaan. Bukan seperti takwil kalian yang mengatakan makna ubun-ubun (naasiyah) adalah menyentuh. Dan dhohir ayat ialah sesungguhnya Allah mengambil segala makhluk melata di bumi melalui ubun-ubunnya. Sedangkan mustahil bagi Allah untuk menyentuh ataupun disentuh karena itu adalah sifatnya makhluk.

Adapun hadits riwayat Muslim di atas, yang dimaksud dengan kedekatan dalan hadits tersebut bukanlah kedekatan jarak. Begitu pula di semua hadits dan ayat yang secara dhohir menunjukkan bahwa Allah mempunyai tempat atau arah, ditakwilkan oleh para Ulama dan tidak diartikan secera letter luks. Maka bagaimana kalian yang selalu mengatakan “Attakwil ta’til” atau “Attakwil ilhaad”. Akan tetapi mau tidak mau kalian juga mentakwilkan hadits tersebut dan hal tersebut bertolak belakang dengan kaidah sesat kalian “Attakwil ta’til”.

Posted in salafy | Leave a Comment »